Samoživitelka v exekuci – exekuce na rodičovskou a další sociální dávky

U většiny sociálních dávek, není možná exekuce (exekuční srážky). Týká se to například příspěvku na bydlení. Naopak je možná exekuce na rodičovskou (rodičovský příspěvek). I v takovém případě, vám ale musí zůstat nezabavitelné minimum a dále jedna nebo dvě třetiny ze zbylé části (podle typu exekuce).

Dobrý den budu mít nejspíš exekuci. Jsem samoživitelka 3 malých dětí (7, 3 2 roky) jsem na rodičovské, která činí 8100 Kč. Dále pak pobírám příspěvky na dítě (2000 Kč) a příspěvek na bydlení kolem 4000 Kč. Bývalý přítel mi platí alimenty 4700 Kč.

Můj dotaz zní, kolik mi můžou strhávat z rodičovské? A můžou mi vzít i příspěvky? Zůstane mi aspoň životní minimum nebo budu mít jen existenční minimum?
Děkuji za odpověď

Exekuce na sociální dávky

Je sice pravda, že exekucí mohou být postiženy různé příjmy. Není to jenom obligátní výplata ze zaměstnání. Exekuce se může vztahovat například i na nemocenskou, na podporu v nezaměstnanosti nebo v omezené míře i na některé sociální dávky. Většina sociálních dávek, je ale ve výsledku exekučně nepostižitelná.

Exekuce na příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení, je účelově vázaná sociální dávka, která slouží příjemcům této dávky, k pokrytí nákladů na bydlení. Příspěvek na bydlení, tedy nemůže být exekutorem přímo postižen (nejsou možné exekuční srážky).

Exekuce na přídavky na dítě

Obdobná situace jsou i přídavky na dítě. Tato sociální dávka, je příjmem dítěte. Pokud by bylo dítě zletilé (například student vysoké nebo střední školy), pak si o příspěvek na dítě může žádat sám.

Z toho vyplývá, že příspěvek na dítě, by jako příjem dítěte opět neměl být exekučně postižitelný, pro vaše dluhy.

Exekuce na rodičovskou (rodičovský příspěvek)

Jednou z mála sociálních dávek, kterou je možné exekučně postihnout, je rodičovský příspěvek.

I když se jedná o sociální dávku, je to současně příjem srovnatelný například s podporou v nezaměstnanosti či nemocenskou.

Exekuce na rodičovský příspěvek tedy možná je (alespoň teoreticky). Pouze ale za předpokladu, že by byl váš rodičovský příspěvek vyšší, než zákonné nezabavitelné minimum.

Nezabavitelné minimum při exekuci

Pokud by se exekutor obrátil na Úřad práce, který vám vyplácí rodičovský příspěvek, a požadoval provádění exekučních srážek, pak by to ve vašem případě byla „marná“ snaha.

Při exekuci na jakýkoliv druh příjmu, máte nárok na to, aby vám zůstalo nezabavitelné minimum, a dále ještě jedna nebo dvě třetiny ze zbývající části příjmu (podle typu pohledávky, jestli je to přednostní nebo nepřednostní exekuce).

  • Základní nezabavitelná částka vás, jako dlužníka, je aktuálně 13 638 Kč (platí od 1. 1. 2023)
  • Za každé dítě se pak připočítává dalších 3 409,50 Kč (platí od 1. 1. 2023)

Vzhledem k tomu, že máte 3 děti, tak vaše celkové nezabavitelné minimum je 23 867 Kč. Aby vám exekutor mohl něco zabavit z rodičovského příspěvku, tak byste ho musela mít vyšší, než výše uvedené nezabavitelné minimum.

Exekuce na účet v bance

Výše uvedené informace se týkaly situace, kdy by se exekutor obrátil na Úřad práce s žádostí o provádění exekučních srážek. Tam jsme si řekli, že vám nemůže nic zabavit.

Něco jiného je ale situace, pokud by vám exekutor zablokoval účet v bance. V takovém případě se už neřeší, odkud pocházely peníze, které máte na účtu v bance. Banka zablokuje všechny finanční prostředky na účtu, bez ohledu na jejich původ.

Při exekuci na účet v bance, byste měla nárok pouze na jednorázový výběr částky odpovídající trojnásobku životního minima jednotlivce, tj. aktuálně byste si z účtu mohla vybrat maximálně 14 580 Kč (platí od 1. 1. 2023).

Následně byste už z bankovního účtu nic dalšího nedostala.

Chráněný účet v bance

Pokud by vám exekutor nařídil exekuci na účet v bance, tak se ale následně můžete obrátit na svoji banku, a požádat o zřízení chráněného účtu.

To je speciální účet, na který by vám mohly chodit sociální dávky a další příjmy, které nepodléhají exekuci, a exekutor by vám je nemohl zabavit.

Exekuce na majetek

Exekutor má pochopitelně i právo vstoupit k vám do bytu a „zabavit“ majetek. Proti tomu v zásadě není žádná obrana. Exekutor je oprávněn vstoupit k vám do bytu i bez vašeho souhlasu a provést soupis majetku, který by následně mohl být zabaven a prodán v exekuční dražbě.

Co může exekutor reálně zabavit?

Vzhledem k informacím, které uvádíte, se domnívám, že u vás toho exekutor moc nezmůže. Vaše příjmy nejdou reálně postihnout exekučními srážkami. Buď se jedná o příjmy, které nepodléhají exekuci, nebo jsou natolik nízké, že jsou nižší než zákonem dané nezabavitelné minimum.

Exekutor vám tedy může maximálně zablokovat účet v bance – což by pro vás byla krátkodobá komplikace, než byste si vyřídila chráněný účet. Do té doby byste měla nárok jen na zmíněný trojnásobek životního minima.

Takže zbývá jedině exekuce na majetek – tam ale záleží i na tom, zda je vám možné reálně něco zabavit (část vybavení bytu je exekučně nepostižitelná) – to už podrobněji neposoudím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *