Poradna: Pořadí srážek ze mzdy – více nepřednostních exekucí

Pořadí srážek ze mzdy se při exekuci řídí Občanským soudním řádem. O pořadí srážek rozhoduje to, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Dále je důležité datum doručení exekuce prvnímu zaměstnavateli.

Dobrý den, zaměstnali jsme nového zaměstnance, který má více exekucí. Když dorazila první exekuční výzva, provedli jsme srážku ze mzdy a tuto částku odvedli danému exekutorovi. Během dalšího měsíce však začaly přicházet další exekuční příkazy a výzvy o součinnost.  Ve všech případech se jedná o nepřednostní pohledávku.

Nyní však nevíme, komu odvádět srážku. Zda máme danou srážku poslat pouze jednomu z exekutorů nebo ji rozdělit pro více exekutorů. Nevíme, který z nich má nárok jako první. Někde se píše, že je to dáno datem, kdy byla exekuční výzva doručena zaměstnavateli a někde, že podle data, kdy došlo k rozhodnutí soudu. Děkuji moc za odpověď.
6.6.2020

Odpověď: Pořadí srážek ze mzdy – více nepřednostních exekucí

Pořadí srážek ze mzdy se řídí příslušným zákonem – jedná se o zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 280:

(3) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

Pokud má zaměstnanec více exekucí, pak je pro pořadí jejich uspokojování rozhodující datum, kdy bylo rozhodnutí doručeno zaměstnavateli.

Pro pořadí srážek je rozhodující datum doručení prvnímu zaměstnavateli

Aby to nebylo tak jednoduché, rozhodující je datum doručení prvnímu zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec v průběhu exekuce změní zaměstnání, pořadí se nemění. Nerozhoduje tedy to, kdy se nový zaměstnavatel o exekuci dozvěděl, ale to kdy bylo nařízení rozhodnutí doručeno prvnímu zaměstnavateli.

V případě, že jste u daných pohledávek prvním plátcem mzdy vy, pak se řídíte pořadím, ve kterém byly doručeny pohledávky vám. V takovém případě rozhoduje o úhradě pohledávky jenom datum (za předpokladu že se jedná jen o nepřednostní pohledávky, pokud by se jednalo o přednostní a nepřednostní pohledávky současně, bude to jinak).

Pokud nejste prvním plátcem mzdy vy, pak by měli být informace o exekuci uvedeny v zápočtovém listu. Zaměstnavatel má povinnost, při ukončení pracovního poměru zaměstnance s exekucí, tam tyto informace uvést. Případně se to dá najít i v exekučním rozhodnutí.

Pořadí výpočtu srážek při exekuci na mzdu – souběh více pohledávek

Při výpočtu výplaty daného zaměstnance tedy nejprve určíte čistou mzdu. Následně stanovíte nezabavitelnou částku.

Základní nezabavitelné minimum je do 30. 6. 2020 ve výši 6908 Kč. Od 1. 7. 2020 je to 7771,50. Pokud má zaměstnanec dítě/děti (musí vám doložit rodný list), pak se mu nezabavitelná částka zvýší o 1727 Kč (od 1. 7. 2020 o 2590,50 Kč). To samé i za manželku/manžela. Výjimkou je situace, pokud by některá pohledávka byla vymáhaná pro dítě/manželku (typicky třeba alimenty).

Zbytek mzdy – pokud by byl vyšší, než 20724 Kč se zabaví na úhradu pohledávky. Zbytek se rozdělí na třetiny. Aby byla částka dělitelná třemi, zaokrouhluje se směrem dolů, rozdíl ze zaokrouhlování dostává zaměstnanec.

Pokud mají všechny nepřednostní pohledávky různé pořadí, pak se srážka ze mzdy použije k úhradě té nejstarší pohledávky. Pokud sražená částka nestačí k úhradě nejstarší pohledávky, pak se čeká do dalšího měsíce, než bude uhrazena (resp. do doby než bude uhrazena nejstarší exekuce). Pokud by byla uhrazena nejstarší pohledávka, pokračujete dál, k druhé nejstarší.

Pokud by nastala situace, že dvě pohledávky (exekuce) mají stejné datum doručení, pak se sražená částka mezi tyto pohledávky rozdělí poměrně – viz příklad.

Příklad poměrného rozdělení srážky ze mzdy

První pohledávka – nepřednostní exekuce pro dluh 10 000 Kč, datum doručení 1. 1. 2020

Druhá pohledávka – nepřednostní exekuce pro dluh 50 000 Kč, datum doručení 1. 1. 2020

  • Srážka ze mzdy zaměstnance = 3000 Kč
  • Rozdělení srážky = 3000 / (10000 + 50000) => 0,05
  • Částka na první exekuci = 0,05 * 10000 => 500 Kč
  • Částka na druhou exekuci = 0,05 * 50000 => 2500 Kč

Pokud mají dvě exekuce stejné pořadí (stejné datum doručení prvnímu plátci mzdy), pak se srážka rozděluje v poměru, v jaké je výše dluhu. Na větší dluh se srazí vyšší částka než na menší. Jinými slovy, v uvedeném příkladu srážkou uhradíte 5% z prvního i z druhého dluhu. Vzhledem k rozdílené výši dluhu ale na každou exekuci připadne jiná suma. Jedná se ale o stejný % podíl.

Užitečné odkazy 2024:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *