Jaké jsou podmínky pro insolvenci (oddlužení) v roce 2024?

Mezi základní podmínky pro možnost oddlužení u soudu (osobní bankrot, insolvence), patří schopnost platit minimální splátku (minimálně 2178 Kč měsíčně). Základní doba oddlužení je 5 roků – během roku 2024 by mohlo dojít ke zkrácení na 3 roky.

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, jaké jsou aktuální podmínky na insolvenci. Čím více „googluju“, tak více tomu nerozumím a mám v tom chaos.

Někde se píše o tom, že musím být schopen zaplatit alespoň 30% dluhů, a jinde že to není potřeba. Někde se uvádí, že stačí splácet jen srážkami z výplaty. A jinde, že mi bude zabaven i majetek.

Můžete mi, prosím, zaslat nějaký relevantní odkaz, kde najdu informace nebo mi to zaslat ve stručných bodech? Mockrát Vám děkuji.

S pozdravem Patrik N.

Kde najít informace podmínky pro insolvenci (oddlužení)

Možnost oddlužení fyzické osoby u soudu (osobní bankrot, insolvence) se řídí insolvenčním zákonem. Aktuální znění insolvenčního zákona (zákon číslo 182/2006 Sb.) je možné najít zde.

Pravda, vyznat se ve všech paragrafech a v právní terminologii asi není úplně jednoduché. Insolvenční zákon, se navíc průběžně mění.

Velká změna (novela insolvenčního zákona) proběhla v polovině roku 2019. Další větší změna se projednává i nyní (bude platit zřejmě od začátku roku 2024). Kromě toho bylo i několik dílčích změn (například během epidemie COVID, apod.).

Poměrně dobrým zdrojem oficiálních informací, může být i web justice.cz, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti – viz zde.

Při hledání na internetu, je možné najít mnoho různých informací (někdy si i vzájemně odporujících). Část z informací platila někdy dříve a nyní je to již jinak, část může být úplně špatně.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení u soudu (insolvence fyzické osoby)

Oddlužení je určeno pro fyzické osoby (pro firmy jsou jiné možnosti, jak řešit insolvenci).

  • Oddlužení je možné u zaměstnanců, důchodců, nebo u jakýchkoliv jiných fyzických osob
  • Oddlužení je možné i u podnikatelů (pokud se jedná o živnostníky, OSVČ – u firem je to jinak)

Mezi hlavní podmínky, aby soud povolil oddlužení, patří především:

  • Musí se jednat o poctivý záměr (dlužník se snaží řešit své dluhy, nejedná se o případy záměrného vyhýbání se placení pohledávek, apod.)
  • Dlužník musí mít dluhy po splatnosti (více než 30 dní, alespoň dva různí věřitelé)
  • Dlužník musí být schopen splácet alespoň minimální splátku = minimálně 2178 Kč měsíčně
  • Dlužník nesmí mít jiné schválené oddlužení v posledních 10 letech, nebo jinou zrušenou insolvenci v posledních 5 letech

Mezi podmínky pro oddlužení, už tedy nepaří povinnost splatit 30% dluhů. Tato podmínka pro oddlužení, byla v zákonu dříve (před rokem 2019).

To, že není povinné splatit alespoň 30% dluhů, ale neznamená, že by soud povolil oddlužení i lidem bez příjmů. Aktuálně je stanovena podmínka, že se musí platit alespoň minimální splátka (1800 Kč bez DPH měsíčně, resp. 2178 Kč včetně DPH měsíčně).

Současně bude soud hodnotit, zda se dlužník opravdu snaží splácet své dluhy (je vynaložena maximální možná snaha).

Pokud by dlužník snižoval své příjmy, nebo se záměrně vyhýbal možnostem, jak zvýšit svůj příjem, pak by to soud mohl vyhodnotit jako porušení podmínek oddlužení.

Mezi další podmínky insolvence patří i to, že návrh na oddlužení musí být podán formálně správně. Návrh musí obsahovat soupis všech dluhů (pohledávek). Přehled příjmů, očekávaných příjmů, a další náležitosti.

S vypracováním návrhu na oddlužení, je nejlépe se obrátit na nějakého právníka. Návrh může podat soudní exekutor, insolvenční správce, notář, advokát, nebo další oprávněné osoby (například některé neziskové poradny pro dlužníky).

Jak probíhá oddlužení – prodej majetku, splátkový kalendář

Aktuálně existují pouze dva způsoby oddlužení (insolvence) pro fyzické osoby:

  • Zpeněžení majetkové podstaty – prodej majetku dlužníka, z něj se pak hradí úhrada dluhů; tento způsob oddlužení se týká jen dlužníků, kteří mají nějaký majetek (dostatečně cenný/hodnotný), aby se z něj daly zaplatit všechny dluhy
  • Splátkový kalendář se současným prodejem majetku – nejčastěji probíhá oddlužení tak, že dojde k prodeji cenného majetku, a současně je nutné splácet pravidelné měsíční splátky (až 5 roků) + insolvenční správce má nárok i na všechny mimořádné příjmy (dary, výhry, dědictví, apod.)

Při oddlužení splátkovým kalendářem, se provádí srážky ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších příjmů. Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum (stejné jako u exekuce, aktuálně 13 638 Kč) a dále ještě na jednu třetinu ze zbylé části výplaty (nebo jiného příjmu).

Jak dlouho trvá insolvence (oddlužení) v roce 2024

Základní doba insolvence (oddlužení) je aktuálně 5 roků. Po tuto dobu, je nutné splácet dluhy.

Insolvence může ale skončit i dříve, než za 5 roků:

  • Insolvence končí po 3 letech, pokud je zaplaceno 60% dluhu
  • Insolvence končí ihned, jakmile je zaplaceno 100% dluhu

Někteří dlužníci, mají ze zákona nárok na kratší dobu oddlužení. Pro invalidní nebo starobní důchodce stačí, že budou 3 roky splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč) měsíčně. To samé platí i pro dlužníky, kterým většina dluhů vznikla před 18 rokem.

V roce 2024, se projednává novela insolvenčního zákona, která by mohla přinést zkrácení základní doby oddlužení jen na 3 roky. Změna (zkrácení insolvence) by mohla začít někdy během roku 2024, nebo případně až od začátku roku 2025.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *