Jak zjistit dluhy na sociálním pojištění? Nová aplikace na webu ČSSZ pro ověření a vyřešení dluhů

Na webu ČSSZ (ePortal) je od a začátku července 2023 k dispozici nová online aplikace. Ta nabízí možnost zjistit, zda nemáte nějaké dluhy na sociálním pojištění a rovnou je i začít řešit. Během aktuálního Milostivého léta 2023, je možné odpuštění části dluhu na sociálním pojištění (příslušenství). Zbytek je nutné zaplatit (je možný splátkový kalendář).

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), zprovoznila novou webovou aplikaci, pro zjištění dluhů na sociálním pojištění. Souvisí to i s aktuálně probíhajícím Milostivým létem, při kterém je možné vyřešit dluhy na sociálním pojištění.

Kdo musí povinně platit sociální pojištění

Na rozdíl od zdravotního pojištění, se povinné placení sociálního pojištění, týká pouze podnikatelů (OSVČ) a firem (zaměstnavatelů).

Běžní zaměstnanci (ani ti s dohodou DPP nebo DPČ), se o placení sociálního pojištění nemusí starat. Pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. Za některé zaměstnance není povinnost platit sociální pojištění (například u dohody DPP s příjmem do 10 000 Kč).

Existuje možnost placení dobrovolného důchodového pojištění. Minimální platba dobrovolného důchodového pojištění, je v roce 2024 ve výši 3 852 Kč.

Má to smysl především pro ty, komu chybí potřebné roky pojištění pro nárok na důchod. Prostřednictvím dobrovolné účasti, se dá doplatit až jeden rok zpětně. A následně pokračovat i v pravidelných měsíčních platbách, pokud chybí delší doba, než 1 rok.

V jiných případech, ale není nutné platit nějaké „minimální sociální pojištění“, jako je tomu u zdravotního. U zdravotního pojištění je povinná minimální platba (2552 Kč v roce 2024), pokud ZP neplatí zaměstnavatel nebo stát.

Kdo není zaměstnaný (nebo podnikatel) a současně za něj neplatí zdravotní pojištění stát (za děti, za studenty, za důchodce, za nezaměstnané na Úřadu práce, za maminky na mateřské nebo rodičovské, atp.), si musí sám platit alespoň minimální měsíční platbu. Tohle u sociálního pojištění není.

Jak zjistit dluhy na sociálním pojištění? (pro OSVČ a pro firmy)

Dluh na sociálním pojištění, tedy může vzniknout jen podnikatelům (povinné měsíční zálohy nebo nedoplatek na základě podaného přehledu o příjmech), nebo u firem (povinné odvody za zaměstnance na základě jejich příjmů).

Česká správa sociálního pojištění, nyní zprovoznila novou webovou službu. Ta je součástí ePortalu ČSSZ a pro přihlášení je nutná datová schránka nebo ověřená elektronická identita (identita občana – tj. například bankovní identita, MojeID, apod.).

Na webu ČSSZ jsou od 10. července 2023 dvě verze aplikace – jedna pro firmy a druhá pro živnostníky:

  • Řešení dluhů pro živnostníky (OSVČ) je zde
  • Řešení dluhů pro firmy (pro zaměstnavatele, právnické i fyzické osoby) je zde

Milostivé léto 2023 – odpuštění dluhů na sociálním pojištění

Prostřednictvím nové aplikace, je možné řešit dluhy na sociálním pojištění. Od začátku července (od 1. 7. 2023), až do konce listopadu (do 30. 11. 2023), je možné vyřešit dluhy na sociálním pojištění.

Na webu ČSSZ je nyní možné zjistit aktuální dluh na sociálním pojištění (Milostivé léto 2023 se týká jen dluhů, které vznikly před 1. 10. 2022).

Dluh můžete uhradit celý (nejpozději do 30. 11. 2023) nebo je možné domluvit splátkový kalendář). Počet splátek ve splátkovém kalendáři, je pevně stanoven:

  • Dluhy do 5 000 Kč musí být uhrazeny jednorázově (bez možnosti splátek)
  • Dluhy nad 5 000 Kč do 50 000 Kč mohou být spláceny prostřednictvím 12 měsíčních splátek
  • Dluhy nad 50 000 Kč mohou být spláceny prostřednictvím 60 měsíčních splátek

Nejpozději do 30. 11. 2023, je nutné zaplatit celý dluh (částky do 5000 Kč), nebo požádat o splátkový kalendář. Na základě toho, dojde k odpuštění příslušenství dluhu (úroky z prodlení, penále a další poplatky).

Původní dluh na sociálním pojištění (jistina dluhu), ale musí být zaplacen v plné výši (jednorázová úhrada celé částky nebo měsíční splátky).

Jak zjistím, že nic nedlužím na sociálním pojištění?

Pokud na sociálním pojištění nic nedlužíte (dluhy před 1. 10. 2022), pak se vám zobrazí příslušné oznámení o bezdlužnosti:

ČSSZ neeviduje dluh na pojistném splatný před 1. 10. 2022, ani neuhrazené příslušenství (penále, exekuční náklady), na které by se vztahovalo odpuštění podle zákona č. 181/2023 Sb. Domníváte-li se, že uvedená informace neodpovídá skutečnosti, obraťte se na příslušnou OSSZ.

Pozor je na to, že se jedná o ověření bezdlužnosti jen do 1. 10. 2022. Pokud vám vznikl nějaký dluh později (třeba až během roku 2023), tak se to zde nedozvíte.

Milostivé léto 2023 – vyřešení dluhů na daních (Finanční a Celní správa)

Kromě dluhů na sociálním pojištění (OSVČ a firmy), je aktuálně možné řešit i dluhy na daních (nebo za další poplatky u Finanční a Celní správy).

Zatímco řešení dluhů na sociálním pojištění, se týká primárně jen podnikatelů a firem (zaměstnavatelů), dluhy na daních mohou řešit všechny fyzické osoby (netýká se naopak firem).

Postup řešení dluhů u Finančních Úřadů nebo u Celní správy je ale jiný než u ČSSZ. Podrobné informace je možné najít zde.

Finanční úřady například nenabízí možnost plátkového kalendáře. Na Finančním úřadu je nutné nejprve zaplatit celý původní dluh (jistinu) a následně požádat o odpuštění příslušenství dluhu (penále, pokuty a různé další sankční poplatky, nebo poplatky za vymáhání dluhů).

Finanční správa, momentálně nenabízí podobnou online možnost ověření dluhů a nedoplatků (jako má ČSSZ pro sociální pojištění). Něco podobného, by ale mělo být k dispozici už ve druhé polovině prázdnin.

Podle dostupných informací, by nejpozději ve druhé polovině, měla být na portálu Moje Daně dostupná možnost ověření dluhů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *