Milostivé léto pro živnostníky (OSVČ) – jak vyřešit dluhy na daních a sociálním pojištění

Od začátku července 2023 do konce listopadu 2023, je možné vyřešit dluhy na sociálním pojištění a na daních (sociální pojištění se vztahuje na živnostníky i firmy, daně jenom na fyzické osoby). Milostivé léto 2023 se týká pouze dluhů, které vznikly do 30. září 2022.

V polovině května 2023, bylo definitivně schváleno další (zřejmě již poslední) Milostivé léto III. To v roce 2023, bude začínat již v červenci a možnost vyřešení dluhů bude až do listopadu (od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023).

Milostivé léto III. se ale týká jenom některých dluhů – radost budou mít především živnostníci (OSVČ), kteří letos mohou vyřešit své dluhy na daních nebo sociálním pojištění. Milostivé léto v roce 2023, se ale týká i všech ostatních – u sociálního pojištění se vztahuje i na firmy (právnické osoby).

Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

V roce 2024, by mohlo být další milostivé léto (v posledních letech už bylo Milostivé léto I., Milostivé léto II. a Milostivé léto III.).

Tentokrát by se daly vyřešit dluhy na zdravotním pojištění.

Milostivé léto IV. by se týkalo živnostníků (OSVČ) a dalších lidí, kteří si musí platit zdravotní pojištění sami (OBZP).

Milostivé léto IV. by mohlo začít od 1. července 2024, a končit 30. listopadu 2024.

U dluhů nad 5000 Kč, by měl být možný i splátkový kalendář na 12 nebo 36 měsíců.

Více informací zde: Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

Kdy začíná Milostivé léto v roce 2023

Již třetí možnost, jak vyřešit dluhy, začne hned od začátku letních prázdnin – Milostivé léto 2023 začíná již od začátku července:

  • Začátek Milostivého léta = od 1. července 2023
  • Konec Milostivého léta = 30. listopadu 2023
  • Pouze pro dluhy, které vznikly do 30. září 2022

Kterých dluhů se týká Milostivé léto 2023?

V roce 2023, je „dluhová amnestie“ zaměřena především na dluhy, které nespadaly do předchozích dvou „oddlužovacích“ akcí (Milostivé léto I. a Milostivé léto II.).

Opět se jedná o dluhy vůči státu – především o sociální pojištění a daně nebo další podobné poplatky:

  • Dluhy na sociálním pojištění u ČSSZ (platí jak pro firmy, tak i pro živnostníky, fyzické osoby)
  • Dluhy na daních u Finančních úřadů (platí pouze pro živnostníky a další fyzické osoby, nevztahuje se na firmy)
  • Dluhy za různé poplatky u Celní správy (platí pouze pro živnostníky a další fyzické osoby, nevztahuje se na firmy)

Pro všechny dluhy, které je možné řešit během Milostivého léta 2023, ale platí omezení = musí se jednat o „staré“ dluhy. Během „dluhové amnestie“ bude možné řešit pouze dluhy, které vznikly do 30. září 2022.

Pokud někdo začal dlužit na daních nebo sociálním pojištění až letos (v roce 2023), pak má bohužel „smůlu“ a bude muset zaplatit celý dluh, včetně úroků a penále.

U dluhů, které vznikly do 30. 9. 2023, bude stačit zaplatit původní dluh. Úroky, penále nebo jiné poplatky za vymáhání dlužné částky, ale budou odpuštěny. U dluhů je možné požádat i o splátkový kalendář.

Podobně, jako v předchozích letech, i v roce 2023 by mělo stačit zaplatit původní dluh (jistina) a všechny poplatky (úroky z prodlení, penále, poplatky za vymáhání, pokuty, apod.), budou následně odpuštěny.

Je ale nutné do 30. 11. 2023 zaplatit buď celý původní dluh, nebo se alespoň domluvit na splátkovém kalendáři (možnost splácet 1 až 5 roků).

Vyřešení dluhů na sociálním pojištění v roce 2023

Možnost vyřešit dluhy na sociálním pojištění, se týká především živnostníků (OSVČ) a firem (právnické osoby). Běžným lidem (zaměstnancům), obvykle dluh na sociálním pojištění vzniknout nemůže.

Pokud máte nějaký dluh, pak ho nemusíte platit ihned – pro dluhy do 50 000 Kč, je možné domluvit splátky až na 12 měsíců. Pro vyšší dluhy (nad 50 000 Kč) je možné domluvit splátky až na 5 roků.

Pozor také na to, zde kdy případný dluh je – odpuštění úroků a penále platí jen pro dluhy do 30. září 2022.

Podstatné ale je, abyste se na vyřešení dluhu domluvili nejpozději do 30. 11. 2023. Do konce listopadu, musí být buď zaplacen celý původní dluh, nebo alespoň musíte ČSSZ oznámit, že budete dluh splácet (až 1 rok, nebo až 5 roků).

Jak zjistit jestli nedlužím na sociálním pojištění?

Jestli máte nějaký dluh u ČSSZ, si můžete snadno ověřit i online. Na webu ČSSZ (ePortál), je možné po přihlášení zjistit aktuální stav (pro přihlášení je nutná datová schránka nebo bankovní identita, apod.).

Případně je možné se obrátit i na „svoji“ pobočku ČSSZ (viz přehled všech OSSZ).

Vyřešení dluhů na daních (Finanční úřad) a další poplatky (Celní správa)

Podobné to bude s dluhy na daních nebo poplatcích. Zde si mohou požádat o odpuštění části dluhu (úroky, poplatky, penále) všichni, kdo mají nějaké nedoplatky u Finančního Úřadu nebo u Celní správy.

Možnost odpuštění části dluhu (penále, úroky z prodlení, pokuty apod.) se ale týká pouze fyzických osob (včetně podnikatelů – OSVČ). Možnost odpuštění části dluhů, se na rozdíl od ČSSZ netýká firem.

U všech dluhů, je nutné nejprve zaplatit původní dluh a následně požádat o odpuštění úroků a poplatků. Žádost o odpuštění úroků a penále, je nutné podat nejpozději do 30. 11. 2023.

Jak zjistit jestli nedlužím na daních?

Aktuální dluhy na daních, je možné zjistit online – na webu Moje Daně (pro přihlášení je nutná datová schránka nebo bankovní identita, apod.).

Případně je možné se obrátit i na Finanční úřad nebo úřady Celní správy a požádat o evidenci nedoplatků.

Odpuštění dluhů do 200 Kč u Finančních úřadů

Dluhy do 200 Kč, by mělo být možné odpustit celé (resp. do 30 korun u dluhu na dani z nemovitostí, do 200 Kč u ostatních daní). U těchto nízkých částek („bagatelní dluhy“) by mělo stačit podat žádost o odpuštění dlužné částky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *