Kalkulačka oddlužení 2017

Soudní oddlužení, nebo také lidověji „osobní bankrot“ je jednou z možností, jak vyřešit vysoké dluhy. Soud může povolit oddlužení formou zpeněžení majetku nebo formou splátkového kalendáře.

Soudní oddlužení, nebo také lidověji „osobní bankrot“ je jednou z možností, které připouští insolvenční zákon, k vyřešení pohledávek fyzické osoby. S tím, jak probíhá soudní oddlužení, je spojena celá řada mýtů, a to jak ze strany dlužníků, tak i ze strany věřitelů. V tomto článku se pokusíme podívat na ty nejčastější nejasnosti, které se týkají soudního oddlužení.

Pozor: tato kalkulačka počítá podle údajů platných v roce 2017. Pro výpočet podle aktuálních informací pro rok 2020 můžete použít novou kalkulačku: Kalkulačka: Kalkulačka insolvence 2020.

Nejedete zde i kalkulačku pro výpočet výše srážek ze mzdy (nebo obecněji z příjmů), které jsou prováděny během oddlužení u soudu.

Výpočet srážek při insolvenci fyzické osoby v roce 2017

Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci se provádí dle identických pravidel, jako když se jedná o exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky. I při soudním oddlužení tak dlužníkovi zůstává nejméně nezabavitelné minimum.

Pro výpočet výše srážky je pak rozhodující to, jak je vysoká čistá zda, jestli má dlužník manželku/manžela nebo nějaké děti, vůči kterým by měl vyživovací povinnost.

Kalkulačka splátek při oddlužení
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Celkové dluhy

Výpočet

Co je to soudní oddlužení a jak to funguje?

Pokud má nějaký dlužník vysoké dluhy (záměrně množné číslo, musí existovat nejméně dvě různé pohledávky), které reálně není ze svých příjmů schopen splácet a zaplatit, pak se může obrátit na soud a požádat o povolení soudního oddlužení.

Pokud jsou splněny všechny formální náležitosti a podmínky, soud oddlužení povolí. Následuje ustanovení insolvenčního správce, který pak po dobu probíhajícího oddlužení dohlíží na dlužníka a stará se vypořádání jednotlivých pohledávek.

Soud může povolit oddlužení formou zpeněžení majetku nebo formou splátkového kalendáře. S tím je pak spojen častý omyl, že oddlužená u soudu je vždy jen splátkami. Platí, že dlužník může soudu navrhnout tak by mělo být oddlužení provedeno, ale soud se může rozhodnout i jinak.

Stačí zaplatit 30% dluhů a máte pokoj?

Řada dlužníků má také mylný dojem, že při oddlužení stačí zaplatit jen 30% dluhů a mají vše vyřešeno. Tak tomu ale není. Pokud soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře, musí existovat předpoklad, že dlužník bude ze svých budoucích příjmů, v následujících 5 letech, schopen uhradit alespoň 30% dluhů.

Pokud má dlužník již před oddlužením nízký příjem, a je očekáváno, že stejná situace by byla i v blízké budoucnosti, takže by dlužník nebyl schopen uhradit oněch minimálních 30%, pak soud oddlužení vůbec nepovolí.

Také platí, že i když už je splaceno oněch 30% pohledávek, insolvence pokračuje dále. A to až do doby, než uplyne 5 roků nebo dokud není uhrazeno 100% dluhů. Podle toho co nastane dříve.

Oddlužení u soudu je zadarmo, nic to nestojí

Ani toto není pravda. Soudní oddlužení rozhodně není zadarmo. I když pomineme soudní poplatky apod., nebo to co zaplatíte advokátovi za vypracování návrhu na oddlužení, což nemusí být až tak moc peněz, stále budete ještě platit poplatky insolvenčnímu správci.

Za 5 roků, po které trvá oddlužení splátkovým kalendářem, tak můžete zaplatit od 54.000 Kč do 81.000 Kč. Jedná se o to, že z finančních prostředků, které jsou strženy z vašeho platu, si část ponechává insolvenční správce, jako svou odměnu. A tato odměna je:

  • Odměna insolvenčního správce = 750 Kč bez DPH (při společném oddlužení manželů je to 1125 Kč)
  • Náhrada hotových výdajů = 150 Kč bez DPH (u manželů je to 225 Kč)

U jednotlivce je to tedy 54 tisíc korun za 5 roků (bez DPH) a u společného oddlužení manželů je to dokonce 81 tisíc korun za 5 roků (bez DPH).

Při soudním oddlužení mi zůstane jenom životní minimum

To není zcela přesné. Při srážkách ze mzdy vám po dobu 5 roků bude zůstávat nezabavitelná část platu. Není to tedy jenom životní minimum (což je mimochodem v roce 2017 částka 3140 Kč). Nezabavitelná částka je poněkud vyšší:

  • Základní nezabavitelná částka jednotlivce je v roce 2017 ve výši 6154,67 Kč
  • Pokud má dlužník děti nebo manželku, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o dalších 1538,67 Kč (platné pro rok 2017) za každou takovou osobu

Kromě toho dlužníkovi zůstává ještě jedna třetina ze zbytku jeho mzdy (po odečtení vše uvedené nezabavitelné části platu). Maximálně se ale (v roce 2017) jedná o 3077 Kč.

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a 2 děti, pak mu během soudního oddlužení bude zůstávat minimálně 10 771 Kč a maximálně 13 848 Kč. Více, než tato maximální částka mu už ale nezůstane, a to i kdyby byla jeho čistá mzda libovolně vysoká. Od určité výše platu je už jedno, jestli má dlužník mzdu 20 tisíc korun nebo 60 tisíc korun (jedno je to z pohledu toho, kolik peněz mu zůstává, jinak pochopitelně díky vyššímu platu, bude schopen dlužník uhradit své pohledávky rychleji)

Při soudním oddlužení se provádí srážky jenom ze mzdy

Ani toto neplatí. Pokud soud schválí oddlužení, pak má dlužník povinnost insolvenčnímu správci hlásit všechny příjmy po dobu 5 roků. Srážky při insolvenci pak mohou být prováděny nejenom ze mzdy, ale třeba i z důchodu, z podpory v nezaměstnanosti, z odstupného, z výsluhového příspěvku nebo i z jiných příjmů. Stejně tak musí dlužník hlásit i všechny „mimořádné“ příjmy jako je třeba výhra, dědictví apod.

  1. Dobrý den. Přítel je v insolvenci a bude měnit práci, kde by měl mít vyšší mzdu. Znamená to tedy, že bude mít pohledávky dříve splacene do vyse 100% a nemusí tedy insolvence trvat celých 5 let? Děkuji E.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *