Kalkulačka oddlužení 2024 – výpočet insolvenčních srážek a nezabavitelné částky

Soudní oddlužení, nebo také lidověji „osobní bankrot“ je jednou z možností, jak vyřešit vysoké dluhy. Soud může povolit oddlužení formou zpeněžení majetku nebo formou splátkového kalendáře (při současném prodeji majetku).

Soudní oddlužení, nebo také lidověji „osobní bankrot“ je jednou z možností, které připouští insolvenční zákon, k vyřešení pohledávek fyzické osoby. S tím, jak probíhá soudní oddlužení, je spojena celá řada mýtů, a to jak ze strany dlužníků, tak i ze strany věřitelů. V tomto článku se pokusíme podívat na ty nejčastější nejasnosti, které se týkají soudního oddlužení.

Nejedete zde i kalkulačku pro výpočet výše srážek ze mzdy (nebo obecněji z příjmů), které jsou prováděny během oddlužení u soudu.

Výpočet srážek při insolvenci fyzické osoby v roce 2024

Výpočet srážek ze mzdy při insolvenci se provádí dle identických pravidel, jako když se jedná o exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky. I při soudním oddlužení tak dlužníkovi zůstává nejméně nezabavitelné minimum.

Pro výpočet výše srážky je pak rozhodující to, jak je vysoká čistá mzda, jestli má dlužník manželku/manžela nebo nějaké děti, vůči kterým by měl vyživovací povinnost.

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Co je to soudní oddlužení a jak to funguje?

Pokud má nějaký dlužník vysoké dluhy (záměrně množné číslo, musí existovat nejméně dvě různé pohledávky), které reálně není ze svých příjmů schopen splácet a zaplatit, pak se může obrátit na soud a požádat o povolení soudního oddlužení.

Pokud jsou splněny všechny formální náležitosti a podmínky, soud oddlužení povolí. Následuje ustanovení insolvenčního správce, který pak po dobu probíhajícího oddlužení dohlíží na dlužníka a stará se vypořádání jednotlivých pohledávek.

Soud může povolit oddlužení formou zpeněžení majetku nebo formou splátkového kalendáře společně s prodejem majetku. S tím je pak spojen častý omyl, že oddlužení u soudu je buď splátkovým kalendářem nebo prodejem majetku. Tak tomu bývalo dříve. Nyní dochází k prodeji cennějšího majetku vždy.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2024?

Základní doba insolvence (oddlužení) splátkovým kalendářem je 5 roků. V některých případech může být insolvence zkrácena jen na 3 roky:

 • pokud za 3 roky zaplatíte 60% dluhů
 • pokud jste invalidní nebo starobní důchodce, tak můžete mít insolvenci také jen na 3 roky
 • pokud máte většinu dluhů z doby, před vaším 18 rokem, tak můžete mít insolvenci také jen na 3 roky

V roce 2024, se bude dále projednávat novela Insolvenčního zákona. Změna zákona, by měla mimo jiné, přinést i zkrácení doby oddlužení (insolvence), jen na 3 roky pro všechny dlužníky. Změnu  zákona už schválila vláda, a nyní ji projednává parlament. Rozhodovat by se mělo během první poloviny roku 2024.

Stačí zaplatit minimum dluhů a máte pokoj?

Řada dlužníků má také mylný dojem, že při oddlužení stačí zaplatit jen minimální částku a mají vše vyřešeno. Tak tomu ale úplně není.

Pokud soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře, musí existovat předpoklad, že dlužník bude schopen následujících 5 roků (nebo někdy jenom 3 roky), splácet alespoň minimální splátku.

Pokud ale bude mít vyšší příjem, pak se mu bude strhávat to co se určí na základě jeho příjmu. Není tak výjimkou, že dlužník během insolvence uhradí i podstatnou část svých dluhů.

Pokud má dlužník již před oddlužením nízký příjem, a je očekáváno, že stejná situace by byla i v blízké budoucnosti, takže by dlužník nebyl schopen platit ani minimální splátku, tak soud oddlužení nemusí povolit.

Oddlužení u soudu je zadarmo, nic to nestojí

Ani toto není pravda. Soudní oddlužení rozhodně není zadarmo. I když pomineme soudní poplatky apod., nebo to co zaplatíte advokátovi za vypracování návrhu na oddlužení, což nemusí být až tak moc peněz, stále budete ještě platit poplatky insolvenčnímu správci.

Za 5 roků (nebo 3 roky), po které trvá oddlužení splátkovým kalendářem, si insolvenční správce „vezme“ 65 340 Kč. Jedná se o to, že z finančních prostředků, které jsou strženy z vašeho platu, si část ponechává insolvenční správce, jako svou odměnu. A tato odměna je:

 • Odměna insolvenčního správce = 750 Kč bez DPH (při společném oddlužení manželů je to 1125 Kč)
 • Náhrada hotových výdajů = 150 Kč bez DPH (u manželů je to 225 Kč)
 • Celkem tedy 1089 Kč měsíčně (s DPH, u společného oddlužení je to 1633,50 Kč s DPH)
 • Poplatek za zpracování pohledávky = 250 Kč za každý dluh
 • Pokud probíhá i prodej majetku, pak jsou zde i další poplatky

U jednotlivce je to tedy 65 340 Kč a u společného oddlužení manželů je to dokonce 98 tisíc korun za 5 roků.

Při soudním oddlužení mi zůstane jenom životní minimum

To není zcela přesné. Při srážkách ze mzdy vám po dobu 5 roků bude zůstávat nezabavitelná část platu. Není to tedy jenom životní minimum (což je mimochodem v roce 2024 částka 4860 Kč). Nezabavitelná částka je poněkud vyšší:

 • Základní nezabavitelná částka jednotlivce je od 1.1.2024 ve výši 12 705 Kč
 • Pokud má dlužník děti nebo manželku, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o dalších 3 176 Kč (platné od 1.1.2024) za každou takovou osobu

Kromě toho dlužníkovi zůstává ještě jedna třetina ze zbytku jeho mzdy (po odečtení vše uvedené nezabavitelné části platu). Maximálně se ale  jedná o 9 528 Kč (v roce 2024).

Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a 2 děti, pak mu během soudního oddlužení bude zůstávat:

 • minimálně 22 234 Kč a jedna třetina ze zbytku mzdy
 • maximálně  to může být 22 234 Kč + 9 528 Kč = 31 762 Kč

Více, než tato maximální částka mu už ale nezůstane, a to i kdyby byla jeho čistá mzda libovolně vysoká. Od určité výše platu je už jedno, jestli má dlužník mzdu 50 tisíc korun nebo 100 tisíc korun (jedno je to z pohledu toho, kolik peněz mu zůstává, jinak pochopitelně díky vyššímu platu, bude schopen dlužník uhradit své pohledávky rychleji)

Při soudním oddlužení se provádí srážky jenom ze mzdy

Ani toto neplatí. Pokud soud schválí oddlužení, pak má dlužník povinnost insolvenčnímu správci hlásit všechny příjmy po dobu 5 roků. Srážky při insolvenci pak mohou být prováděny nejenom ze mzdy, ale třeba i z důchodu, z podpory v nezaměstnanosti, z odstupného, z výsluhového příspěvku nebo i z jiných příjmů. Stejně tak musí dlužník hlásit i všechny „mimořádné“ příjmy jako je třeba výhra, dědictví apod.

 1. Dobrý den. Přítel je v insolvenci a bude měnit práci, kde by měl mít vyšší mzdu. Znamená to tedy, že bude mít pohledávky dříve splacene do vyse 100% a nemusí tedy insolvence trvat celých 5 let? Děkuji E.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *