Kalkulačka soudní oddlužení – výpočet srážek a změny 2021

Oddlužení u soudu (neboli osobní bankrot, či insolvence fyzické osoby) je proces, při které se můžete zbavit všech svých dluhů. V roce 2021, by se doba insolvence mohla zkrátit jen na 3 roky.

Máte velké dluhy, které už nejste reálně schopni zaplatit, a chtěli byste tuto situaci nějak vyřešit? Pak by vás mohlo zajímat, jak funguje oddlužení u soudu. Na této stránce jsme pro vás připravili podrobné informace o tom, co je to soudní oddlužení, a jak to celé funguje. Najdete zde i kalkulačku pro výpočet, kolik peněz by vám během oddlužení zůstávalo.

Třetí zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci – od 1. 7. 2022

V roce 2022, dochází již ke třetí změně, ke třetímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku července 2022, se nezabavitelné minimum opět zvyšuje, díky zvýšení životního a existenčního minima (zvyšuje se o 8,8% od 1. 7. 2022).

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci v roce 2022:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8 846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč

Pokud má dlužník manželku, manžela, či nějaké dítě, připočítává se k této základní nezabavitelné částce, ještě jedna třetina (za každou osobu).

Nové kalkulačky pro výpočet exekuce a insolvence od července 2022:

Na začátku června (8. 6. 2022), také Nejvyšší soud rozhodl, že lidé s exekucí nebo insolvencí, mají v roce 2022, nárok na vyšší nezabavitelnou částku. A to již od začátku roku 2022.

Kalkulačka – výpočet splátek při oddlužení v roce 2021

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Co je to soudní oddlužení a jak to funguje

Oddlužení u soudu (neboli osobní bankrot, či insolvence fyzické osoby) je proces, při které se můžete zbavit všech svých dluhů. Pokud máte více dluhů nebo exekucí, tak je možné, abyste se těchto dluhů jednou pro vždy zbavili. Není to ale jednoduchý proces, a už vůbec ne „bezbolestný“.

Oddlužení funguje tak, že se obrátíte na příslušný soud s žádostí o oddlužení. O tom, jak má vypadat žádost, a co musí obsahovat, si něco málo povíme dále. Pokud soud vaši žádost schválí, a rozhodne o oddlužení formou splátkového kalendáře, tak u vás budou po dobu 3 nebo 5 roků probíhat srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu, jako je třeba důchod). Po celou dobu vám bude zůstávat jen určitá minimální částka (výpočet viz kalkulačka).

 • Pokud za 3 roky splatíte 60% dluhů, soud na konci této doby rozhodně o tom, že vám zbytek dluhů bude „odpuštěný“
 • Podobně, pokud budete 5 roků splácet alespoň minimální splátku (nebo to co můžete), může vám být zbytek dluhů na konci této doby prominut

Mezi výhody oddlužení patří mimo jiné i to, že jakmile soud schválí oddlužení, tak už na vás „nemůže“ exekutor. Nemůže vám už blokovat účet v bance nebo hrozit zabavením majetku.

Nevýhodou může být určitě to, že i když se jedná o oddlužení splátkovým kalendářem, dochází k prodeji vašeho majetku (kromě základního vybavení domácnosti apod.). Během doby oddlužení, vám také zůstává jen poměrně málo peněz.

Pokud v průběhu oddlužení dostanete něco darem, nebo něco zdědíte, tak to musíte také odevzdat insolvenčnímu správci.

Zkrácení doby oddlužení jen na 3 roky v roce 2021

Od 1. 7. 2021, by měla začít platit novela Insolvenčního zákona. Ta by měla přinést jednu zásadní změnu. A to zkrácení insolvence (oddlužení) je na 3 roky.

Už nyní, je sice možné mít oddlužení jen na 3 roky. To se ale rozhodně netýká všech. Zkrácení oddlužení mohou mít důchodci (starobní nebo invalidní), ti kdo za 3 roky zvládnou zaplatit 60% dluhů. Nebo ti, kdo mají dluhy z doby, než jim bylo 18 roků.

Od poloviny roku 2021 (od 1. 7. 2021), by ale měli insolvenci všichni, už jen na 3 roky. Týkalo by se to ale jen nových případů (těch oddlužení, které budou zahájeny až od poloviny července 2021).

Kolik peněz mi zůstane při oddlužení v roce 2021?

Pokud je oddlužení prováděno formou postupného splácení (jinou možností je pak oddlužení formou rozprodeje majetku dlužníka), zůstává vám po dobu 3 nebo 5 roků jen nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy (maximálně 6998 Kč).

Srážky ze mzdy se při oddlužení provádí podle stejných pravidel jako při exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky.

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci 2021?

Základní nezabavitelná částka je při oddlužení (insolvenci) stejná jako při exekuci na mzdu:

 • Nezabavitelná částka za jednotlivce od 1.1.2021 = 7 872,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelného minima za manželku = 2 624,25 Kč
 • Zvýšení nezabavitelného minimum za každé dítě = 2 624,25 Kč

Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení)

Pro výpočet výše srážek a toho kolik peněz vám zůstane při oddlužení je rozhodujícím faktorem vaše čistá mzda. Nejlépe si to ukážeme na konkrétním příkladu:

Pan Novák má schváleno oddlužení od soudu. Jeho čistá mzda je 31 450 Kč. Pan Novák má manželku a tři děti. Celkem pan Novák dluží 1,5 miliónu korun:

 • Průměrná čistá mzda je 31 450 Kč
 • Nezabavitelná částka je 18 370 Kč (7872,75 za p. Nováka + 2624,25 Kč za manželku + 3x 2624,25 Kč za děti)
 • Zbytek po odečtení nezabavitelné částky = 13 080 Kč

Vzhledem k tomu, že zbytek výplaty (po odečtení nezabavitelného minima), je nižší než 20 994 Kč, tak se částka rozdělí na třetiny. Jedna třetina bude 4360 Kč:

 • Jednu třetinu dostane p. Novák = 4 360 Kč
 • Dvě třetiny dostane insolvenční správce = 8 720 Kč

Celkový výsledek výpočtu srážek při oddlužení budete tedy takový:

 • Celková srážka na oddlužení = 8 720 Kč
 • Vyplacený zbytek mzdy = 22 730 Kč
 • Za 5 roků bude zaplaceno 523 200 Kč
 • Celkem bude splaceno 34,88 % dluhu

Uvedené procento, kolik bude splaceno, je jen ilustrační. Příjem pana Nováka se může v průběhu oddlužení měnit (například v roce 2021 se zvyšuje čistá mzda, další změna bude ve roce 2022, kdy se opět zvýší základní daňová sleva. Naopak od poloviny roku 2021, může být doba insolvence jen 3 roky. Část ze sražených peněz, si také bere insolvenční správce, jako úhradu za své služby.

Jak požádat o oddlužení u soudu

Žádost o oddlužení u soudu za vás může podat advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo nějaká akreditovaná osoba (nejrůznější neziskové organizace pomáhající lidem s dluhy). Maximální cena, kterou zaplatíte za žádost je určena zákonem:

 • 4840 Kč (4000 Kč bez DPH) pokud o oddlužení žádá jednotlivec
 • 7260 Kč (6000 Kč Kč bez DPH), pokud o oddlužení žádají oba manželé společně

K žádosti musí být doložen seznam všech vašich dluhů. Dále musíte doložit přehled o očekávaných příjmech v následujících 5 letech. Zde pak musí být jasně patrné, že budete schopni splácet alespoň minimální měsíční splátku, které by pokryla náklady na insolvenci a minimální úhradu dluhů. Dokládají se také příjmy, které jste měli v předchozích letech.

 1. Dobrý den,
  Mohu požádat soud o prominutí zbytku dluhu, a jakým spůsobem to mám provést. V únoru 2018 mi bylo povoleno odlužení. V květnu 2018 byl prodán můj rodiný dům, zajištěného věřitele (dluh na dům činil 3 200000kč,
  byl vydražen za 2 640000kč), dluh nezajištěnému věřiteli činí 55000kč, který mám částečně splacen 15000kč.
  Jsem od 11.6.2018 na starobním důchodě(roč. nar. 1957), mám vyživovací povinost na těžce nemocného manžela v inv. důchodu, bez jakéhokoliv přijmu. Můj důchod činí 10640kč, insolvenční správkyně mi ponechává 8100kč.Dále posílám dar 1000kč. Musím si najít nové bydlení v pronájmu a na léčení manžela
  a dopravu k lékaři vynakládám 3000kč. Já sama mám zdrav. problémy, nemohu již pracovat a ještě se starám o svou 87letou maminku.

  Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *