Změna výpočtu nezabavitelné částky – bude nově i minimální srážka na exekuci?

Od roku 2020 se nezabavitelné minimum zdvojnásobilo. Vysoká nezabavitelná částka způsobuje problémy s vymáháním dluhů v exekuci (v 52% případů, není možné provádět srážky). Začíná se mluvit o novém způsobu určení nezabavitelné částky, nebo o nějaké minimální splátce exekuce.

Za poslední tři roky, se nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce zdvojnásobilo. Ještě v roce 2020 to bylo 6 608 Kč, od ledna 2023 je to už 13 638 Kč. Takto vysoké nezabavitelné minimum způsobuje, že exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiných příjmů), přestávají plnit svůj účel.

Obdobná situace, je i u insolvence (oddlužení). I zde vysoká nezabavitelná částka způsobuje problémy. U některých dlužníků může být problém se schválením insolvence, nebo se splácením během oddlužení, protože jejich příjem neumožňuje provádění srážek.

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2023

Poslední zvýšení nezabavitelné částky, proběhlo od začátku roku 2023. Nezabavitelné minimum (pro exekuci, i pro insolvenci) se určuje z toho, kolik je životní minimum a kolik jsou normativní náklady na bydlení.

Od ledna 2023 se zvýšilo životní minimum (nově je to 4 860 Kč po jednotlivce).

Zvýšily se i normativní náklady na bydlení (v roce 2023, se měnily tabulky, proběhla každoroční valorizace a bylo schváleno i mimořádní zvýšení). Pro výpočet nezabavitelné částky se používají normativní náklady na bydlení v nájmu, pro jednu až dvě osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel (aktuálně je to 15 597 Kč).

Od ledna 2023, se současně měnil i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Namísto dosavadních tří čtvrtin (3/4), je nezabavitelná částka od ledna 2023 ve výši dvou třetin (2/3), ze součtu životní minimum + normativní náklady na bydlení (v roce 2023 se vychází ze 4860 Kč + 15597 Kč).

Nezabavitelné minimum od ledna 2023:

  • Základní nezabavitelná částka se zvýšila na 13 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč)
  • Nezabavitelná částka za dítě, manželku či manžela se změnila na 3 406,50 Kč

Vysoká nezabavitelná částka ale způsobuje, že nemohou správně probíhat exekuční srážky. U některých příjmů (podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, apod.), je jen málo pravděpodobné, že by se dalo něco strhnout na úhradu exekuce.

U výplaty nebo důchodu, jsou srážky jen minimální, nebo také neproběhnou vůbec. Na exekuci se ze mzdy sráží jen u lidí, co mají spíše průměrnou mzdu, nebo vyšší.

Nezabavitelné minimum se za poslední 3 roky zdvojnásobilo

Zatímco dříve (před rokem 2020), se nezabavitelná částka zvyšovala jen mírně, pouze o jednotky procent, od roku 2020 se nezabavitelné minimum zdvojnásobilo.

Důvodem, pro takto vysoké zvýšení, je souběh více okolností – probíhala epidemie COVID, začala válka na Ukrajině, byla (a stále ještě je) velmi vysoká inflace, atd.

V následující tabulce můžete vidět, jak se postupně zvyšovala nezabavitelná částka od roku 2016, a především od roku 2020. Například jen za minulý rok, se nezabavitelné minimum zvýšilo 4x.

Rok Dlužník manželka, děti
v roce 2016 6 118,00 Kč 1 529,50 Kč
v roce 2017 6 154,00 Kč 1 538,50 Kč
v roce 2018 6 255,33 Kč 1 563,84 Kč
v roce 2019 6 428,67 Kč 1 607,17 Kč
v roce 2020 6 608,00 Kč 1 652,00 Kč
v roce 2021 7 872,75 Kč 2 624,25 Kč
od 1. 1. 2022 8 846,25 Kč 2 948,75 Kč
od 1. 4. 2022 9 138,75 Kč 3 046,25 Kč
od 1. 7. 2022 9 416,25 Kč 3 138,75 Kč
od 1. 10. 2022 11 103,75 Kč 3 701,25 Kč
od 1. 1. 2023 13 638,00 Kč 3 409,50 Kč

Od roku 2020, se nezabavitelné minimum zvyšuje exponenciálně. A tu už na podzim 2022, měnila vláda výpočet nezabavitelné částky (aby nedošlo k tak velkému zvýšení). Další změna byla i od začátku roku 2023, kdy se nezabavitelné minimum snížilo ze 3/4 na 2/3. Jinak by zvýšení v roce 2023, bylo ještě vyšší.

Nezabavitelné minimum 2016 – 2023; jen za poslední 3 roky, je zvýšení na dvojnásobek.
Nezabavitelné minimum 2016 – 2023; jen za poslední 3 roky, je zvýšení na dvojnásobek.

Exekuční srážky nefungují u 52% exekučních řízení

Kvůli exponenciálnímu růstu nezabavitelné částky došla situace už tak daleko, že exekuční srážky nemohou proběhnout u 52% exekučních řízení (příjmy dlužníka jsou nižší, než nezabavitelné minimum).

To by mohlo vypadat jako dobrá zpráva pro dlužníky. Exekutor jim nemůže nic sebrat z výplaty (nebo z důchodu nebo z jiného příjmu). Není to ale zase tak dobrá zpráva.

Exekuční srážky, nejsou jediná možnost, jak může exekutor vymáhat úhradu dluhu. Ve výsledku jsou exekuční srážky, spíše tou „mírnější“ formou exekuce.

U srážek ze mzdy nebo z důchodu, zůstává poměrně hodně peněz (nárok je na nezabavitelné minimum a dále ještě jednu nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu).

Pokud ale exekutor není schopen vymáhat dluh prostřednictvím srážek ze mzdy (nebo z jiného příjmu), pak může zvolit jiný způsob exekuce. A ten už může být mnohem nepříjemnější.

Exekutor má možnost provést exekuci na majetek, zablokovat účet v bance, zabavit řidičský průkaz, a jiné možnosti.

Nový způsob výpočtu nezabavitelné částky – minimální srážka na exekuci

Řada odborníků začíná doporučovat, aby se změnil způsob výpočtu nezabavitelné částky. Nebo aby byla případně alespoň stanovena nějaká minimální splátka exekuce. Podobně, jako tomu je u insolvence.

Minimální splátka insolvence = 2178 Kč měsíčně

Pro insolvenci (oddlužení) je stanovena povinnost platit alespoň minimální splátku. Jinak soud oddlužení nepovolí, nebo může dojít i ke zrušení již zahájeného oddlužení (pokud dlužník alespoň 3 měsíce neplatí ani zákonné minimum).

Minimální splátka insolvence je stanovena na 1 800 Kč měsíčně bez DPH (včetně DPH je to 2 178 Kč měsíčně).

Jedním z návrhů, jak změnit exekuce, je stanovení minimální splátky ve výši 1 750 Kč měsíčně. Jednalo by se o cca 10% z minimální mzdy (minimální mzda v roce 2023 je 17 300 Kč).

Jinou možností by bylo, že by se pro exekuce stanovila minimální splátka procentem příjmu dlužníka. Tedy že by to bylo například minimálně 10% z čistého příjmu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *