Exekuce a dětský účet – může exekutor zablokovat účet dítěte?

Dětský účet, by exekutor mohl nechat zablokovat, jenom pokud by dlužníkem bylo přímo dítě. Jinak exekutor na účet dítěte nemůže. Dětský účet, ale rozhodně není žádná spolehlivá ochrana před exekucí.

Jsem už nějakou dobu v exekuci – poměrně dlouho se to řešilo srážkami ze mzdy. Teď jsem ale přišla o práci, jsem na Úřadu práce, a k tomu jsem si našla nějaké brigády.

Exekutor mi nyní nechal zablokovat účet v bance. Zajímalo by mě, jestli bych si mohla nechat založit dětský účet v bance?

Mám dvě děti, a nechala bych to napsat na jedno z nich. Co na to exekutor? Může zablokovat i dětský účet? Nebo na peníze na dětském účtu exekutor nemůže?

Předem děkuji za radu!

Je možná exekuce na účet dítěte?

Dětský účet v bance, je účtem dítěte. Všechny peníze, na dětském účtu, jsou brány jako majetek dítěte.

Na peníze na dětském účtu, tedy exekutor obvykle „nemůže“. Pokud mají dluhy rodiče, tak exekutor nemůže nechat zablokovat i účet dítěte (dítě neodpovídá za dluhy rodičů).

Exekutor, by mohl nechat zablokovat účet dítěte jen v případě, že by dlužníkem bylo přímo dítě. Pro „dětské“ exekuce ale platí řada omezení.

Dětský účet jako ochrana před exekutorem

Dětský účet, tedy může na první pohled vypadat, jako „ideální“ ochrana před exekucí. Ostatně i to je jeden z důvodů, proč tolik lidí s „exekucí na krku“, využívá právě dětské účty.

Banky sice nemají žádné přesné statistiky, kolik rodičů dětí s dětským účtem se potýká s exekucí, odhaduje se ale, že se jedná minimálně o tisíce lidí.

S dětským účtem během exekuce, to ale nemusí být až tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí nebo poškozování věřitele

Pokud si dlužník nechává posílat na účet dítěte, jenom nezabavitelnou část výplaty (nebo jiné příjmy, které nepodléhají exekuci), pak se pochopitelně nejedná o nějaké maření výkonu exekuce. Tyto finanční prostředky, jsou už ze zákona nezabavitelné.

U jiných příjmů, které by mohly chodit na dětský účet, to ale může být jiné. Pokud dlužník v exekuci, používá dětský účet pouze za tím účelem, aby se vyhnul splácení dluhů, pak se v konečném důsledku může jednat i o trestný čin maření výkonu s úředního rozhodnutí nebo o trestný čin poškozování věřitele.

Záleželo by na více faktorech – celou věc by posuzoval soud. Riziko, že daná věc bude hodnocena jako úmyslný trestný čin, je poměrně velké.

Chráněný účet během exekuce

Bezpečnější metodou, jak „ochránit“ peníze před exekutorem, nabízí chráněný účet. Ten je možné založit v bance (pouze ale tam, kde dojde k zablokování účtu v bance, nedá se založit „preventivně“).

Na chráněný účet je nárok ze zákona. Banka jej musí založit, pokud jsou splněny zákonné podmínky.

Na chráněný účet, je následně možné převádět finanční prostředky, které nemají podléhat exekuci (nezabavitelná část mzdy, nebo jiného příjmu, některé sociální dávky, alimenty na dítě, apod.).

Je to řešení, které je plně v souladu se zákonem – není ale vždy zcela ideální (nepokryje úplně všechny možné situace, vyřízení chráněného účtu trvá nějakou dobu, nedá se založit před začátkem exekuce, atd.).

Exekuce je občas možná i na účet dítěte

Dalším možným rizikem je i to, že v některých případech může dojít k situaci, kdy dítě může být žalováno, aby vydalo částku, kterou si na jeho účet ukryl jeho rodič (peníze, které měly spadat do exekuce).

V konečném důsledku by to mohlo dojít až tak daleko, že na dítě bude vydán exekuční příkaz, a exekutor nechá zablokovat i účet dítěte.

Jednalo by se ale o dosti výjimečnou situaci – exekutor by musel být schopen spolehlivě prokázat, že na účtu dítěte, jsou finanční prostředky dlužníka, který je tam záměrně ukrývá před exekucí.

Exekutor může nařídit i jiný způsob vymáhání dluhu

Pokud si bude dlužník s exekucí nechávat posílat peníze na účet dítěte, tak není vyloučeno, že to exekutor zjistí. A půjde si pro peníze rovnou ke zdroji.

Pokud by na dětský účet chodily peníze z nějakého zaměstnání, tak pro exekutora není nic jednoduššího, než nařídit srážky ze mzdy (nebo z příjmu z nějaké dohody na DPP či DPČ, apod.), přímo u zaměstnavatele.

Další věc je ta, že pokud se exekutor nemůže dostat k úhradě dluhu prostřednictvím srážek ze mzdy, nebo prostřednictvím exekuce na účet v bance, tak může přistoupit k mobiliární exekuci (exekuce na majetek).

Situace, kdy exekutor přijde do bytu, a začne provádět soupis majetku, nebo rovnou odnášet věci pryč z bytu, jsou velmi nepříjemné.

Může exekutor zjistit, že má moje dítě dětský účet?

Exekutor má možnost velmi snadno zjistit, jestli a kde máte účet vedený na své jméno (všechny bankovní účty v ČR, jsou evidovány v centrálním registru, který spravuje Česká národní banka).

Se zjištěním dětského účtu je to ale složitější. Dítě samotné, není účastníkem exekučního řízení. A o něm si tedy exekutor nemůže tak snadno zjišťovat informace.

Banky také nemají žádnou povinnost, aby exekutorovi hlásili, že člověk s exekucí na účet, má současně i dispoziční právo na nějaký dětský účet.

O existenci dětského účtu, na který si dlužník nechává posílat peníze, se ale exekutor může dozvědět z jiných zdrojů (například od zaměstnavatele, který tam posílá peníze).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *