ČSSZ nechce vracet peníze, za špatně vypočítané srážky z důchodů a nemocenské

ČSSZ, která provádí exekuce a insolvence z důchodů, tvrdí, že nebude vracet žádné peníze, za špatně vypočítané srážky. Nejvyšší soud přitom rozhodl, že lidé v exekuci a insolvenci mají nárok na vyšší nezabavitelnou částku. Celá věc se zatím řeší – není definitivně rozhodnuto.

Na webu peníze.cz, byla zveřejněna informace, že ČSSZ nechce vracet peníze, za špatně vypočítané exekuce a insolvence. Budou mít důchodci smůlu, nebo je ještě nějaká šance, že by se jim neoprávněně sražené peníze vrátily?

Snížení nezabavitelné částky od ledna 2024

V roce 2024, se nezabavitelná částka nebude zvyšovat, ale naopak se sníží po 933 Kč. V roce 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč, v roce 2024 to bude 12 705 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 už není nárok na mimořádné zvýšení, normativ je o 1400 Kč nižší (od 1. 1. 2024 to bude 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum = 12 704,67 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se projeví při výpočtu srážek ze mzdy (z důchodu, nebo i z jiných příjmů). Změna se týká jak insolvence, tak i exekuce:

Nejvyšší soud rozhodl, že je nárok na vyšší nezabavitelné minimum

Minulý týden rozhodl Nejvyšší soud (rozhodnutí z 8. 6. 2022), že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají nárok na zvýšenou nezabavitelnou částku. Mají tedy nárok, aby jim v roce 2022, zůstávalo při exekuci nebo insolvenci více peněz. Už půl roku ale někteří dostávají méně. Například méně za exekuci nebo insolvenci na důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Důvodem pro tuto „nespravedlnost“, je mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, ke kterému došlo změnou zákona na konci ledna 2022. Panovaly totiž nejasnosti, zda se má toto zvýšení zohlednit pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

Pokud ano, tak je od začátku roku 2022, nezabavitelné minimum podstatně vyšší (podle typu exekuce, a počtu dětí, atd., je rozdíl i skoro tisíc korun měsíčně).

Některé soudy nebo někteří exekutoři, ale vydávali rozhodnutí, že se mimořádné zvýšení nemá započítat. Takto postupovala při výpočtu exekucí a insolvencí z důchodu i ČSSZ.

Nyní ale Nejvyšší soud rozhodl, že tento postup je chybný, a že dlužníci mají nárok na vyšší nezabavitelnou částku.

  • Do konce března 2022 to mělo být 8846,25 Kč.
  • Od začátku dubna 2022 to má být 9138,75 Kč
  • za manželku/manžela/dítě to mělo být původně 2948,75 Kč, a nyní 3046,25 Kč

ČSSZ se brání, že postupovala správně (v souladu s tím, co dříve platilo)

Podle mluvčí ČSSZ ale postupovali na základě dostupných informací – „Ohledně nezabavitelné částky existovaly od samého počátku na straně úřadů, ale i samotných soudů dva různé výklady. Ostatně to připouští i Nejvyšší soud, který teprve nyní dosud protichůdné výklady sjednocuje,“ říká Drmolová.

Podle ČSSZ prý navíc není možné, aby všem postiženým lidem vraceli peníze zpětně, od začátku roku. Peníze již totiž byly vyplaceny exekutorům/insolvenčním správcům a ti je použili na úhradu dluhů.

Peníze tedy nikde „nezmizely“, ale použily se ve prospěch dlužníka – na zaplacení jeho pohledávek. ČSSZ si je rozhodně nenechala pro sebe.

ČSSZ slibuje, že nyní už bude exekuce a insolvence počítat správně

Podle toho co se dále uvádí, od července by se již měla pro výpočet exekuce na důchod, nebo insolvenčních srážek z důchodu či z nemocenské, používat zvýšená nezabavitelná částka.

V červnu ale ještě lidé dostanou méně peněz. Rozhodnutí Nejvyššího soudu prý přišlo až v době, kdy se již začaly vyplácet důchody na červen. Takže to je půl roku, kdy se špatně počítaly srážky z důchodu nebo z nemocenské.

Postup ČSSZ nemusí být správný

Postup, kdy ČSSZ nechce vracet peníze lidem s exekucí nebo insolvencí, ale nemusí být správný.

Ostatně, netýká se to jen ČSSZ, ale v podobné situaci je i řada zaměstnanců, kterým jejich zaměstnavatelé od začátku roku strhávali z výplaty více, než by správně měli.

V Občanském soudním řádu – zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 281 je jasně uvedeno, že srážky nesmí být prováděny ve větším rozsahu. A to ani kdy s tím dlužník souhlasil.

§ 281 Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu, než dovolují ustanovení tohoto zákona, je nepřípustné, a to i když s tím povinný souhlasí.

Postup ČSSZ (a některých zaměstnavatelů), tak odporuje zákonu. Poškozeným je zde jednoznačně dlužník v exekuci nebo insolvenci.

To, že vláda navrhla špatný zákon (změna zákona o státní sociální podpoře, kde bylo přidáno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, mimo běžné normativní náklady na bydlení), a to že se následně soudy a další oprávněné instituce nebyly schopny dohodnout, jaký je správný výklad zákona, by nemělo dopadat na lidi v exekuci a insolvenci.

Někdo zde jednoznačně udělal chybu, a někdo by měl nést odpovědnost. Výmluva ze strany ČSSZ, že oni dělali jen to, co považovali za správné, asi není úplně správný postup. Takto by se mohl bránit každý, kdo provede něco nesprávného … „já to přece myslel dobře“…

Budou se vracet peníze nebo ne?

I když ČSSZ tvrdí, že nic vracet nebude, celá věc ještě rozhodně není uzavřena. O celé věci, teď budou rozhodovat právníci, a dost možná se to bude muset ještě jednou řešit u soudu. Je zde pořád šance na to, aby se lidem s exekucí nebo insolvencí vrátilo to, co se jim od začátku roku neoprávněně strhávalo.

  1. No tak to je dobrý. Nikdo nic teď budou na sebe házet špínu. Já bych byla pro aby ty peníze všem vrátili. Ale to se nestane v české republice těžko.Tak snad nejvyšší soud rozhodne správně.

  2. Můj invalidní syn má pouze důchod 62ooKč povinnost 2oooKč vyplácet alimenty na 1 dítě, přesto mu přišel důchod jen 3200Kč. A z čeho má žít, co tedy má dělat? S jeho nemoci nemá moc šancí na zaměstnání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *