Mimořádné zvýšení nezabavitelné částky definitivně potvrzeno Nejvyšším soudem

Nejvyšší soud rozhodl, že platí zvýšené nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Z rozhodnutí soudu vyplývá, že nezabavitelná částka v roce 2022, by měla být 9138,75 Kč (pro manželku/manžela nebo dítě 3046,25 Kč). Kolem výše nezabavitelného minima, byly v roce 2022 nejasnosti.

Nejvyšší soud, rozhodl 8. 6. 2022 o tom, kolik má být nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, v roce 2022. Ohledně stanovení výše nezabavitelné částky, totiž v roce 2022, panovaly nejasnosti (viz dále).

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, by aktuálně měla být nezabavitelná částka 9 138,75 Kč (za manželku, manželku nebo každé dítě, by to mělo být dalších 3046,25 Kč). K poslední relevantní změně, došlo od 1. 4. 2022, kdy se zvýšilo životní minimum.

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce:

Rozhodnutí nejvyššího soudu, je právně závazné a měly by se jím řídit všichni – jak různé soudy (které měly často odlišné názory), tak u zaměstnavatelné (kteří provádějí srážky ze mzdy), tak případně i ČSSZ (která provádí srážky z důchodů) a i všichni ostatní.

Zmatky kolem nezabavitelné částky v roce 2022

Nezabavitelné minimum při exekuci (a insolvenci), je stanoveno jako 3/4 ze součtu životního minima a z toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení.

Životní minimum je stanoveno příslušným nařízením vlády. Zde je vše jasné. Do 31. 3. 2022 to bylo 3860 Kč, od 1. 4. 2022 došlo ke zvýšení na 4250 Kč. Což vedlo ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci, od začátku dubna.

Zmatky, byly ohledně normativních nákladů na bydlení. Ty jsou také stanoveny v nařízení vlády, a mění se zpravidla na začátku aktuálního roku (od 1. 1. 2022). Základní částka normativních nákladů na bydlení, je od 1. 1. 2022 ve výši 6815 Kč.

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2022

V roce 2022 to ale bylo jinak. Kromě toho, že od 1. 1. 2022, začaly platit nové normativní náklady, se vláda rozhodla pro další, mimořádné zvýšení.

Kvůli velkému zdražení elektřiny, plynu a dalších reálných nákladů na bydlení, došlo ke změně zákona, a k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení (to má primárně vliv pro sociální dávky – díky tomu má v roce 2022, nárok na příspěvek na bydlení více domácností).

Normativní náklady na bydlení, se zpětně od začátku roku zvýšily o 1 120 Kč (resp. zvýšení bylo i vyšší, podle počtu osob a typu bydlení, pro výpočet exekuce, je ale relevantní jen částka 1120 Kč).

Ministerstvo chtělo zvýšení nezabavitelné minimum, soudy chtěli nižší

Ohledně tohoto mimořádného zvýšení, ale byly nejasnosti, jestli se má použít pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci:

  • Ministerstvo spravedlnosti, vydalo na konci února 2022 doporučení, aby se pro výpočet nezabavitelné částky použilo i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení
  • Některé soudy (například insolvenční soud v Českých Budějovicích a Plzni) ale rozhodovaly tak, že se toto mimořádné zvýšení použít nemá

Rozdíl byl poměrně velký – nezabavitelná částka, bez započítání mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení, byla o 840 Kč nižší (platí pro nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022). U dlužníka, který má manželku a dvě děti, tak rozdíl činil 1680 Kč. A to už je poměrně velký rozdíl.

Na našem webu, jsme tedy uváděli obě informace, i výpočty v kalkulačce umožňovaly obě varianty. Nyní jsou ale tyto odlišné právní názory konečně sjednoceny.

Nejvyšší soud rozhodl, že při exekuci a insolvenci bude nezabavitelné minimum vyšší

Celá věc, se nakonec dostala před Nejvyšší soud, který rozhodl, že pro výpočet nezabavitelné částky v roce 2022, se má zohlednit i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, se týká jak nezabavitelné částky při exekuci, tak i nezabavitelné částky při insolvenci.

Viz rozhodnutí Nejvyššího soud ze dne 8. 6. 2022:

Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).

Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2022?

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, tedy vyplývá, že v roce 2022 by mělo platit nezabavitelné minimum, které doporučovalo už ministerstvo spravedlnosti svým rozhodnutím z konce února 2022.

Nezabavitelná částka při exekuci 2022:

  • Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 by se mělo jednat o částku 8 846,25 Kč (pro dítě či manželka/manželku 2948,75 Kč)
  • Od 1. 4. 2022 by se mělo jednat o částku 9138,75 Kč (pro dítě či manželka/manželku 3046,25 Kč)

Poznámka: Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 bylo životní minimum 3 860 Kč. Od 1. 4. 2022 se životní minimum zvýšilo na 4250 Kč. Normativní náklady, by podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, měly být započítány jako 6815 + 1120 Kč, tj. 7935 Kč

Tabulka: Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2022

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci 2022 do 31.12.2021 od 1.1.2022 od 1.4.2022
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 3 860 Kč 4 250 Kč
Náklady na bydlení 6 637 Kč 7 935 Kč 7 935 Kč
Součet 10 497 Kč 11 795 Kč 12 185 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 7 872,75 Kč 8 846,25 Kč 9 138,75 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 2 624,25 Kč 2 948,75 Kč 3 046,25 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 2948,75 Kč 3 046,25 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 15 746 Kč 17 112 Kč 18 278 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 20 994 Kč 23 590 Kč 24 370 Kč

Kalkulačka pro výpočet exekuce v roce 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik vychází výpočet exekuce ze mzdy (nebo i z jiného příjmu jako je například důchod, nemocenská, mateřská, apod.). Pro výpočet, stačí do kalkulačky zadat čistou mzdu (nebo jiný čistý příjem).

A dále záleží na tom, zda se jedná o exekuci z důvodu přednostní pohledávky (pak zůstává jen jedna třetina ze zbytku po odečtení nezabavitelné částky) nebo nepřednostní pohledávku (pak zůstanou dvě třetiny).

Roli hraje i počet vyživovaných osob (manžel, manželka nebo každé nezaopatřené dítě, ke kterému má povinný (dlužník) vyživovací povinnost.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Milostivé léto II. bude na podzim 2022 (od září)

V Parlamentu, je aktuálně schvalován návrh zákona, který by umožnil opakování Milostivého léta. To první probíhalo na přelomu roku 2021/2022. Kvůli řadě nejasností (a obstrukcím ze strany exekutorů), je navrhováno, aby se milostivé léto, ještě jednou opakovalo.

Bude se ale vztahovat jen na dluhy (exekuce) před 28. 10. 2021 (před začátkem prvního milostivého léta). Poplatek za ukončení exekuce bude dvojnásobný.

Na druhou stranu, by již měly být upřesněny všechny nejasnosti. Pro exekutory budou stanoveny pevné lhůty, kdy musí reagovat na žádosti dlužníků, kteří chtějí ukončit exekuci.

Pokud bude návrh zákona schválen, pak by druhé milostivé léto, začínalo už od 1. září 2022, a možnost na ukončení exekuce by byla až do konce listopadu 2022.

  1. Dobrý den,
    bylo sice rozhodnuto o sjednocení nezabavitelné částky při oddlužení,mnoha lidem byla srážena částka vyšší než by náleželo a nikde ani slovíčko,jak bude toto napraveno a peníze navráceny,zaměstnavatel tvdí,že neví,že je z obliga,jinde zase sráželi částku nižší,takže tito jsou zvýhodněni.Díky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *