Kalkulačka: výpočet exekuce na mzdu 2020

Výpočet exekuce se bude v průběhu roku 2020 dvakrát měnit. Od 1.4.2020 se zvyšuje životní minimum. Od 1.7. 2020 se mění způsob výpočtu a zvyšuje se nezabavitelné minimum.

Máte-li nějaké dluhy nebo pohledávky, a dostali jste se do neřešitelné situace s jejich splácením, pak vám může hrozit exekuce formou exekučních srážek z platu. Tato kalkulačka pro výpočet exekučních srážek ze mzdy v roce 2020, vám pomůže spočítat, kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu, a kolik vám může exekutor zabavit na úhradu dluhů.

V roce 2020 dojde ke dvěma změnám ve výpočtu výše exekučních srážek. Tyto změny budou pro dlužníky výhodné. Rozhodnutím vlády se totiž zvýší nezabavitelná částka, a dlužníkům tak při exekuci na mzdu zůstane podstatně větší množství peněz.

Na to, jaké jsou aktuální srážky ze mzdy v roce 2020 a jaké změny proběhnou od 1. 4. 2020 a od 1. 7. 2020 se podíváme v doprovodném textu.

Kalkulačka: výpočet exekuce na mzdu 2020

Pro výpočet v této kalkulačce zadávejte vaši obvyklou čistou mzdu. O výše srážek a nezabavitelné částky dále rozhoduje počet vyživovaných osob (děti nebo manželka):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2020?

To, že máte exekuci na mzdu, neznamená, že by vám exekutor mohl zabavit celou výplatu. Spíše naopak. Zaměstnanci s exekucí jsou alespoň částečně chráněni před tím, aby zůstali bez prostředků. A tato ochrana se postupně v průběhu let neustále zvyšuje.

V případě exekuce vám musí zůstat nezabavitelná částka (její výše se odvíjí od počtu vyživovaných osob). A dále určitá část ze zbytku mzdy (ta se odvíjí od toho, jak velký je zbytek mzdy po odečtení nezabavitelného minima, a jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku).

Nezabavitelné minimum pro jednotlivce je pro rok 2020 6 608 Kč. V případě, že má zaměstnanec s exekucí vyživované dítě nebo manželku, pak se za každou takovou osobu započítává dalších 1 652 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky od 1. 1. 2020

Základní nezabavitelná částka se odvíjí od toho, jaké je aktuálně platné životní minimum, a jaké jsou náklady na bydlení. Pro rok 2020 tedy platí:

 • Životní minimum jednotlivce 3 410 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 6 502 Kč
 • Celkem = 9 912 Kč

Základní nezabavitelná částka pak představuje

 • 2/3 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení za dlužníka = 6 608  Kč
 • 1/4 z částky pro dlužníka za každé dítě nebo manželku = 1 652 Kč
 • Zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou bude mít nezabavitelnou částku ve výši 11 294 Kč

Jak se mění výpočet exekuce v roce 2020?

Na rok 2020 jsou naplánovány hned dvě změny, které budou mít vliv na výpočet exekuce. Obě jsou z pohledu dlužníků pozitivní, protože se zvýší částka, kterou jim exekutor nebude moci zabavit

 • od 1. 4. 2020 se zvyšuje životní minimum jednotlivce (na 3 860 Kč), ve výpočtu exekuce pro jednotlivce se to projeví zvýšením nezabavitelné částky o 300 Kč pro jednotlivce
 • od 1. 7. 2020 se mění postup určení nezabavitelné částky. Namísto dvou třetin se za dlužníka se nově budou započítávat 3/4, a namísto 1/4 za dítě nebo manželku se nově bude započítávat 1/3

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 4. 2020

Od prvního dubna 2020 vstupuje v platnost nařízení vlády o zvýšení životního minima. Životní minimum jednotlivce se tedy od 1. 4. 2020 zvyšuje na 3860 Kč. Nově bude nezabavitelné minimum o něco málo vyšší:

 • Životní minimum jednotlivce od 1.4 2020 = 3860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 6 502 Kč
 • Celkem = 10 362 Kč

Základní nezabavitelná částka pak bude

 • 2/3 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení za dlužníka = 6 908 Kč (zvýšení o 300 Kč)
 • 1/4 z částky za dlužníka za každé dítě nebo manželku = 1727 Kč (zvýšení o 75 Kč)
 • zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou bude mít nezabavitelnou částku ve výši 12 089 Kč
 • u čtyřčlenné rodiny je tedy oproti stavu k 1. 1. 2020 zvýšení o 795 Kč

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2020

Od prvního července 2020 vstupuje v platnost další nařízení vlády, které mění postup výpočtu nezabavitelné částky. Nově budou za dlužníka započítávány 3/4 a za manželku nebo dítě 1/3:

 • 3/4 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení za dlužníka = 7 771,5 Kč (zvýšení o 864 Kč)
 • 1/4 z částky za dlužníka za každé dítě nebo manželku = 2 590,5 Kč (zvýšení o 684 Kč Kč)
 • zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou bude mít nezabavitelnou částku ve výši 15 543 Kč
 • u čtyřčlenné rodiny je tedy oproti stavu k 1. 1. 2020 zvýšení o 3 979 Kč
 • u čtyřčlenné rodiny je tedy oproti stavu k 1. 4. 2020 zvýšení o 3 454 Kč

Výpočet exekučních srážek ze mzdy

Nezabavitelné minimum ale není to jediné, co vám exekutor nesmí zabavit. Kromě základní nezabavitelné částky máte ještě nárok na jednu nebo dvě třetiny ze zbytku mzdy (z toho co zbude z platu po odečtení nezabavitelného minima).

V případě, že je zbytek mzdy vyšší než dvojnásobek základní nezabavitelné částky (v roce 2020 je to 19824 Kč, resp. 20 724 od 1. 4. 2020), pak vše nad tuto hranici dostává exekutor.

 • V případě přednostních pohledávek dostává exekutor 2/3 zbytku mzdy (a vše co je plně zabavitelná částka
 • V případě nepřednostních pohledávek dostává exekutor 1/3 zbytku mzdy (a vše je plně zabavitelná částka

Zaměstnanci tedy zůstává:

 • Základní nezabavitelná částka 6608 Kč
 • Nezabavitelná částka za každé dítě/manželku = 1 652 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy (maximálně 6 608 Kč) u přednostní pohledávky
 • Dvě třetiny ze zbytku mzdy (maximálně 12 016 Kč) u nepřednostní pohledávky

Změny u výpočtu exekucí v průběhu roku 2020

Viz následující tabulka, ukážeme si, jak se mění výpočet exekuce ze mzdy v průběhu roku. V překladu uvažujeme 4 člennou rodinu, dva dospělí a dvě děti. Čistou mzdu 30 tisíc korun a variantu s přednostní pohledávkou nebo variantu s nepřednostní pohledávkou:

od 1. 1. 2020 od 1. 4. 2020 od 1. 7. 2020
Životní minimum jednotlivce 3 410 Kč 3 860 Kč 3 860 Kč
Náklady na bydlení 6 502 Kč 6 502 Kč 6 502 Kč
Základní nezabavitelná částka
Nezabavitelná částka za dlužníka 6 608 Kč 6 908 Kč 7 771,5 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 1 652 Kč 1 727 Kč 2 590,5 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 1 652 Kč 1 727 Kč 2 590,5 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 11 564 Kč 12 089 Kč 15 543 Kč
Hranice plně zabavitelné částky 19 824 Kč 20 724 Kč 20 724 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč
Zbytek mzdy u přednostní pohledávky 23 855 Kč 24 030 Kč 25 181 Kč
Srážky na exekuci 6 145 Kč 5 970 Kč 4 819 Kč
Exekuce na mzdu 30 000 Kč
Zbytek mzdy u nepřednostní pohledávky 25 903 Kč 26 020 Kč 26 787 Kč
Srážky na exekuci 4 097 Kč 3 980 Kč 3 213 Kč

Exekuce a jiné příjmy

V předchozím textu jsme se věnovali exekuci na výplatu. Vše co zde bylo uvedeno se, ale vztahuje i na exekuce na jiné příjmy. Exekutor totiž může zabavit i jiné příjmy. Může se jednat třeba o podporu v nezaměstnanosti, o odstupné, nemocenské dávky, důchod, mateřská nebo některé sociální dávky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *