Insolvence v těhotenství – mám nárok na oddlužení a jaké jsou podmínky?

Na oddlužení u soudu (insolvenci), je nárok i během těhotenství nebo během mateřské či rodičovské dovolené. Nezbytnou podmínkou, je ale schopnost splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně). Kromě toho, musí být splněny i další podmínky.

Dobrý den, mám velký dluh u banky, ale zatím ho řádně splácím. Bohužel splátka toho dluhu, je něco přes 12 000 Kč měsíčně. To by za běžných podmínek, nebyl až takový problém, z výplaty to celkem zvládám.

Teď jsem ale zjistila, že čekám miminko a nevím, jak to bude dál. Je mi jasné, že minimálně 2 nebo 3 roky, budu mít jen minimální příjem, ze kterého sotva zaplatím nájem a jídlo. Na splácení dluhů u banky, už nebudu mít peníze.

Chtěla by si zažádat o insolvenci, protože za 9 měsíců, bude můj příjem někde okolo 10 000 Kč měsíčně. A to nestačí ani na jídlo a nájem. A na splátky dluhů už vůbec ne.

Co mám v tomhle případě dělat? Mám nárok na oddlužení u soudu? Jaké jsou podmínky? A hraje nějakou roli těhotenství a následná mateřská?

Základní podmínky pro insolvenci (oddlužení u soudu)

Na soud se s žádostí o oddlužení může obracet každý dlužník, který bude splňovat základní podmínky. Jinak by soud zahájení insolvence nedovolil.

Mezi hlavní podmínky, pro možnost oddlužení u soudu, patří především:

  • Dlužník musí mít alespoň dva různé věřitele
  • Dlužník musí mít dluhy (závazky) po splatnosti (alespoň 30 dní po splatnosti)
  • Dlužník musí být schopen splácet alespoň minimální splátku (po celou dobu insolvence, minimální splátka je 2178 Kč)

Kromě toho je i řada dalších podmínek (insolvence nesmí sledovat nějaký nepoctivý záměr, dlužník nesmí mít jinou ukončenou insolvenci v posledních 10 letech, nebo jinou zrušenou insolvenci v posledních 5 letech, atd.).

Celá problematika oddlužení u soudu je složitější, a nedá se to jednoduše shrnout jen do pár vět. Nejlepší bude, obrátit se na nějakého odborníka osobně (či na nějakou firmu nebo dluhovou poradnu). Ten by vám měl být schopen poradit, a posoudit vaši individuální situaci.

Velký dluh u banky, nemusí být dostatečným důvodem pro oddlužení

V dotazu píšete, že máte dluh u banky. Pokud je to ale tak, že máte jen jednu (byť velkou) půjčku, kterou zatím řádně splácíte, tak tím bohužel není splněna podmínka pro oddlužení.

Aby se soud začal zabývat návrhem na oddlužení, pak byste musela mít více než jeden dluh (alespoň 2 různé věřitelem – tedy dluh u dvou různých bank, nebo u banky a u někoho jiného, atd.)

Další podmínkou je mít dluhy po splatnosti. Pokud máte úvěr v bance, který řádně splácíte, pak se zatím nemusí jednat o důvod pro insolvenci.

Jistě, pokud očekáváte výrazný propad příjmů (tedy, že nebudete v blízké budoucnosti schopná splácet své závazky), pak se již může jednat o hrozící úpadek. Což by mohlo být důvodem pro zahájení oddlužení u soudu. I tak je ale nutné mít více věřitelů (více různých dluhů – minimálně dva).

Jak dlouho trvá oddlužení (insolvence)?

Aby soud povolil oddlužení, pak musíte být schopná splácet alespoň minimální splátku, po celou dobu insolvence.

Podle aktuálních podmínek, je oddlužení obvykle na 5 roků (jen pro některé vybrané skupiny dlužníků to jsou jenom 3 roky).

V současné době, se také projednává novela insolvenčního zákona, která by mohla znamenat zkrácení doby oddlužení jen na 3 roky, pro všechny dlužníky (zatím ale není schválena).

Jak probíhá oddlužení – prodej majetku a splátkový kalendář

Během oddlužení, dochází k prodeji majetku dlužníka (prodává se vše cenné, kromě základního vybavení domácnosti a některých dalších položek).

A současně se provádí úhrada dluhů formou měsíčních splátek (srážky ze mzdy, z důchodu, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, apod.).

Insolvenční správce má nárok i na všechny mimořádné příjmy (dary, dědictví, výhry, apod.)

Podle aktuálních podmínek, už během oddlužení nemusíte splatit minimálně 30% dluhů. Soud ale bude hodnotit, zda byla vynaložena maximální možná snaha o splácení dluhů.

Kolik je minimální splátka dluhů během insolvence (při oddlužení)?

Minimální splátka dluhů, je podle aktuálních podmínek, alespoň 2178 Kč měsíčně. Jednou z hlavních podmínek, aby vám soud povolil oddlužení, je dostatečný příjem. Buď ze zaměstnání, nebo jiný (mezi příjmy, ze kterých se může platit insolvence, patří i mateřská nebo rodičovská).

Příjem by měl být vyšší, než nezabavitelná částka. Pokud je příjem nižší než nezabavitelné minimum, tak není možné provádět srážky.

Nezabavitelné minimum, se průběžně mění. Poslední změna, byla na začátku roku 2023. Základní nezabavitelné minimum je nyní 13 638 Kč (po samotného dlužníka). Pro svobodnou matku s jedním dítětem, by to bylo 17 047 Kč. Pokud byste měla i manžela, pak by to bylo 20 457 Kč.

V případě nedostatečného příjmu, je možné případně soudu doložit darovací smlouvu, ve které se nějaká třetí osoba zaváže, že vám bude přispívat na splátky dluhů v insolvenci (tak, aby byla záruka, že bude placena alespoň minimální splátka).

Jak požádat o oddlužení u soudu?

Výše uvedené podmínky, ale zcela určitě nejsou jediné, které musí být splněny. Je jich více. Soudu bude nutné doložit všechny příjmy, všechny dluhy, a řadu dalších věcí.

Návrh na oddlužení, by vám měl sestavit někdo, kdo k tomu má oprávnění. Může to být insolvenční správce, soudní exekutor, notář, advokát nebo i některé akreditované dluhové poradny.

Jak vyřešit dluh u banky během mateřské a rodičovské

Jak již bylo zmíněno výše – pokud máte jen jeden finanční závazek, u jednoho věřitele (vaši banku), pak to nemusí být dostatečný důvod pro insolvenci.

Můžete se případně zkusit domluvit se svojí bankou, na nějaké formě řešení této situace. Můžete bance vysvětlit, co se u vás změnilo. Že očekáváte výrazný propad příjmů, a že nebudete schopna platit takto vysoké splátky.

V závislosti na výši dluhu a mnoha dalších faktorech, vám banka může provést nějakou restrukturalizaci – snížení splátek a prodloužení celkové doby splatnosti, apod.

Nebo se můžete obrátit i na jinou banku, a provést konsolidaci (při současném prodloužení doby splácení, může dojít i k velmi výraznému snížení měsíčních splátek).

Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená během insolvence

Samotné těhotenství, nebo ani následná mateřská či rodičovská dovolená, nemusí mít žádný negativní vliv, na schválení oddlužení nebo na průběh insolvence.

Pokud budou splněny obecné podmínky (včetně schopnosti platit alespoň minimální splátku), pak by těhotenství v zásadě nemělo hrát žádnou roli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *