Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2023 (zvyšuje se životní minimum a normativní náklady)

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2%, mění se normativní náklady na bydlení a změnil se i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Díky tomu se automaticky zvýší i nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci.

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 5,2%. Životní minimum ovlivňuje nárok na různé sociální dávky (hmotná nouze, přídavky na dítě, porodné, apod.). Životní minimum jednotlivce má ale současně vliv i na to, kolik je nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci.

Současně se od začátku roku 2023, poměrně výrazně mění i normativní náklady na bydlení (změna tabulek, pravidelná valorizace + mimořádné zvýšení pro rok 2023). Změny a zvýšení normativních nákladů na bydlení, mají výrazný vliv při posuzování nároku na příspěvek na bydlení. Hraje to ale roli, i při výpočtu nezabavitelné částky při exekuci.

Díky tomu, že se od začátku ledna 2023, zvýší životní minimum jednotlivce na 4250 Kč (předtím bylo 3860 Kč), a současně i normativní náklady na bydlení na 15 597 Kč (před tím to bylo 10 185 Kč), tak se základní nezabavitelná částka zvýší o cca 2534 Kč. Reálně to pak znamená, že u exekuce na mzdu (nebo jiný příjem), vám může zůstat o více peněz (viz modelový příklad na konci – zůstává o 550 Kč nebo 1100 Kč měsíčně více).

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce:

Zvýšení životního minima jednotlivce od 1. 1. 2023

Životní minimum pro jednotlivce se od ledna 2023 zvyšuje o 240 Kč:

 • Životní minimum jednotlivce do 31. 12. 2022 = 4620 Kč
 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 = 4 860 Kč
 • Zvýšení o 240 Kč

Od toho, kolik je životní minimum (nově 4 860 Kč) se následně odvíjí i to, kolik je nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšují i normativní náklady na bydlení. Došlo k výraznějším změnám. Podle nových tabulek, se následně pro výpočet exekuce a insolvence, použije normativ pro bydlení v nájmu, pro jednu nebo dvě osoby, ve městě od 70 000 obyvatel.

Zvýšené normativní náklady (včetně mimořádného zvýšení pro rok 2023) pro výpočet exekuce:

 • Normativní náklady do 31. 12. 2022 = 10 185 Kč
 • Normativní náklady od 1. 1. 2023 = 15 597 Kč
 • Zvýšení o 5412 Kč

Kvůli tomuto velmi výraznému zvýšení normativních nákladů na bydlení, by ale došlo k velkému zvýšení i u nezabavitelné částky. Ta se jen za minulý rok zvyšovala 3x. Určité zvýšení od začátku roku 2023, je zcela určitě na místě (stále je vysoká inflace, atd.).

Neúměrně velký růst nezabavitelné částky, by ale ve výsledku poškozoval i samotné dlužníky (působilo by to komplikace při splácení dluhů, nebo i nemožnost zahájit oddlužení pro některé dlužníky). Proto se vláda rozhodla i pro změnu výpočtu nezabavitelné částky.

Změna výpočtu nezabavitelné částky při exekuci od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, platí změna vzorce, pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum se vypočítá ze součtu aktuálních normativních nákladů na bydlení a ze životního minima jednotlivce. V minulém roce to byly tři čtvrtiny. V roce  2023 to už jsou „jenom“ dvě třetiny.

Nezabavitelná částka při exekuci 2023:

 • do konce roku 2022 to byly 3/4 z 14 805 Kč = 11 103,75 Kč
 • od 1. 1. 2023 to jsou 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
 • zvýšení o 2534 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. Do konce minulého roku, to byla jedna třetina z nezabavitelné částky dlužníka. V roce 2023 je to už „jenom“ jedna čtvrtina.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2023:

 • do konce roku 2022 to byla 1/3 z 11 103,75 Kč = 3 701,25 Kč
 • od 1. 1. 2023 to je 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
 • snížení o 292 Kč

Kalkulačka: Výpočet exekuce po zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se projeví zvýšení životního minima a normativních nákladů na bydlení ve výpočtu nezabavitelné částky od 1. 1. 2023.

Pro výpočet exekuce, stačí zadat vaši čistou mzdu (či plat) nebo jiný příjem, na který se mohou vztahovat exekuční srážky (nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, starobní důchod, invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, příjem z dohody DPP nebo DPČ, nebo i další příjmy).

Dále hraje roli typ pohledávky (exekuce) – zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. A také počet osob, ke kterým máte vyživovací povinnost – manžel, manželka, nezaopatřené dítě (děti).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet v bance od 1. 1. 2023

Zvýšení životního minima, neovlivňuje jenom srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu). Od životního minima, se odvíjí i nezabavitelná částka, při exekuci na účet v bance.

Pokud vám exekutor zablokuje bankovní účet, pak máte nárok na jednorázový výběr částky ve výši trojnásobku životního minima.

Od začátku ledna 2023, se tedy automaticky zvýší i toto nezabavitelné minimum:

 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet do 31. 12. 2022 = 13 860 Kč
 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet od 1. 1. 2023 = 14 580 Kč

Tento trojnásobek životního minima, si při exekuci na účet v bance, můžete vybrat pouze jednou, po celou dobu trvání exekuce. Abyste dále nebyli zcela bez finančních prostředků, tak se následně můžete obrátit na banku, a požádat o zřízení chráněného účtu.

Chráněný účet při exekuci, byl zaveden od poloviny roku 2021, a umožňuje, aby lidem s exekucí banka zavedla nový chráněný účet, kam jim může chodit například nezabavitelná část mzdy (nebo jiného příjmu) či různé sociální dávky, které nepodléhají exekuci (například příspěvek na bydlení). Zřízení chráněného účtu je zdarma.

Tabulka: Výpočet nezabavitelné částky a exekuce na mzdu od 1. 1. 2023

V následující tabulce, se můžete podívat, jak se mění výpočet exekuce na mzdu a výše nezabavitelné částky při exekuci.

V příkladu výpočtu exekuce je uvažován modelový příklad, kdy má dlužník čistou mzdu ve výši 30 000 Kč a k tomu má manželku a dvě děti (celková nezabavitelná částka je tedy nově od 1. 1. 2023 ve výši 23 867 Kč).

V případě nepřednostní exekuce, znamená zvýšení životního minima, zvýšení normativních nákladů na bydlení a změna výpočtu od 1. 1. 2023, že dlužníkovi z exekucí zůstane o cca 550 Kč více. U přednostní pohledávky je to pak o 1100 Kč více.

 

Nezabavitelné minimum při exekuci do 31.12.2022 od 1.1.2023
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč
Náklady na bydlení 10 185 Kč 15 597 Kč
Součet 14 805 Kč 20 457 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 11 103,75 Kč 13 638 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 22 208 Kč 23 866,50 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 29 610 Kč 30 686 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč do 31.12.2022 od 1.1.2023
Zbytek mzdy u nepřednostní pohledávky 27 403 Kč 27 956 Kč
Srážky na exekuci 2 597 Kč 2 044 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč do 31.12.2022 od 1.1.2023
Zbytek mzdy u přednostní pohledávky 24 806 Kč 25 912 Kč
Srážky na exekuci 5 194 Kč 4 088 Kč

 1. Mám si zadat na bydlení je nás 5 lidi a máme 45000 vyjde to náklady na bydlení 16000 p sura

  1. Dobrý den chtěla jsem se zeptat když pobíram na bydlení a hmotnou nouzi jsem samozivitelka mám alimenty a prividelek 3000 můžou mi exekutoři sáhnout na dávky.dekuji

 2. Dobrý den, mám uplatnit nezabavitelnou částku platnou od 1.4.2022 na breznovou výplatu? Dekuji

 3. Dobrý den bude moci,exekutor zabavit výchovné,na děti, které má být přiznané,v roce, 2023.dekuji.Marie

 4. Dobrý den. Mám exekuci. Přesněji neprednosti srážku. Výplata mi dnes přišla v menší výši než mi spočítala vaše kalkulačka je možný že se to bude počítat až od příštího měsíce?

  1. Ano, zvýšení nezabavitelná částky se projeví až u výplaty za duben (kterou byste měl dostat v květnu). U výplaty za březen (kterou dostáváte v dubnu) platí ještě částka bez navýšení životního minima.

 5. Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik vlastně budu dostávat mzdu při 25 000 Kč čistého. Mám nepřesnosti pohledávky ( exekuci na plat ) je to těch 12 750 nebo co mi vyšlo na kalkulačce 19 713 a na ekekuce půjde 5 287? Kdysi jsem dělal jako kmenový zaměstnanec a nechávali mi jen 11 500 Kč. Děkuji za odpověď Martin

  1. Pokud se jedná o exekuci kvůli nepřednostní pohledávce, tak máte nárok na nezabavitelnou částku (která se může zvýšit za manželku nebo dítě/děti) a dále na dvě třetiny, ze zbývající části. Kolik vám zůstávalo kdysi, není úplně relevantní – nezabavitelné minimum se skoro každý rok mění (zvyšuje), někdy i několikrát za rok.

 6. Dobrý den, jsem v insolvenci kolik mi má zůstat z výplaty od 1.1.2022 manželka + dítě 12 let . Čistá mzda v lednu 27834,- v únoru 30897,- kde najdu kalkulačku podle který si mohu pohlídat zbytek mzdy kterou mi pošlou. Děkuji

 7. Zdravím. Jsem v insolvenci. V lednu se mně zvedl důchod na 12696Kč.
  V průběhu ledna jsem obdržel oznámení o srážce z důchodu ve výši 3126Kč. Na účet mně přichází 9570Kč. Od 1.4.2022 je zvýšeno nezabavitelné minimum. V dubnu jsem obdržel na účet stejnou částku 9570Kč. Bude se změna týkat i mne? Ve kterém měsíci se mně objeví tato změna na účtu?

 8. Dobrý den moje otázka je jednoduchá, mám 21300 čistého karkulačka my ukazuje že my má zbýt přes 17000 tis ale dostavám 12250 kdo a jak vypočte kolik vlastně mám platit děkuji za odpověd

  1. Záleží na tom, co vlastně počítáte a k jakému datu:
   – při přednostní pohledávce zůstává jen jedna třetina + nezabavitelná částka
   – při nepřednostní pohledávce zůstávají dvě třetiny + nezabavitelná částka
   – nezabavitelná částka se měnila od 1. 1. 2022. od 1. 4. 2022 a i nyní od 1. 7. 2022
   – změna nezabavitelné částky se může projevit se zpožděním, například nyní se to projeví až u výplaty v srpnu (mzda za červenec)
   – v první polovině roku, byly nejasnosti ohledně výpočtu nezabavitelné částky, Nejvyšší soud vydal rozhodnutí 8. 6. 2022, že nezabavitelné minimum mí být vyšší, do té doby se u některých exekucí/insolvencí, prováděly vyšší srážky, než jak by tomu mělo správně být ..
   – záleží na tom, zda žijete sám, nebo zda máte manželku, či nějaké děti …

   1. Žiju sám ,mám insolovenci kde dluh činí 300000,- do dnešní ho dne jsem zaplatil 140000,- ani nevím jak dlouho se my bude strhávat nebo kdo my to dá vědět ,když budu počítat v prosinci tohoto roku už budu mít zaplaceno asi tak 70% z dluhu tak sám nevím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *