Kalkulačka společné oddlužení manželů – výpočet insolvence 2024

V případě dluhů, které vznikly společně manželům během trvání manželství, pak zákon přímo vyžaduje, aby proběhlo právě společné oddlužení manželů.

Jednou z možností, jak řešit vysoké dluhy a exekuce, je soudní oddlužení (nebo také insolvenci či osobní bankrot). Je ale nutné říci že oddlužení rozhodně není nějaký snadný a rychlý způsob, jak se zbavit dluhů (byť se vás o tom mohou snažit přesvědčit v reklamách na své služby nejrůznější dluhoví poradci). V případě dluhů, které vznikly společně manželům během trvání manželství, pak zákon přímo vyžaduje, aby proběhlo právě společné oddlužení manželů.

Jak probíhá společné oddlužení manželů, co přesně to pak znamená z pohledu řešení dluhů a exekucí, nebo i to, kolik peněz pak zůstává během probíhajícího oddlužení, se dozvíte v tomto článku.

Najdete zde i kalkulačku pro výpočet splátek a nezabavitelné části příjmů během oddlužení. Výpočet v kalkulačce, vychází z podmínek platných od 1. 1. 2024, kdy se změnil výpočet nezabavitelné částky.

Kalkulačka pro výpočet splátek a nezabavitelné částky při společném oddlužení 2024

Kalkulačka splátek při společném oddlužení 2024

Manžel

Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných dětí
Nezabavitelná částka za manželku

Manželka

Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných dětí
Nezabavitelná částka za manžela

Výpočet

Výpočet

Výpočet nezabavitelné částky při oddlužení od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, platí větší změna, která má vliv výpočet nezabavitelné částky. Normativní náklady na bydlení se snižují o 1400 Kč na 14 197 Kč (životní minimum je v roce 2024 beze změny, a je to 4 860 Kč). Tato změna má za následek, snížení nezabavitelné částky o 933 Kč.

Nezabavitelná částka při oddlužení 2024:

  • do konce roku 2023 to byly 2/3 z 20 457 Kč = 13 638 Kč
  • od 1. 1. 2024 to jsou 2/3 z 19 057 Kč = 12 704,67 Kč
  • zvýšení o 933,33 Kč

Obdobně se mění i výpočet zvýšení nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo vyživované dítě. I zde dochází od začátku roku k poklesu o 233 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky za vyživované osoby 2024:

  • do konce roku 2023 to byla 1/4 z 13 638 Kč = 3 409,50 Kč
  • od 1. 1. 2024 to je 1/4 z 12 704,67 Kč = 3 176,17 Kč
  • snížení o 233,33 Kč

Co je to soudní oddlužení (insolvence)?

V případě, že má nějaký dlužník vysoké dluhy (závazky po splatnosti, exekuce apod.), které nezvládá splácet, pak zákon (konkrétně insolvenční zákon) umožňuje tuto situaci řešit formou soudního oddlužení.

Existují dvě různé metody, jak by mohla proběhnout insolvence (oddlužení):

  • Oddlužení formou splátkového kalendáře = v tomto případě se dlužníkovi po dobu 3 nebo 5 roků zabavuje větší část příjmu (zůstává mu pouze nezabavitelná část). Předpokladem pro oddlužení splátkovým kalendářem je to, že dlužník bude schopen po dobu 3 nebo 5 roků splácet alespoň minimální částku (ta zahrnuje náklady na oddlužení a minimální splátku na dluhy). Při oddlužení splátkovým kalendářem ale současně dochází i k prodeji majetku
  • Oddlužení formou prodeje majetku = v tomto případě, zvláště pokud dlužník vlastní nějaký cennější movitý či nemovitý majetek může soud rozhodnou o jeho prodeji, kdy se pak výtěžek použije na úhradu dluhů. O oddlužení čistě prodejem majetku (zpeněžením majetkové podstaty), má smysl uvažovat jen v případě, že by výnos z prodeje, pokryl 100% dluhů. Jinak se jedná o splátkový kalendář se současným prodejem majetku.

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci?

Pokud je soudem povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře, pak jsou po dobu 3 nebo 5 roků prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiných obdobných příjmů, jako je třeba důchod apod.). V takovém případě pak dlužníkovi zůstává pouze určitá část – nezabavitelná částka.

Výpočet výše nezabavitelného minima při insolvenci se provádí podle stejných pravidel jako exekuční srážky ze mzdy z důvodu přednostní pohledávky. Od 1. 1. 2024 se poměrně zásadně mění výpočet nezabavitelné částky. Kvůli zrušení paragrafu 26a, jsou o 1400  Kč nižší normativní náklady na bydlení.

  • Základní nezabavitelná částka je od 1.1.2024 = 12 704,67 Kč
  • Zvýšení za každé vyživované dítě nebo za manželku/manžela od 1.1.2024 = 3 176,17 Kč

Ze zbytku mzdy (po odečtené nezabavitelné částky), pak už zůstává jen jedna třetina. Vše ostatní je pak předáno insolvenčnímu správci, který takto získané finanční prostředky využívá na úhradu jednotlivých pohledávek (po odečtení poplatků pro insolvenčního správce).

Společné oddlužení manželů

Kromě soudního oddlužení jednotlivého dlužníka, pak zákon definuje i situace, kdy dluhy vznikly v průběhu manželství. V tom případě je pak možné (a někdy i nezbytné), aby manželé podali společný návrh na oddlužení:

(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.  

2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.

(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

V čem je výhoda společného oddlužení?

Mezi výhody společného oddlužení patří třeba to, že pokud se jedná o nějaký závazek, který vznikl během manželství, tak se tento dluh v případě společného oddlužení manželů započítává pouze jednou. Pokud by ale každý z manželů žádal o oddlužení sám za sebe, pak by se tento závazek počítal 2x (každému samostatně, protože každý z manželů je plně zodpovědný za celou neuhrazenou část dluhu, tedy ne pouze za jednu polovinu).

Může se jednat třeba o případ, kdy manželé společně uzavřeli smlouvu o půjčce na 500 000 Kč, a kromě toho mají i různé další pohledávky každý „sám za sebe“. Pokud by žádal o oddlužení každý z manželů sám za sebe, tak se jim započítá vždy celých 500.000 Kč, protože za ně, jako společný závazek, ručí v plném rozsahu.

Další výhodou společného oddlužení jsou pak i nižší náklady. Řeší se jen jeden návrh soudu. I výsledná odměna pro insolvenčního správce je nižší než pokud by o oddlužení žádal každá z manželů sám za sebe.

Společné oddlužení manželů a rozvod?

V případě že soud schválí společné oddlužení manželů, pak pokud by během pětileté lhůty (kdy jsou prováděny srážky k uhrazení pohledávek), došlo k rozvodu, nemá to na probíhající oddlužení vliv. V takovém případě je pak pouze nutné tuto změnu (rozvod) nahlásit insolvenčnímu správci a případně mzdové účetní (že se již nebude zvyšovat nezabavitelná částka o zvýšení za manžela/manželku).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *