Jak zjistit jestli nedlužím na daních? Finanční úřad spustil online ověření nedoplatků

Finanční úřad nově nabízí možnost jak zjistit, jestli nemáte nějaký dluh na daních. Platí pro dluhy, na které se vztahuje Milostivé léto 2023 (týká se dluhů, které vznikly do 30. 9. 2022). Aktuálně je možné vyřešit dluhy na daních nebo na sociálním pojištění (řeší se u Finančního úřadu, Celní správy a ČSSZ).

Momentálně (od začátku července 2023), probíhá již třetí Milostivé léto. V letošním roce, je možné vyřešit dluhy na daních (dluhy u Finančního úřadu nebo u Celní správy). A dále také dluhy na sociálním pojištění (dluhy u ČSSZ).

Milostivé léto (možnost částečného dopuštění dluhu, kdy stačí zaplatit původní dlužnou částku a zbytek se odpustí), probíhá až do konce listopadu 2023 (žádost o dopuštění dluhu je nutné podat nejpozději do 30. 11. 2023).

Jakých dluhů se týká Milostivé léto 2023?

Milostivé léto v roce 2023, se ale týká jenom některých dluhů. U Finančního úřadu, Celní správy a ČSSZ, to mohou být pouze dluhy, které vznikly do konce září 2022 (do 30. 9. 2022, na dluhy od 1. 10. 2022 se aktuální milostivé léto nevztahuje).

1) Sociální pojištění – dluhy u ČSSZ:

V roce 2023, je tedy možné vyřešit dluhy za nezaplacené sociální pojištění (důchodové pojištění a nemocenské pojištění).

To se týká především podnikatelů (OSVČ, živnostníci) nebo i firem. Běžným lidem, obvykle nemůže vzniknout dluh na sociálním pojištění.

2) Daně a další poplatky – dluhy u Finančního Úřadu a Celní správy:

Dále je možné vyřešit nezaplacené daně, a další poplatky u Finančního Úřadu nebo u Celní správy. Zde navíc platí, že malé dluhy do 200 Kč by se měly odpouštět automaticky.

Pokud je dluh větší, tak je nutné podat žádost. Odpuštění dluhů, se ale týká jenom fyzických osob (podnikatelů i nepodnikatelů). Nevztahuje se na dluhy firem.

3) Ostatní dluhy – města a obce nebo kraje:

Kromě toho, se k aktuálnímu Milostivému létu, mohou připojit i některé obce a města. Ty mohou nabídnout odpuštění dluhů za různé místní poplatky (např. dluhy „za popelnice“ – poplatky za odvod odpadu, apod.).

Záleží ale na konkrétní radnici, zda tuto možnost využije nebo ne – seznam měst a obcí, které se připojily k Milostivému létu 2023, najdete například zde.

Jak vyřešit dluhy na sociálním pojištění v roce 2023

Už během letních prázdnin, nabídla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) možnost, jak zjistit, zda nemáte nějaký dluh na nezaplaceném sociálním pojištění.

Pro firmy, i pro živnostníky (OSVČ) nabídla novou online aplikaci, kde je možné zjistit dluhy a rovnou je začít řešit.

U ČSSZ (dluhy na sociálním pojištění), je možné požádat i o splátkový kalendář:

  • Dluhy do 5 000 Kč musí být zaplaceny celé ihned
  • Dluhy do 50 000 Kč je možné splácet 12 měsíců
  • Dluhy nad 50 000 Kč je možné splácet 60 měsíců (5 roků)

U dluhů na sociálním pojištění, stačí zaplatit (ihned nebo postupně ve splátkovém kalendáři) jenom původní dluh za nezaplacené pojistné. A všechny úroky nebo i další poplatky za vymáhání, budou odpuštěny.

Jak zjistit dluhy na daních u Finanční správy v roce 2023

Na začátku září 2023, nabídla podobou možnost ověření dluhů i Finanční správa. Podobně jako u ČSSZ, i FÚ nyní nabízí poměrně jednoduchou možnost, jak zjisti dluhy na daních (a za další nezaplacené poplatky).

Prostřednictvím portálu „Moje daně“ (Online finanční úřad), je možné zjištění případných nedoplatků, na které se vztahuje Milostivé léto.

Pro zjištění dluhů na daních, je nutné přihlášení přes datovou schránku, nebo prostřednictvím Bankovní identity (nebo případně i dalšími způsoby).

Po přihlášení se dostanete do daňové informační schránky (DIS+). Pokud ji zatím nemáte, tak vám bude na „jedno kliknutí“ vytvořena.

A zde je pak možné najít informaci, zda máte/nemáte nějaké dluhy, na které se vztahuje milostivé léto (informace je v záložce „Písemnosti“)

Jak vyřešit dluhy na daních u Finančního úřadu a Celní správy v roce 2023

Pokud máte nějaké dluhy, pak je možné snadné řešení. Na webu Finanční správy, je k dispozici žádost o odpuštění dluhu.

I u Finančního úřadu je k dispozici splátkový kalendář:

  • Dluhy do 5 000 Kč musí být zaplaceny celé ihned
  • U dluhů nad 5 000 Kč je možné požádat o splátkový kalendář (12 měsíčních splátek, tj. 1 rok)

U jednorázové splátky dluhu, je nutné zaplatit původní dluh, a současně si požádat o dopuštění zbylé části (kolik byl původní dluh a kolik jsou úroky/penále/pokuty, apod. – najdete v daňové informační schránce – viz výše).

Platba za úhradu dluhu, by měla být odeslána nejdříve ve chvíli, kdy bude podána žádost o odpuštění dluhu (pokud by byl dluh zaplacen dříve, než byste žádali o odpuštění, pak by platba mohla být použita i na úhradu i nějakých jiných pohledávek, které můžete mít u finančního úřadu).

Automatické odpuštění malých dluhů na daních

Během Milostivého léta 2023, budou odpuštěny i všechny malé dluhy na daních. Zde není potřeba podávat žádost, a dluh se automaticky smaže. Týká se to ale jenom:

  • Dluhy do 29 Kč u daně z nemovitých věcí
  • Dluhy do 199 Kč u ostatních daní
  • Maximálně 1000 Kč u jednoho finančního úřadu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *