Jak vypočítat exekuci bez nezabavitelné částky

Pokud má dlužník více plátců mzdy, pak se exekuční srážky provádí u všech zaměstnavatelů (nebo i jiných forem příjmu). Nezabavitelná částka se uplatní pouze jednou. Nuď jen u jednoho plátce mzdy, nebo je poměrně rozdělena mezi jednotlivé plátce.

Dobrý den, máme zaměstnaného důchodce na HPP. V krátké době dorazilo 6 nepřednostních a 2 přednostní exekuce. Z nich je zřejmé, že základní nezabavitelnou částku již započítává ČSSZ.

Důchod je ve výši 12000,-Kč. Znamená to, že celá jeho čistá mzda bude zaslána ve prospěch exekučních srážek? Nebo jen 2/3 čisté mzdy? Děkuji za radu.
Hana S.

Výpočet exekuce, pokud má dlužník několik plátců mzdy

V případě, že má dlužník několik plátců, tak v zásadě existují dvě možnosti, jak provádět srážky.

Prvním způsobem je ten, že se nezabavitelná částka rozdělí mezi jednotlivé plátce mzdy, takže se u každého z nich uplatní jen poměrná část nezabavitelného minima, na které má dlužník nárok. O případném rozdělení nezabavitelné částky by měl rozhodnout soud (viz.  paragraf 298, zákon číslo 99/1963, Občanský soudní řád).

Druhou možností je pak ta, že se celá nezabavitelná částka uplatní pouze u jednoho plátce mzdy (zpravidla u toho, u kterého má dlužník nejvyšší příjem a u ostatních plátců se již nezabavitelná částka dále neuplatňuje.

V případě pochybností, jak má být započítána nezabavitelná částka, a jaká má být výše srážek, je možné obrátit se na soud, který by měl výši srážek přesně stanovit. (opět viz paragraf 298, zákon číslo 99/1963).

Exekuce a více plátců mzdy (více různých příjmů)

V předchozím odstavci jsme použili termín „více plátců mzdy“. Pod tímto pojmem jsou ale zahrnuty všechny zdroje příjmů, na které se vztahují exekuční srážky. Patří sem tedy nejenom samotná mzda (plat), ale i právě důchod (invalidní, starobní nebo jiný), podpora v nezaměstnanosti, některé nemocenské nebo sociální dávky apod.

Plátcem „mzdy“ (ve smyslu exekučně postižitelného příjmu), tedy může být například i ČSSZ nebo Úřad práce.

Výpočet exekuce z platu bez nezabavitelné částky

Pokud má váš zaměstnanec exekuce, u kterých vyplývá, že nezabavitelná částka je již uplatněna srážkou z důchodu vypláceného ČSSZ, pak při výpočtu exekučních srážek již tuto nezabavitelnou částku nebudete uplatňovat.

V takovém případě by měla být čistá mzda zaměstnance rozdělena na třetiny. Pokud se jedná o částku, které není beze zbytku dělitelná třemi, pak se od ní odečte 1 nebo 2 Kč, tak aby byla dělitelná třemi (odečtená 1 nebo 2 Kč se připočítají k částce, kterou dostane zaměstnanec).

Například pokud by čistá mzda zaměstnance byla 12 337 Kč, pak by se na třetiny rozdělila částka 12 336 Kč. Jedna třetina by pak byla 4112 Kč, a zbylá 1 Kč by náležela zaměstnanci.

V případě se že má dlužník přednostní i nepřednostní exekuce, pak se jedna třetina použije na úhradu přednostní exekuce (nejprve se uhrazují pohledávky výživného, následně ostatní přednostní exekuce v pořadí jak byly doručeny).

Další třetina se použije na úhradu „nejstarší“ exekuce. Tedy té, která byla doručena jako první (bez ohledu na to zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuce). Pokud byly některé pohledávky doručeny ve stejném termínu, pak se srážka rozděluje (viz například zde).

Poslední třetina pak zůstává zaměstnanci, společně s případným zbytkem po zaokrouhlení.

Pozor ale na to, že vše co, je nad 20994 Kč – platí od 1.1.2021 (tj. pokud by byl celkový příjem od všech plátců vyšší než tato suma, po té co je odečtena nezabavitelná částka), se strhává na úhradu pohledávek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *