Kalkulačka čistá mzda – výpočet výplaty v zaměstnání

Daň ze mzdy je stále stejná. I v roce 2020 je to tedy 15% ze superhrubé mzdy.

Spočítejte si, jaká by měla být vaše čistá mzda. Pokud třeba plánujete změnu zaměstnavatele, a chtěli byste se dozvědět, o kolik si polepšíte nebo pohoršíte, nebo pokud se vám třeba narodilo dítě, tak by vás mohlo zajímat, jak se to projeví na vaší čisté mzdě.

Kalkulačka čistá mzda 2024 – výpočet výplaty od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, začne platit několik změn, které budou mít dopad i na výplatu v zaměstnání:

 • Z výplaty se bude nově strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Daň z výplaty 23% se bude platit od trojnásobku průměrné mzdy
 • Ruší se některé daňové slevy, nebo se mění podmínky
 • Omezí se zaměstnanecké benefity
 • Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální mzda

Viz kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2024

Na této stránce najdete aktuální verzi kalkulačky pro výpočet čisté mzdy v roce 2020. Připravili jsme pro vás i přehled aktuálních daňových slev. Podíváme si na daňové zvýhodnění a daňový bonus v roce 2020.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021
 • další zvýšení daňové slevy na poplatníka platí od 1.1.2022
 • nový stravovací paušál a další daňové změny platí převážně od 1. ledna 2021

Aktualizace 22. 12. 2020:

22. 12. 2020 schválil parlament podruhé zrušení superhrubé mzdy. V roce 2021 by se daň z výplaty počítala jen z hrubé mzdy. Daň u hrubé mzdy do 140 000 Kč měsíčně, bude 15% z hrubé mzdy. Z částky nad 140 000 Kč měsíčně bude daň 23%.

Zvýší se o daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč ročně (250 Kč měsíčně). Z částky 24 840 Kč v roce 2020 (2070 Kč měsíčně), na 27 125 Kč v roce 2021 (2320 Kč měsíčně). Další zvýšení o 3000 Kč bude od 1.1.2022.

Viz nová kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2021. Pro všechny zaměstnance se čistá výplata v roce 2021 zvýší (až o několik tisíc korun).

Zvýšení čisté mzdy se tak u zaměstnanců projeví od února 2021 (od výplaty za leden, která se vyplácí v únoru).

Výpočet výplaty 2020 – čistá mzda

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Výpočet výplaty – sociální a zdravotní pojištění

Výpočet výplaty se provádí z hrubé mzdy. Ta zahrnuje všechny složky – tedy smluvní, úkolová nebo hodinová mzda. Dále to jsou různé příplatky – práce přes čas, práce o víkendu nebo ve státní svátek. Spadá sem i náhrada mzdy, třeba za dovolenou. V neposlední řadě jsou do hrubé mzdy zahrnuty i všechny nenárokové položky, jako jsou nejrůznější bonusy, provize, prémie apod.

Při výpočtu výplaty se nejprve spočítá sociální a zdravotní pojištění. To platí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel:

 • Sociální pojištění (důchodové pojištění) zaměstnance = 9 % z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění zaměstnance = 4,5 % z hrubé mzdy

Kromě toho, že zdravotní a sociální platí zaměstnanec, platí ho i zaměstnavatel. Vás jako zaměstnance by to mělo zajímat s ohledem na výši daně. Ta se totiž platí i ze sociálního a zdravotního pojištění, které zaplatí zaměstnavatel (viz dále)

 • Sociální pojištění zaměstnavatel (*) = 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance
 • Zdravotní pojištění zaměstnavatele = 9 % z hrubé mzdy zaměstnance

(*) zatímco zaměstnanec v rámci sociálního pojištění platí jenom důchodové pojištění, zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění platí důchodové a nemocenské pojištění a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Kolik jsou daně v roce 2020?

Daň ze mzdy je stále stejná. I v roce 2020 je to tedy 15% ze superhrubé mzdy. Super hrubá mzda je součást hrubé mzdy zaměstnance + sociální pojištění a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem. Superhrubá mzda je tedy 1,34 násobek hrubé mzdy. A z ní se pak počítá daň 15%

Poznámka: Stále se vede intenzivní debata o zrušení superhrubé mzdy. A také o případných změnách ve výši daně pro zaměstnance. Zvažuje se i progresivní zdanění (tj. čím vyšší výplata, tím vyšší % daně). Aktuálně ale zatím nebylo nic schváleno.

Daňové slevy v roce 2020

Daň, která se vypočítala v předchozí části (15% ze super hrubé mzdy), se ale téměř nikdy neplatí celá. Pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (takový ten růžový papír, co ho po vás chce mzdová účetní každý rok podepsat), tak máte možnost uplatnit různé daňové slevy.

Základní daňovou slevou je sleva na poplatníka. Ta je ve výši 24 840 Kč ročně, tedy 2070 Kč měsíčně. Tuto slevu si může uplatnit každý zaměstnanec (který podepsal prohlášení).

Mezi další daňové slevy patří především:

 • Daňová sleva na manžela/manželku s průkazem ZTP/P = 49 680 Kč ročně / 4 140 Kč měsíčně
 • Daňová sleva pro invalidního důchodce (I. a II. stupeň) = 2520 Kč ročně / 210 Kč měsíčně
 • Daňová sleva pro invalidního důchodce (III. stupeň) = 5040 Kč ročně / 420 Kč měsíčně
 • Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P = 16 140 Kč ročně / 1345 Kč měsíčně
 • Daňová sleva pro studenta = 4020 Kč ročně / 335 Kč měsíčně

Jsou i další daňové slevy. Ty se již ale neuplatňují v měsíčním výpočtu čisté mzdy, ale až následně, v ročním „zúčtování“ (v daňovém přiznání. Sem patří především daňová sleva za umístění dítěte do školky, což je podle skutečně zaplacených nákladů (maximálně ale odpovídá výši minimální mzdy, tedy pro rok 2020 je to 14 600 Kč). Další podobnou slevou je daňová sleva za manželku. Ta je 24 840 Kč (pokud manželka nemá žádné příjmy).

Jak se počítají daňové slevy?

Daňové slevy se započítají tak, že od vypočítané daně (15% ze super hrubé mzdy) se odečítají daňové slevy. Pokud by výsledek vycházel záporně. Například vypočítaná daň je 1500 Kč a zaměstnanec si uplatní daňovou slevu za poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně, pak je výsledná daň 0. Nevzniká nárok na žádný daňový bonus. Ten vzniká čistě jen u daňového zvýhodnění na dítě/děti (viz dále).

Daňové zvýhodnění a daňový bonus na dítě/děti

V případě že máte nějaké dítě/děti, můžete si uplatnit příslušné daňové zvýhodnění. V roce 2020 je daňové zvýhodnění na dítě/děti:

 • Daňové zvýhodnění na první dítě = 15 204 Kč ročně / 1 267 Kč
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě = 19 404 Kč ročně / 1617 Kč
 • Daňové zvýhodnění na třetí (a další dítě) = 24 204 Kč / 2017 Kč

Daňové zvýhodnění „funguje“ trochu jinak než daňové slevy. Při výpočtu čisté mzdy se nejprve zohlední daňové slevy. Pokud je výsledná daň záporná, stanoví se daň jako 0 Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě/děti se zohledňuje následně. Pokud po odečtení daňových slev stále zůstává nějaká daňová povinnost, odečte se od ní daňové zvýhodnění. Pokud by výsledek byl záporný, tak se tato záporná částka vyplatí společně s čistou mzdou jako tzv. daňový bonus.

Díky tomu pak mohou nastat situace, kdy má zaměstnanec vyšší čistou mzdu, než je jeho hrubá mzda. Tyto situace se týkají především zaměstnanců, kteří mají spíše nižší mzdu. U zaměstnanců s průměrnou nebo vyšší mzdou, daňový bonus zpravidla nebývá, tito zaměstnanci platí pouze nižší daně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *