Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci od 1. 4. 2022 (zvyšuje se životní minimum)

Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. Díky tomu se automaticky zvýší i nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Zvyšuje se i nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance.

Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10%. Životní minimum, ovlivňuje nárok na různé sociální dávky (hmotná nouze, přídavky na dítě, porodné, apod.). Životní minimum jednotlivce má ale současně vliv i na to, kolik je nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci.

Díky tomu, že se od začátku dubna 2022, zvýší životní minimum jednotlivce na 4250 Kč (předtím bylo 3860 Kč), tak se základní nezabavitelná částka zvýší o cca 293 Kč. Reálně to pak znamená, že u exekuce na mzdu (nebo jiný příjem), vám může zůstat o něco málo více peněz.

Třetí zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci – od 1. 7. 2022

V roce 2022, dochází již ke třetí změně, ke třetímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku července 2022, se nezabavitelné minimum opět zvyšuje, díky zvýšení životního a existenčního minima (zvyšuje se o 8,8% od 1. 7. 2022).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč

Pokud má dlužník manželku, manžela, či nějaké dítě, připočítává se k této základní nezabavitelné částce, ještě jedna třetina (za každou osobu).

Nové kalkulačky pro výpočet exekuce a insolvence od července 2022:

Na začátku června (8. 6. 2022), také Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají v roce 2022, nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku 2022.

Zvýšení životního minima a nezabavitelné částky od 1. 4. 2022

Dne 30. 3. 2022, rozhodla vláda o tom, že se od začátku dubna 2022, zvýší životní minimum o 10%. Ke zvýšení životního a existenčního minima, není potřeba schvalování v Parlamentu/Senátu, změna by tedy měla bezprostředně začít platit.

Životní minimum pro jednotlivce se od dubna 2022 zvyšuje o 390 Kč:

 • Životní minimum jednotlivce do 31. 3. 2022 = 3860 Kč
 • Životní minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 4250 Kč
 • Zvýšení o 390 Kč

Od toho, kolik je životní minimum (nově 4250 Kč) a od toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení (po mimořádném zvýšení v roce 2022, je to 7935 Kč), se odvíjí i to, kolik je nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo insolvenci), je stanovena na 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka za manžela/manželku/dítě je pak 1/3 z částky připadající na dlužníka.

Základní nezabavitelné minimum se tedy od 1. 4. 2022 zvyšuje:

 • Nezabavitelné minimum v roce 2021 = 7872,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9138,75 Kč

Pokud má dlužník s exekucí i manžela či manželku nebo nějaké dítě (děti), ke kterým má vyživovací povinnost, pak se základní nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/3. Za každé dítě či manžela/manželku se tak připočítá:

 • Nezabavitelné minimum za manžela/manželku/dítě v roce 2021 = 2624,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manžela/manželku/dítě od 1. 1. 2022 = 2948,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manžela/manželku/dítě v roce 2021 = 3046,25 Kč

Současně se zvýšením nezabavitelného minima, se adekvátně zvyšuje i hranice plně zabavitelné částky. Pokud vám po odečtení nezabavitelné částky, zůstane více 24 370 Kč, pak vše nad tuto hranici dostává exekutor (dříve to bylo 23 590 Kč, resp. 20 994 Kč v roce 2021).

Ze zbylé části, dostává exekutor dvě třetiny (přednostní pohledávky) nebo jednu třetinu (nepřednostní pohledávky).

Ohledně výše nezabavitelné částky v roce 2022, ale panují určité nejasnosti. Na konci ledna 2022 došlo k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení (zákon č. 17/2022 Sb.).

Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti (viz zde), by se toto mimořádné zvýšení mělo zohlednit pro stanovení výše nezabavitelné částky (z toho vychází i částky zde v tomto článku, tj. 9138,75 Kč pro dlužníka a 3046,25 za manželku/manžela či dítě).

Metodika ministerstva ale není právně závazná, některé soudy mají odlišný názor, a pro stanovení nezabavitelné částky mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení nezohledňují.

Nezabavitelná částka pak vychází na 8298,75 pro dlužníka a 2766,25 Kč za manželku/manžela či dítě, hranice plně zabavitelné částky na 22 130 Kč.

Kalkulačka: Výpočet exekuce po zvýšení nezabavitelné částky od 1. 4. 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se projeví zvýšení životního minima a tím i zvýšení nezabavitelné částky od 1. 4. 2022.

Pro výpočet exekuce, stačí zadat vaši čistou mzdu (či plat) nebo jiný příjem, na který se mohou vztahovat exekuční srážky (nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, starobní důchod, invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, příjem z dohody DPP nebo DPČ, nebo i další příjmy).

Dále hraje roli typ pohledávky (exekuce) – zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. A také počet osob, ke kterým máte vyživovací povinnost – manžel, manželka, nezaopatřené dítě (děti).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet v bance od 1. 4. 2022

Zvýšení životního minima, neovlivňuje jenom srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu). Od životního minima, se odvíjí i nezabavitelná částka, při exekuci na účet v bance.

Pokud vám exekutor zablokuje bankovní účet, pak máte nárok na jednorázový výběr částky ve výši trojnásobku životního minima.

Od začátku dubna 2022, se tedy automaticky zvýší i toto nezabavitelné minimum:

 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet do 31. 3. 2022 = 11 580 Kč
 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet od 1. 4. 2022 = 12 750 Kč

Tento trojnásobek životního minima, si při exekuci na účet v bance, můžete vybrat pouze jednou, po celou dobu trvání exekuce. Abyste dále nebyli zcela bez finančních prostředků, tak se následně můžete obrátit na banku, a požádat o zřízení chráněného účtu.

Chráněný účet při exekuci, byl zaveden od poloviny roku 2021, a umožňuje, aby lidem s exekucí banka zavedla nový chráněný účet, kam jim může chodit například nezabavitelná část mzdy (nebo jiného příjmu) či různé sociální dávky, které nepodléhají exekuci (například příspěvek na bydlení). Zřízení chráněného účtu je zdarma.

Tabulka: Výpočet nezabavitelné částky a exekuce na mzdu od 1. 4. 2022

V následující tabulce, se můžete podívat, jak se mění výpočet exekuce na mzdu a výše nezabavitelné částky při exekuci.

V příkladu výpočtu exekuce je uvažován modelový příklad, kdy má dlužník čistou mzdu ve výši 30 000 Kč a k tomu má manželku a dvě děti (celková nezabavitelná částka je tedy nově od 1. 4. 2022 ve výši 18 278 Kč).

V případě nepřednostní exekuce, znamená zvýšení životního minima od 1. 4. 2022, že dlužníkovi z exekucí zůstane o cca 200 Kč více. U přednostní pohledávky je to pak o 400 Kč více.

Viz poznámka výše – v tabulce jsou uvedeny příklady, jak podle toho co říká Ministerstvo spravedlnosti (že mimořádné zvýšení normativních nákladů, je zahrnuto do výpočtu nezabavitelné částky), tak i varianta, kdy se mimořádné zvýšení normativních nákladů nezohlední (stanovisko některých soudů).

Nezabavitelné minimum při exekuci od 1.1.2021 od 1.4.2022
(bez mimoř. zvýšení)
od 1.4.2022
(dle metodiky MS)
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč 4 250 Kč
Náklady na bydlení 6 637 Kč 6 815 Kč 7 935 Kč
Součet 10 497 Kč 11 065 Kč 12 185 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 7 872,75 Kč 8 298,75 Kč 9 138,75 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 2 624,25 Kč 2 766,25 Kč 3 046,25 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 2 624,25 Kč 2 766,25 Kč 3 046,25 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 15 746 Kč 16 598 Kč 18 278 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 20 994 Kč 22 130 Kč 24 370 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč od 1.1.2021 od 1.4.2022
(bez mimoř. zvýšení)
od 1.4.2022
(dle metodiky MS)
Zbytek mzdy u nepřednostní pohledávky 25 249 Kč 25 533 Kč 26 093 Kč
Srážky na exekuci 4 751 Kč 4 467 Kč 3 907 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč od 1.1.2021 od 1.4.2022
(bez mimoř. zvýšení)
od 1.4.2022
(dle metodiky MS)
Zbytek mzdy u přednostní pohledávky 20 498 Kč 21 066 Kč 22 186 Kč
Srážky na exekuci 9 502 Kč 8 934 Kč 7 814 Kč

 1. Mám si zadat na bydlení je nás 5 lidi a máme 45000 vyjde to náklady na bydlení 16000 p sura

  1. Dobrý den chtěla jsem se zeptat když pobíram na bydlení a hmotnou nouzi jsem samozivitelka mám alimenty a prividelek 3000 můžou mi exekutoři sáhnout na dávky.dekuji

 2. Dobrý den, mám uplatnit nezabavitelnou částku platnou od 1.4.2022 na breznovou výplatu? Dekuji

 3. Dobrý den bude moci,exekutor zabavit výchovné,na děti, které má být přiznané,v roce, 2023.dekuji.Marie

 4. Dobrý den. Mám exekuci. Přesněji neprednosti srážku. Výplata mi dnes přišla v menší výši než mi spočítala vaše kalkulačka je možný že se to bude počítat až od příštího měsíce?

  1. Ano, zvýšení nezabavitelná částky se projeví až u výplaty za duben (kterou byste měl dostat v květnu). U výplaty za březen (kterou dostáváte v dubnu) platí ještě částka bez navýšení životního minima.

 5. Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik vlastně budu dostávat mzdu při 25 000 Kč čistého. Mám nepřesnosti pohledávky ( exekuci na plat ) je to těch 12 750 nebo co mi vyšlo na kalkulačce 19 713 a na ekekuce půjde 5 287? Kdysi jsem dělal jako kmenový zaměstnanec a nechávali mi jen 11 500 Kč. Děkuji za odpověď Martin

  1. Pokud se jedná o exekuci kvůli nepřednostní pohledávce, tak máte nárok na nezabavitelnou částku (která se může zvýšit za manželku nebo dítě/děti) a dále na dvě třetiny, ze zbývající části. Kolik vám zůstávalo kdysi, není úplně relevantní – nezabavitelné minimum se skoro každý rok mění (zvyšuje), někdy i několikrát za rok.

 6. Dobrý den, jsem v insolvenci kolik mi má zůstat z výplaty od 1.1.2022 manželka + dítě 12 let . Čistá mzda v lednu 27834,- v únoru 30897,- kde najdu kalkulačku podle který si mohu pohlídat zbytek mzdy kterou mi pošlou. Děkuji

 7. Zdravím. Jsem v insolvenci. V lednu se mně zvedl důchod na 12696Kč.
  V průběhu ledna jsem obdržel oznámení o srážce z důchodu ve výši 3126Kč. Na účet mně přichází 9570Kč. Od 1.4.2022 je zvýšeno nezabavitelné minimum. V dubnu jsem obdržel na účet stejnou částku 9570Kč. Bude se změna týkat i mne? Ve kterém měsíci se mně objeví tato změna na účtu?

 8. Dobrý den moje otázka je jednoduchá, mám 21300 čistého karkulačka my ukazuje že my má zbýt přes 17000 tis ale dostavám 12250 kdo a jak vypočte kolik vlastně mám platit děkuji za odpověd

  1. Záleží na tom, co vlastně počítáte a k jakému datu:
   – při přednostní pohledávce zůstává jen jedna třetina + nezabavitelná částka
   – při nepřednostní pohledávce zůstávají dvě třetiny + nezabavitelná částka
   – nezabavitelná částka se měnila od 1. 1. 2022. od 1. 4. 2022 a i nyní od 1. 7. 2022
   – změna nezabavitelné částky se může projevit se zpožděním, například nyní se to projeví až u výplaty v srpnu (mzda za červenec)
   – v první polovině roku, byly nejasnosti ohledně výpočtu nezabavitelné částky, Nejvyšší soud vydal rozhodnutí 8. 6. 2022, že nezabavitelné minimum mí být vyšší, do té doby se u některých exekucí/insolvencí, prováděly vyšší srážky, než jak by tomu mělo správně být ..
   – záleží na tom, zda žijete sám, nebo zda máte manželku, či nějaké děti …

   1. Žiju sám ,mám insolovenci kde dluh činí 300000,- do dnešní ho dne jsem zaplatil 140000,- ani nevím jak dlouho se my bude strhávat nebo kdo my to dá vědět ,když budu počítat v prosinci tohoto roku už budu mít zaplaceno asi tak 70% z dluhu tak sám nevím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *