Exekuce 2024: Co nesmí exekutor zabavit (a co může)?

Při exekuci toho může exekutor zabavit hodně – ale rozhodně ne vše. Jeho práva jsou omezená. Dlužník v exekuci, má nárok na nezabavitelnou částku. Exekutor nesmí zabavit některé vybavení domácnosti. Zvláštní ochrana platí pro důchodce. U malých dluhů nesmí exekutor zabavit „střechu nad hlavou“ (byt či dům).

Při exekuci (vymáhání dluhů), má exekutor poměrně velmi široké pravomoci (které mu dávají zákony a související právní předpisy). Exekutor může nařídit srážky ze mzdy, zablokovat účet v bance, zabavit majetek, zabavit a prodat nemovitost nebo řidičský průkaz.

Exekutor má právo požadovat součinnost od dalších subjektů (a ty mu ji musí poskytnout, jinak jim hrozí pokuta). Exekutor dokonce může vstoupit do bytu i bez přítomnosti dlužníka (a třeba při tom i nechat vyměnit zámek). Toho, co exekutor může, je opravdu hodně, a byl by to velmi dlouhý seznam.

V následujícím textu, se podíváme na to, jaká jsou práva dlužníka. Co exekutor nesmí zabavit. Jaké vybavení bytu vám musí ponechat. Kdy nesmí zabavit byt či dům (nebo jinou nemovitost). Na jakou nezabavitelnou částku, je nárok při exekuci. Prostě na to, co si exekutor rozhodně nesmí dovolit.

Nezabavitelná částka 2024 – kolik je nezabavitelné minimum při exekuci

Pokud je vymáhání dluhu prováděno formou exekuce na mzdu, pak se provádí srážky z výplaty (z čisté mzdy), nebo případně i z dalších příjmů (z důchodu, z nemocenské, z mateřské a rodičovské, z podpory v nezaměstnanosti).

Nezabavitelné minimum 2024 – exekuce na mzdu, na důchod, nebo na další příjmy

Ve všech případech, je nárok na nezabavitelnou částku. Nezabavitelné minimum je v roce 2024 stanoveno na 12 705 Kč (nezabavitelná částka se obvykle pravidelně zvyšuje, rok 2024 je ale výjimka, nezabavitelné minimum se sníží o 933 Kč).

Výpočet nezabavitelné částky se provádí z toho, kolik je životní minimum (4860 Kč v roce 2024) a z toho kolik jsou normativní náklady na bydlení (14197 Kč v roce 2024, o 1400 Kč méně, než v minulém roce).

Nezbavitelné minimum (12 705 Kč) se může zvýšit o 3 176 Kč, pokud má dlužník manželku (manžela), nebo pokud má nějaké děti, ke kterým má vyživovací povinnost (zvyšuje se o 3176 Kč se zvyšuje za každou takovou osobu).

Kromě nezabavitelné částky, je dále nárok na jednu třetinu ze zbylé části výplaty (přednostní pohledávky) nebo na dvě třetiny ze zbylé části příjmu (nepřednostní pohledávky).

Nezabavitelná částka 2024 – exekuce na účet v bance

Exekuce může být nařízena i na účet v bance (nebo u jiného finančního ústavu typu kampelička, družstevní záložna, apod.).

Při exekuci na účet v bance, to s nezabavitelnou částkou funguje jinak. Na nezabavitelné minimum, je nárok pouze jednou. Je možný jednorázový výběr částky, až do výše trojnásobku životného minima.

Při exekuci na účet v bance, je nárok maximálně na 14 580 Kč (životní minimum jednotlivce je v roce 2024 stanoveno na 4860 Kč).

Kolik peněz v hotovosti musí exekutor ponechat při exekuci na majetek?

Na jakési „nezabavitelné minimum“ je nárok i při exekuci na majetek. Kromě řady věcí, které exekutor nesmí zabavit (viz dále), je nárok i dvojnásobek životního minima.

Pokud exekutor v bytě najde nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat minimálně 9720 Kč (životní minimum jednotlivce je v roce 2024 stanoveno na 4860 Kč).

Co nesmí exekutor zabavit v bytě – nezabavitelná vybavení domácnosti

Při exekuci na majetek, platí pro exekutora řada omezení. Nesmí zabavit základní vybavení domácnosti, osobní předměty a řadu dalších věcí:

 • Exekutor nesmí zabavit základní vybavení bytu (pračka, lednička, sporák, nádobí, postel, stůl, židle, ložní prádlo, apod.)
 • Exekutor nesmí zabavit základní životní potřeby (základní oblečení, hygienické potřeby, zdravotní potřeby a pomůcky, potraviny, apod.).
 • Exekutor nesmí zabavit některé osobní předměty (snubní prsten, fotografie, dopisy, apod.)
 • Exekutor nesmí zabavit domácí mazlíčky (jako je pes, kočka, apod.)
 • Exekutor nesmí zabavit pomůcky, které jsou nutné pro výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nebo pro studium (tj. nemůže zabavit například nářadí, které potřebuje živnostník/řemeslník, nebo počítač, který potřebuje zaměstnanec pracující na home-office, nebo učebnice studenta, apod.

Jak se bránit proti exekuci na majetek? Námitka nebo vylučovací žaloba

Zákon, který říká, co exekutor nesmí zabavit, je poměrně vágní. U řady věcí, může nastat nesoulad mezi pohledem exekutora a pohledem dlužníka.

Při provádění exekučního soupisu, může dlužník (nebo i jiná dotčená osoba) uplatnit námitku. Námitku, proti zařazení věci do soupisu je možné podat i následně – písemnou formu, do 30 dnů.

Exekutor ale námitce nemusí vyhovět. Pokud k tomu dojde, je nutné podat vylučovací žalobu k příslušnému soudu.

Co může exekutor zabavit v domácnosti (v bytě nebo v domě)?

Zjednodušeně řečeno, vše co exekutorovi zákon nezakazuje zabavit (nebo jiný právní předpis), si může odnést sebou nebo to alespoň „polepit“ (označení, že je věc zahrnuta do soupisu majetek v exekuci, který může být následně prodán v exekuční držbě).

Jen ukázkový seznam (který zdaleka nezahrnuje ve), co by exekutor mohl zabavit:

 • Exekutor ale může zabavit ostatní vybavení domácnosti (které není uvedeno výše), jako je například gauč, sedací souprava, křesla, televize, různá audio a video zařízení, různé domácí spotřebiče, nebo i některý nábytek
 • Exekutor by ale mohl zabavit například norkový kožich (a další „cennější“ kousky v šatníku, pokud se nejedná o základní oblečení)
 • Exekutor ale může zabavit ostatní šperky (s výjimkou snubního prstenu), a i jiný osobní majetek
 • Exekutor může zabavit některá zvířata (která nespadají do kategorie „domácí mazlíček“ – například hospodářská zvířata
 • Exekutor může zabavit starožitnosti (i když se jedná o rodinnou památku, která se dědí z generace na generaci)

Kdy exekutor nesmí zabavit byt nebo dům (nebo jinou nemovitost)

Při exekuci na majetek, může chtít exekutor zabavit i „střechu“ nad hlavou. Při exekuci může dojít k zabavení a následnému prodeji celého bytu nebo domu (nebo jen příslušného vlastnického podílu).

Nebo se může jednat i o jakoukoliv jinou nemovitost (chata, chalupa, stavební pozemek, les, louka, pole, ….).

K zabavení nemovitosti (bytu či domu) ale nesmí dojít u malých dluhů. Pokud je dluh nižší než 100 000 Kč (a hodnota zabavené nemovitosti by tak značně převyšovala výši dluhu), pak není možné zabavení a prodej v exekuční dražbě.

Z toho pravidla existuje několik výjimek, které se například týkají dluhů na alimentech, dluhů na náhradním výživném, dluhů za škodu způsobenou ublížením na zdraví nebo trestným činem. Omezení exekuce na dům nebo byt, se také týká jenom místa, kde má dlužník místo trvalého pobytu.

Dříve poměrně běžně docházelo k situacím, kdy exekutor zabavil a prodal dům, jen kvůli dluhu ve výši pár (jednotek/desítek) tisíc. Postupně byla nejprve stanovena minimální výše dluhu na 30 000 Kč. Ta se pak zvýšila na 100 tisíc (a platí i další omezení).

Omezení při exekuci na majetek u důchodce (invalidní a starobní)

Další ochrana při exekuci na majetek, se týká „zvláště zranitelných osob“:

 • platí pro důchodce (osoby pobírající starobní důchody)
 • platí pro invalidy (osoby s nárokem na invalidní důchod II. nebo III. stupně)
 • platí pro osoby, jejichž dluhy vznikly před 18 rokem

U „zvláště zranitelných osob“ mohou být zabaveny pouze věci, které neodpovídají „obvyklým majetkovým poměrům“. Tj. exekutor může zabavit pouze luxusnější nebo cennější předměty.

Záleží na individuálním posouzení konkrétní věci – velmi zjednodušeně se ale dá říci, že zatímco u běžného dlužníka, může exekutor zabavit například i starší televizi, u důchodce už to není možné.

U důchodce by mohl zabavit jen nějakou „super 8K QLED televizi“, která opravdu neodpovídá tomu, co si může pořídit každý.

Poznámka – jedná se jen o zjednodušující ilustrační přirovnání. Až si budou moci všichni důchodci dovolit koupit z důchodu televizi za 250 tisíc, pak už to platit nebude.

Jak se bránit proti exekuci – odvolání, návrh na odklad nebo zastavení exekutor

Kromě výše uvedené námitky proti zařazení věci do exekučního soupisu, nebo vylučovací žaloby (vynětí věci z exekučního soupisu), se proti exekuci můžete bránit i dalšími způsoby.

Obrana proti exekuci závisí na tom, v jaké fázi je vymáhání dluhu. Jestli se dluh zatím řeší u soudu, nebo jestli už danou věc převzal exekutor.

Mezi možné způsoby, jak zabránit exekuci nebo zmírnit její následky patří především:

 • Podat odvolání k soudu
 • Podat návrh na odklad exekuce
 • Podat návrh na zastavení exekuce
 • Podat návrh na částečné zastavení exekuce
 • Podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku

Pozor také na to, že jakmile je vydán exekuční příkaz, tak je možnost obrany proti exekuci už jen omezená. Některé z možností, je nutné využít ve správnou dobu (dokud neuplyne příslušná lhůta). Kdo se nezačne bránit včas, může mít podstatně ztíženou situaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *