V jakém pořadí se sráží na exekuce – zaměstnanec s více exekucemi

Na přednostní pohledávky je určena druhá třetina mzdy. První třetina je určena pro všechny pohledávky. Rozhoduje datum doručení exekuce prvnímu plátci mzdy. Pokud je více pohledávek se stejným datem doručení, tak se srážka rozdělí poměrem (odvíjí se od celkové výše pohledávky).

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak přesně mám postupovat se srážkami na vícečetné exekuce.

Ve firmě máme jednoho zaměstnance, který byl v insolvenci. Insolvence mu ale byla zrušena, a nyní nám začaly chodit exekuce. Momentálně jich eviduji více než patnáct, prý jich ale bude ještě více. Většina z nich byla do firmy doručena naráz. Jsou od různých exekutorů.

Jak přesně mám postupovat se srážkami ze mzdy? Bude se srážka rozdělovat mezi všechny exekuce, které byly doručeny naráz. Pokud ano, tak jak přesně?

Zatím jsou všechny exekuce nepřednostní. Prý je ale možné, že budou doručeny i nějaké další, i přednostní exekuce.

Mám z toho docela zamotanou hlavu. Vím jak řešit běžné srážky na exekuce, ale tady je toho na mě trochu moc.

Předem děkuji za radu

Vícečetné exekuce – pořadí srážek

Pokud máte zaměstnance, který má větší množství exekucí, tak je potřeba, abyste si v tom udělala nějaký pořádek. Založte si na to nějakou evidenci, tabulku v Excelu, apod.

Podstatné jsou především dvě věci (a pak i další):

1) Jedná se o přednostní nebo nepřednostní pohledávku?

2) Jaké je datum doručení exekuce prvnímu plátci mzdy?

Srážky ze mzdy na exekuce – předností a nepřednostní pohledávky

Pokud máte zatím všechny exekuce pouze nepřednostní, pak to máte o něco jednodušší. Jakmile budete mít i přednostní pohledávky, bude to o něco málo složitější.

Platí obecná pravidla:

  • Na přednostní pohledávky se sráží druhá třetina mzdy (po odečtení nezabavitelné částky)
  • Pokud je více přednostních pohledávek, řídíte se pořadím doručení prvnímu plátci
  • Z první třetiny mzdy (po odečtení nezabavitelné částky) se sráží na všechny pohledávky, už nehraje roli přednostní/nepřednostní, ale pouze datum
  • Pokud by byla nějaká nepřednostní pohledávka doručena dříve než přednostní, pak jde druhá třetina na „nejstarší“ přednostní pohledávku, a první třetina na „nejstarší nepřednostní pohledávku
  • Pokud by byla jako první doručena nějaká přednostní pohledávka, pak jsou obě třetiny na tuto přednostní pohledávku
  • Pokud má více pohledávek stejné datum doručení, tak se srážka rozděluje v poměru, který odpovídá poměru výše pohledávek

Kromě běžných přednostních a nepřednostních pohledávek, vám ale do toho může vstoupit i pohledávka na výživném, která má přednost i před dalšími přednostními pohledávkami. Pak to může být i trochu jinak.

To už jsou ale věci, které se dají dost obtížně popsat v obecné rovině. Pohledávky na výživném, jsou ale vždy přednostní, a pokud nyní máte jenom samé nepřednostní pohledávky, tak by vás to zřejmě nemělo nyní trápit.

Pořadí pohledávek při srážkách ze mzdy

Pro pořadí, ve kterém se budou uspokojovat jednotlivé pohledávky, je nejdůležitější datum, kdy bylo oznámení doručeno prvnímu plátce mzdy.

To může být vaše firma (tj. datum, kdy byla exekuce doručena k vám). Ale může to být i jiné datum – pokud zaměstnanec před insolvencí pracoval někde jinde, tak už pohledávka mohla být dříve doručena k jinému zaměstnavateli.

Datum doručení prvnímu zaměstnavateli, by mělo být případně uvedeno v tom, co jste dostala od exekutorů. Pokud tuto informaci nemáte, nebo si nejste jistá jak to je, pak kontaktujete jednotlivé exekutory a ujasněte si, jaké je to toto „rozhodné“ datum.

Vždy je lepší se zeptat (investovat nějaký čas do komunikace s exekutorem), než v dobrém úmyslu udělat nějakou chybu.

Podle data si pak seřaďte všechny exekuce ve své evidenci. Pokud bude mít více pohledávek stejné datum, pak se sražená částka rozděluje mezi jednotlivé pohledávky poměrným způsobem.

Poměrné rozdělení srážky na exekuci mezi více pohledávek

Rozdělení se provede poměrem, který zohledňuje celkovou výši jednotlivých pohledávek (které mají stejné datum). Uvedu jen modelový příklad, v praxi to pochopitelně bude vycházet jinak:

Modelový příklad pro 3 exekuce se stejným datem doručení:

1) Exekuce 1, nepřednostní, datum doručení prvnímu plátci mzdy 1. 1. 2023, celková pohledávka 100 000 Kč

2) Exekuce 2, nepřednostní, datum doručení prvnímu plátci mzdy 1. 1. 2023, celková pohledávka 40 000 Kč

3) Exekuce 3, nepřednostní, datum doručení prvnímu plátci mzdy 1. 1. 2023, celková pohledávka 10 000 Kč

4) Aktuální srážka ze mzdy na exekuci = 4500 Kč

Srážka (4500 Kč) by se rozdělila na základě poměru celkové pohledávky (v příkladu mám celkem 150 000 Kč, tj. 15/15, na každou pohledávku bude připadat odpovídající poměrný podíl, podle výše dluhu, na první exekuci to bude 10/15, na druhou 4/15 a na třetí jenom 1/15):

Modelové rozdělení srážky mezi tři pohledávky se stejným datem:

1) Exekuce 1 = 10/15 z 4500 Kč = 3000 Kč

2) Exekuce 3 = 4/15 z 4500 Kč = 1200 Kč

3) Exekuce 3 = 1/15 z 4500 Kč = 300 Kč

V uvedeném příkladu je vidět, že se srážka rozdělí mezi všechny 3 pohledávky se stejným datem doručení v poměru, který odpovídá celkové výši dluhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *