Příspěvek 5000 Kč pro důchodce („rouškovné“) a exekuce

V prosinci 2020 dostanou všichni důchodci (resp. lidé s nárokem na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod), mimořádný příspěvek k důchodu ve výši 5000 Kč. Pokud je důchodce v exekuci, pak nemusí mít obavy. Mimořádných 5000 Kč exekutor nemůže zabavit. Exekuce se na tento mimořádný příplatek nevztahuje.

V polovině listopadu 2020, byl definitivně schválen zákon, na základě kterého dostanou důchodci mimořádný příspěvek ve výši 5000 Kč. Jedná se o tzv. „rouškovné“. Na tento mimořádný příplatek k důchodu by měli mít nárok skoro všichni důchodci. Jak to ale bude u důchodce, který má třeba exekuci?

Příspěvek 5000 Kč pro důchodce v prosinci 2020

V pátek 13. listopadu 2020 byl v senátu definitivně schválen zákon, díky kterému dostanou v prosinci 2020 skoro všichni důchodci mimořádný příspěvek 5000 Kč („rouškovné“).

Nárok na tento speciální příplatek k důchodu mají všichni, kdo mají nejpozději k 31. 11. 2020 nárok na některý typ důchodu:

  • Penzisté pobírající starobní důchod
  • Invalidé pobírající invalidní důchod (pro 1,2 a 3 stupeň invalidity)
  • Vdovci a vdovy, kteří mají nárok na pozůstalostní důchod (vdovský nebo vdovecký)
  • Sirotci, kteří dostávají sirotčí důchod

Kdy bude vyplacen mimořádný příspěvek 5000 Kč k důchodu?

Podle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí, by výplata mimořádného příplatku k důchodu měla začít hned na začátku prosince. Výplata by měla být rozložena do více dní (odhaduje se cca 10 dní, protože na tuto podporu má nárok více než 2,5 miliónu lidí).

Skoro všichni důchodci, by tak slíbených 5000 Kč, měli dostat během první poloviny prosince. Velmi pravděpodobně ještě před Vánoci.

Výplata rouškovného bude provedena obvyklou formou – na bankovní účet nebo složenkou na poštu. Podle toho, jak má důchodce nastavenu výplatu svého řádného důchodu.

Je potřeba žádat o výplatu rouškovného pro důchodce?

O výplatu tohoto mimořádného příspěvku 5000 Kč není potřeba žádat. Výplata bude provedena automaticky všem důchodcům, kteří měli v listopadu nárok na některý typ důchodu. Nárok na důchod musí vzniknout nejpozději k 31. listopadu 2020. Ten kdo plánuje odchod do důchodu až v prosinci nebo později už nic nedostane.

Mimořádný příspěvek k důchodu a exekuce

Aktuálně je v ČR nemalá skupina důchodců, kteří jsou v exekuci. Vzhledem k tomu, že všechny typy důchodů (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo i sirotčí), spadají mezi příjmy, které jsou postižitelné exekucí (podobně jako třeba výplata ze zaměstnání), je otázka, jak to bude s tímto mimořádným příspěvkem.

Pokud je nějaký důchodce v exekuci a jsou mu prováděny exekuční srážky z důchodu, pak nemusí mít obavy, že by o mimořádný příspěvek 5000 Kč přišel.

Může exekutor zabavit mimořádný příspěvek k důchodu?

Přímo v příslušném zákoně, na základě kterého bude vyplácen tento mimořádný příspěvek k důchodu, je uvedeno:

(2) Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

Tato formulace znamená, že na rouškovné 5000 Kč se nevztahuje exekuce. Příspěvek navíc bude vyplácen mimo obvyklý výplatní termín důchodu.

Částku 5000 Kč by tak měli dostat na účet v bance (nebo složenkou na poštu) i ti důchodci, co jsou v exekuci. Bez toho, že by jim z této částky bylo něco strženo.

Takže i důchodci v exekuci, kterým jsou prováděny exekuční srážky z jejich běžného důchodu, se mohou těšit na tento mimořádný příspěvek. Dostanou ho v plné výši bez ohledu na probíhající exekuci.

Důchodce s exekucí na účet v bance

Jediný problém případně mohou mít důchodci, kteří jsou v exekuci a mají od exekutora zablokovaný účet v bance. Pokud by si náhodou nechali poslat tento mimořádný příspěvek na účet v bance (který mají zablokovaný od exekutora), pak by se k penězům nemuseli dostat až tak snadno.

I v takovém případě by jim tato částka sice neměla být zabavena. Znamenalo by to ale nutnost vše řešit s exekutorem, nebo dokonce u soudu.

Banka sama o sobě není oprávněna rozhodovat o tom, jestli nějaké peníze ze zablokovaného účtu může nebo nemůže vyplatit (výjimkou je zákonné nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *