Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě a exekuce nebo insolvecne

Rodiny s dětmi do 18 roků, by mohly dostat do konce srpna 2022, mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě (na každé dítě do 18 roků). Na tento příspěvek se nebude vztahovat exekuce nebo výkon rozhodnutí. Exekutor nemůže příspěvek zabavit. Jedná se o čistý příjem (neplatí se daně).

Na konci dubna 2022, oznámila vláda, že by chtěla poskytnout mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě rodinám, které jsou zasaženy dopady vysoké inflace a zdražováním energií (plynu a elektřiny).

Návrh zákona o tomto mimořádném příspěvku na dítě do 18 roků, nyní prochází připomínkovým řízením, a následně jej bude schvalovat vláda, Parlament a Senát.

Pokud bude vše schváleno, jak je navrhováno, mimořádný příspěvek na dítě, by mohl být vyplácen už na konci července 2022 (nejpozději do konce srpna 2022).

Kdo bude mít nárok na mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě v roce 2022

Podle toho, jak jsou navrženy parametry této mimořádné sociální dávky, by na příspěvek mohlo mít nárok asi 80% všech dětí do 18 roků (odhaduje se cca 1,8 miliónu dětí).

Nutno ale podotknout, že mimořádný příspěvek, zatím není schválený, a vyvolává rozporuplné reakce:

  • Opozice kritizuje vládu, že tento mimořádný příspěvek neposkytne všem dětem do 18 roků, nebo případně i všem nezaopatřeným dětem (tj. včetně studentů do 26 roků)
  • Odborníci zase vládu kritizují za to, že chce bojovat s inflací, ale současně poskytuje plošnou podporu (skoro všem), čímž inflaci jenom zhorší

Je tedy možné, že finální parametry příspěvku 5000 Kč na dítě, budou nakonec jiné. Zatím se tedy jedná jen o předběžné informace.

Kdo bude mít nárok na 5000 Kč na dítě:

  • Nárok mohou mít děti do 18 roků (nárok nemají ty děti, které budou mít 1. srpna 2022 již 18 narozeniny, nebo budou starší)
  • Nárok mohou mít děti, které se narodí až do konce roku 2022 (do 31. prosince 2022)
  • Nárok mohou mít děti do 18 roků, které dostávají přídavky na dítě (pravidelně vyplácená sociální dávka pro rodiny, kde je měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima)
  • Nárok mohou mít děti z rodiny, kde jsou roční příjmy do 1 miliónu korun hrubého (příjem za rok 2021)

Kde je možné požádat o příspěvek 5000 Kč na dítě?

Část rodin (dětí), si o příspěvek nebude muset žádat, ale měli by jej dostat vyplacen automaticky. To proto, aby se zjednodušila administrativa, a aby Úřady práce nebyly zavaleny stovkami tisíc žádostí.

Rodiny (děti), které dostávají pravidelný příspěvek na dítě (sociální dávka pro rodiny, kde je příjem do 3,4 násobku životního minima), dostanou příspěvek automaticky, do konce srpna 2022.

Podmínkou automatické výplaty je to, že dítě má nárok na příspěvek na dítě za červen 2022 (tj. na příspěvek, který se vyplácí v červenci 2022).

Pouze ty rodiny (děti), které nedostávají pravidelné přídavky na dítě, si budou muset vyřídit žádost, o těchto mimořádných 5000 Kč.

Žádost by mělo být možné vyřídit přes internet. Ale až po schválení zákona. Tedy zřejmě nejdříve v červenci, nebo následně v průběhu srpna 2022. V zákoně se předpokládá, že by žádost o příspěvek, mělo být možné vyřídit po dobu 1 roku, od schválení zákona. Po jednom roce nárok zaniká.

Kdy bude vyplácen mimořádný příspěvek na dítě?

Vláda by tento mimořádný příplatek na dítě, chtěla vyplácet co nejdříve. Ministr práce a sociálních věcí mluví o tom, že by chtěli začít vyplácet peníze, už na konci července 2022.

V samotném návrhu zákona o mimořádném příspěvku na dítě, je explicitně uvedeno, že příspěvek by měl být vyplacen nejpozději do konce srpna 2022. Resp. jsou dvě možnosti:

  • Automatická výplata příspěvku do konce srpna 2022 (není nutná žádost, týká se dětí, které mají nárok na pravidelné přídavky na dítě)
  • Vyplacení příspěvku do měsíce, od schválení žádosti (o příspěvek si budou muset žádat rodiny, které nedostávají pravidelné přídavky a které mají příjem do 1 miliónu korun, na vyřízení žádosti bude 1 rok, od schválení zákona)

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě a exekuce

Návrh zákona pamatuje i na situace, kdy jsou rodiče dítěte (nebo dokonce samotné dítě) v exekuci.

Protože hlavním účelem tohoto příspěvku, má být zmírnění dopadů vysoké inflace, a velkého zdražení elektřiny, plynu (a všeho ostatního), pak by nedávalo smysl, aby byl celý příspěvek zabaven na úhradu dluhů (exekuce).

V návrhu zákona, je tedy explicitně uvedeno, že na mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků, by se nevztahovala exekuce, a že příspěvek tedy nepodléhá ani výkonu rozhodnutí.

Viz návrh zákona o mimořádném příspěvku, je možné najít například zde:

§ 6 (2) Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuce a nemůže být předmětem dohody o srážkách.

V důvodové zprávě k návrhu zákona je k tomu dále uvedeno:

Účelem příspěvku je částečně eliminovat dopady inflace, a proto by bylo v rozporu s účelem příspěvku, aby tento mimořádný a jednorázový příjem byl krácen, ať již přímo, tj. výkonem rozhodnutí, nebo nepřímo tím, že důsledkem vyplacení této mimořádné pomoci by bylo zkrácení jiné sociální dávky (nebo zánik nároku na ni) závislé na výši příjmu (například příspěvku na bydlení). Příspěvek nebude podléhat dani z příjmu, neboť je na základě zákona o daních z příjmů od této daně osvobozen; podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů jsou od daně mj. osvobozeny příspěvky z veřejného rozpočtu a státní dávky nebo příspěvky podle jiných právních předpisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *