Insolvence a darování: Mohu v insolvenci dostat darem auto?

Během insolvence má dlužník povinnost informovat insolvenčního správce o všech darech nebo i dědictví. Bez souhlasu insolvenčního správce ani nesmí odmítnout přijetí daru nebo dědictví. Přijatý dar nebo dědictví může být během insolvence použit na úhradu pohledávek dlužníka.

Dobrý den, chci se zeptat na možnost přijetí daru během oddlužení:

Jsem už druhý rok v insolvenci a ještě zři roky budu (a také manželka – žádali jsme u soudu společně). Kamarád mi nabídl, že mi daruje auto (už ho nepotřebuje a mě by se hodilo na dojíždění do práce). Nevím ale, jestli když je to dar, tak jestli na to má právo insolvenční správce.
Děkuji za radu
Miroslav

Přijetí daru během insolvence je sice možné, ale insolvenční zákon na tyto situace pamatuje. A je poměrně velké riziko, že insolvenční správce bude požadovat zpeněžení (prodej) takového daru.

Přijetí daru nebo dědictví během insolvence

Pokud soud schválí insolvenci fyzické osoby (oddlužení), pak má dlužník po určitou dobu, povinnost informovat insolvenčního správce o všech svých příjmech. A to jak o těch běžných, tak i o všech mimořádných příjmech.

A netýká se to jenom příjmů (ve smyslu výplaty, nebo jiného peněžního příjmu). Zákon pamatuje i na situaci, kdy dlužník dostane něco darem, nebo něco zdědí.

Viz Insolvenční zákon, zákon číslo 182/2006 Sb., paragraf 412:

§ 412

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

Zákaz odmítnutí daru nebo dědictví během insolvence

To znamená, že dlužník v insolvenci musí insolvenčního správce neprodleně informovat o jakémkoliv příjmu – peněžním i nepeněžním. Zákon dokonce zakazuje, odmítnout přijetí nějakého daru nebo dědictví, bez souhlasu insolvenčního správce. Opět viz paragraf 412:

(3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

Insolvenční správce může požadovat prodej darované věci

Takže pokud vám váš známý, daruje auto, měl byste o tom neprodleně informovat insolvenčního správce. Ten pak může požadovat, aby bylo darované auto prodáno, a výtěžek z prodeje byl použit na úhradu vašich pohledávek.

V praxi asi bude záležet na tom, jaká bude hodnota darovaného automobilu. Pokud by se jednalo o nějaké starší, ojeté auto, které už nemá reálnou prodejní hodnotu (maximálně jednotky tisíc korun), pak je pravděpodobné, že by insolvenční správce prodej nepožadoval.

Při prodeji věcí se insolvenční správce řídí mimo jiné i tím, jaké jsou náklady spojené s prodejem a jaký je předpokládaný výnos z prodeje nějaké věci.

Pokud by se ale prodejem darovaného auta dala získat nějaká reálná hodnota, pak je pravděpodobné, že by insolvenční správce mohl přistoupit k prodeji darovaného auta a získané finanční prostředky použil k úhradě vašich pohledávek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *