Kalkulačka: Výpočet exekuce na plat od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021, se mírně zvýší nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Lidem v exekuci, tak od ledna 2021, bude zůstávat o něco málo více peněz. Rozdíl ale nebude moc velký. Výpočet exekuce v roce 2021, ale mohou ovlivnit i jiné změny – například plánované zvýšení čisté mzdy, pro všechny zaměstnance.

Od začátku roku 2021, se změní výpočet exekuce na mzdu (nebo i z jiného příjmu). Od 1. 1. 2021 se mírně zvýší základní nezabavitelné minimum. A to ovlivní výpočet exekučních (nebo i insolvenčních) srážek.

Nebude to žádná dramatická změna, jako v polovině roku 2020 (to se nezabavitelné minimum zvýšilo o 863 Kč). Lidem v exekuci, by ale i tak, mělo zůstat o pár desítek korun více.

Viz příklad výpočtu exekuce níže, u zaměstnance s čistou mzdou 35 000 Kč, bude rozdíl jen 67 Kč (u nepřednostní exekuce) nebo 134 Kč (u přednostní exekuce).

Výpočet exekuce v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce na plat (srážek ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem s exekucí na mzdu, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Zbytek čisté mzdy po srážkách na exekuci, může být i o několik stokorun nižší, než v předchozím roce.

Aktuální kalkulačka – výpočet exekuce v roce 2024

Zvýšení čisté mzdy v roce 2021 a vliv na exekuci

Na výpočet exekuce na plat od 1. 1. 2021, může mít ale velký vliv jiná změna. V roce 2021 by se měl změnit výpočet čisté mzdy.

V parlamentu již bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní daňové slevy. Pokud bude změna schválena i v senátu tak, aby začala platit od 1. 1. 2021, pak to bude mít velký vliv i a výpočet exekuce.

Výpočet exekuce na plat, se totiž provádí z čisté mzdy. Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka, by mohlo znamenat výrazné zvýšení čistého platu. Tím by se u většiny lidí významně zvýšila i částka, která jím zůstává po exekuci (nebo insolvenci).

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek z platu od 1. 1. 2021

Pro výpočet exekučních srážek ze mzdy, je rozhodující vaše čistá výplata. Pokud vás zajímá, kolik by mohla být vaše čistá mzda v roce 2021, pak je vám k dispozici takto kalkulačka, pro výpočet čisté mzdy v roce 2021.

O tom, kolik peněz vám zůstane při exekuci, také rozhoduje to, zda máte manžela či manželku nebo nějaké dítě (děti). To ovlivňuje, kolik bude nezabavitelné minimum. Roli hraje i to, jestli máte přednostní nebo nepřednostní exekuci.

Výpočet exekuce je stejný, ať už se jedná o plat (mzdu), podporu v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřskou, rodičovský příspěvek, invalidní důchod nebo starobní důchod apod. Pokud chcete vypočítat exekuci z jiného příjmu, stačí do kalkulačky namísto platu, zadat příslušný příjem:

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2021

Základní nezabavitelné minimum (to, co vám nikdo nesmí z platu zabavit), se počítá na základě toho, jaké je životní minimum (zvýšilo se od 1. 4. 2020 na 3860 Kč). A jaké jsou normativní náklady na bydlení (zvýší se od 1. 1. 2021 na 6637 Kč).

Základní nezabavitelné minimum pro dlužníka, jsou dvě třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

 • Základní nezabavitelné minimum v roce 2021 = 7771,50 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum od 1. 1. 2021 = 7872,80 Kč
 • Zvýšení o 101,30 Kč

Pokud má dlužník v exekuci manžela či manželku nebo i nějaké děti (vůči kterým má vyživovací povinnost), pak se základní nezabavitelná částka zvyšuje o jednu třetinu, za každou takovou osobu:

 • Nezabavitelné minimum na manžela, manželku či dítě v roce 2020 = 2590,50 Kč
 • Nezabavitelné minimum na manžela, manželku či dítě v od 1. 1. 2021 = 2624,30 Kč
 • Zvýšení o 33,8 Kč

Příklad výpočtu exekuce na plat od 1. 1. 2021

Pro názornost, si můžeme ukázat konkrétní příklad výpočtu exekuce na plat, od 1. 1. 2021. V našem příkladu, budeme mít pana Nováka, který má exekuci na plat.

Pan Novák má manželku, dvě děti a jeho čistá mzda je 35 000 Kč. V následující tabulce můžete vidět, kolik mu zůstanete při přednostní nebo nepřednostní exekuci, ve srovnání s rokem 2020:

 • Při nepřednostní exekuci, zůstane o 67 Kč více
 • Při přednostní exekuci, zůstane o 134 Kč více

Tabulka: Výpočet exekuce od ledna 2021:

Od 1. 7. 2020 Od 1. 1. 2021 Změna
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Základní nezabavitelná částka 7 771,5 Kč 7 872,8 Kč + 101,3 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 590,5 Kč 2 624,3 Kč + 33,8 Kč
Nezabavitelná částka 1 dítě 2 590,5 Kč 2 624,3 Kč + 33,8 Kč
Nezabavitelná částka 2 dítě 2 590,5 Kč 2 624,3 Kč + 33,8 Kč
Nezabavitelné minimum celkem 15 543 Kč 15 746 Kč + 203 Kč
Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky 19 457 Kč 19 255 Kč
Srážka nad plně zabavitelnou částku 0 Kč 0 Kč
Nepřednostní exekuce Od 1. 7. 2020 Od 1. 1. 2021 Změna
Srážka na exekuci 6 485 Kč 6 418 Kč -67 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 28 515 Kč 28 582 Kč + 67 Kč
Přednostní exekuce Od 1. 7. 2020 Od 1. 1. 2021 Změna
Srážka na exekuci 12 910 Kč 12 836 Kč -74 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 22 030 Kč 22 164 Kč + 134 Kč

Co se změní u exekuce a insolvence v roce 2021?

V roce 2021, by měly proběhnout různé změny, které se týkají exekuce nebo insolvence. V roce 2021, by měl být zaveden chráněný účet pro dlužníky v exekuci.

Tento bankovní účet, by exekutor nemohl zablokovat a dlužník by si tam mohl nechat posílat zbytek výplaty po exekuci nebo například různé sociální dávky.  Příslušný zákon, nyní ještě čeká na schválení od senátu (stav na začátku prosince 2020).

Až do konce února 2021, by měl být při exekuci na účet v bance, nárok na dvojnásobné nezabavitelné minimum. Namísto obvyklých 7 720 Kč, je nárok na jednorázový výběr dvojnásobku, tj. 15 440 Kč. Tato změna souvisí s epidemií koronaviru COVID.

Aktuálně jsou připravovány i další změny, které by měly lidem v exekuci a insolvenci, zmírnit dopady epidemie koronaviru. Ty zatím ale nejsou ve schvalovacím procesu.

V polovině roku 2021, od 1. 7. 2020, by se také měla zkrátit doba insolvence (oddlužení) jen na 3 roky.

Aktuálně musí být většina lidí v insolvenci, dlouhých 5 roků. Výjimku mají jen například invalidní nebo starobní důchodci, kteří již nyní mohou mít oddlužení jen na 3 roky. Nebo ti, kdo zaplatí 60% svých dluhů.

V parlamentu se bude projednávat novela insolvenčního zákona, která by měla zkrátit dobu insolvence všem, bez rozdílu. Nově by tak všichni měli oddlužení jen na 3 roky – týkalo by se ale jen nových případů insolvence, zahájených od 1.7.2021.

 1. Dobrý den je vůbec možné aby mi v tomto roce 2021 přišla výplata 10 950kč? Ano sice mám exekuci a mám srážku ze mzdy stejně mi ale přijde i podle kalkulačky že takové minimum mi přijít nemůže

  1. Záleží na výši platu, počtu dětí, typu exekuce atd. Základní nezabavitelná částka je v roce 2021 ve výši 7872,80 Kč. Pokud máte manželku/dítě, tak za každého z nich se navýší o 2624,30 Kč. K tomu je pak nárok na 1/3 nebo 2/3 ze zbytku zbylé části platu (jen do určité výše).

 2. Jak prosím postupovat, když má zaměstanec, postižený exekucemi, u nás druhý pracovní poměr. Musím si vyžádat od prvního zaměstnavatele, jakou nezabavitelnou částku uplatnili ? Nebo je to pro nás také platné nezabavitelné minimum ? Děkuji

 3. Dobrý den, jak prosím postupovat při větším počtu exekucí, kdy se jedná i o přednostní exekuce na výživné.
  Bude to tak, že po odečtení nezabavitelné části půjde první i druhá třetina srážky na přednostní exekuci výživného, když je tam dlužná částka vyšší, a nestačí k pokrytí částka z první třetiny? Nebo bude nějaká část z první třetiny zasílána i na nepřednostní pohledávky?
  Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *