Zkrácení oddlužení na 3 roky – minimální splátka při insolvenci se nebude zvyšovat (zůstane stejná)

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh na změnu vyhlášky, která řeší odměnu insolvenčního správce při oddlužení. Tato změna souvisí s projednávanou novelou insolvenčního zákona, která řeší zkrácení oddlužení pro všechny fyzické osoby jenom na 3 roky.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh na změnu vyhlášky (č. 313/2007 Sb.), která řeší odměnu insolvenčního správce při oddlužení. Tato změna souvisí s aktuálně projednávanou novelou insolvenčního zákona (zkrácení oddlužení na 3 roky).

Novela insolvenčního zákona – zkrácení oddlužení na 3 roky

Nejprve stručné shrnutí aktuální situace, ohledně zkrácení oddlužení na 3 roky.

Tuto významnou změnu (zkrácení oddlužení na 3 roky), se pokoušela prosadit už předchozí vláda premiéra Babiše. Změna se ale nestihla projednat včas, a po volbách takzvaně „spadla pod stůl“ (nový parlament se dále nezabývá návrhy, které nedokončila předchozí sněmovna).

Následně (na konci roku 2022), předložila v podstatně identický návrh na změnu zákona i vláda premiéra Fialy. A projednáváním změny zákona se aktuálně zabývá parlament. Novela insolvenčního zákona, je zatím projednávána ve výborech parlamentu, a zatím není stanoveno ani datum hlasování.

O zákonu (a zkrácení oddlužení) se tedy bude rozhodovat nejdříve na konci roku 2023 (nebo až následně na začátku roku 2024.

Pokud by byla změna zákona schválena, pak by mohla začít platit nejdříve od poloviny roku 2024 (od 1. 7. 2024). Pravděpodobnější je ale zřejmě až začátek roku 2025 (od 1. 1. 2025).

Proč se řeší zkrácení insolvence na 3 roky?

Ani vláda premiéra Babiše, a ani vláda premiéra Fialy, neusiluje o zkrácení insolvence z nějaké „dobroty“. Hlavním důvodem, proč se řeší zkrácení oddlužení na 3 roky, je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2023, o restrukturalizaci a insolvenci, v části týkající se oddlužení.

Ve zjednodušeném vyjádření se dá říci, že Evropská unie nařizuje všem členským zemím, aby sjednotily své aktuální právní úpravy pro oddlužení. Změna (zkrácení oddlužení) se má týkat především podnikatelů (OSVČ). V ČR se to ale z mnoha různých důvodů řeší jako obecné zkrácení oddlužení pro všechny fyzické osoby.

I přes různé nesouhlasné názory (ze strany věřitelů a dalších „zainteresovaných“ skupin), ale v zásadě Česká republika nemá příliš na výběr. Zkrácení oddlužení musí být dříve nebo později schváleno, jinak hrozí pokuty od EU.

Návrh na změnu vyhlášky o odměnách insolvenčního správce při oddlužení

O tom, že zkrácení oddlužení není nějaká „zamrzlá věc“ (byť se o tom mluví již velmi dlouhou dobu a příliš rychle se to neposouvá), svědčí i aktuální návrh na změnu vyhlášky o odměně insolvenčního správce při oddlužení, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti (návrh je možné najít zde).

Změna vyhlášky, by měla začít platit společně s novelou insolvenčního zákona (bez změny tohoto zákona a bez zkrácení oddlužení, by změna vyhlášky nedávala smysl).

V návrhu na změny v odměňování insolvenčního správce, jsou pouze dílčí změny:

  • Zůstává zachována minimální odměna pro insolvenčního správce 750 Kč měsíčně při oddlužení jednotlivce
  • Zůstává zachována minimální odměna pro insolvenčního správce 1125 Kč měsíčně při společném oddlužení manželů
  • Zastává zachována i minimální náhrada hotových výdajů 150 Kč měsíčně (resp. 225 Kč při společném oddlužení)
  • Zůstává zachována degresivní odměna 15% z výtěžku z prodeje majetku dlužníka
  • Odstraňují se nedůvodné rozdíly v odměňování insolvenčního správce za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení na jedné straně a v konkursu nebo v reorganizaci na druhé straně
  • Insolvenční správce má garantovánu minimální odměnu 45 000 Kč (dříve se vycházelo ze standardní doby oddlužení na 5 roků (tj. 60 měsíců x 750 = 45 000 Kč), nově je upraven mechanismus stanovení této minimální odměny, tak aby se zohlednilo zkrácení oddlužení na 3 roky
  • Minimální splátka při oddlužení se nemění (i nadále to je 2178 Kč, resp. 3267 Kč při společném oddlužení manželů – viz níže)

Jak funguje insolvence u fyzické osoby (oddlužení u soudu)?

Pokud soud schválí oddlužení, pak dochází k prodeji majetku dlužníka (což obvykle zdaleka nestačí na úhradu dluhů) a současně dochází i k placení dluhů ve splátkovém kalendáři.

Podle aktuálních podmínek, je standardní doba oddlužení na 5 roků. Pouze pro některé dlužníky (například invalidní nebo starobní důchodce), je insolvence zkrácena na 3 roky. Kratší doba insolvence může být i s ohledem na „rychlost“ splácení dluhů (insolvence může končit za 3 roky při splacení 60% dluhu, nebo případně i dříve pokud je splaceno 100%).

Podle nových podmínek (aktuálně projednávaná novela insolvenčního zákona), by se mělo oddlužení zkrátit na 3 roky pro všechny dlužníky.

Po celou dobu oddlužení, je nutné splácet dluhy. To se obvykle děje formou srážek ze mzdy (nebo i z jiných příjmů – například z důchodu, z rodičovské, z mateřské, z nemocenské, apod.). Insolvenční správce má nárok i na všechny mimořádné příjmy.

Během celé doby oddlužení (nyní 5 nebo 3 roky, nově to budou jenom 3 roky), je ale nutné platit alespoň minimální splátku.

Minimální splátka insolvence – kolik se minimálně platí při oddlužení?

Dlužník, kterému soud schválil oddlužení, má povinnost platit každý měsíc alespoň minimální splátku. Tato minimální splátka je stanovena jako dvojnásobek odměny insolvenčního správce:

  • Minimální splátka při oddlužení jednotlivce = 1800 Kč bez DPH (2178 Kč s DPH)
  • Minimální splátka při společném oddlužení manželů = 2700 Kč bez DPH (3267 Kč s DPH)

Pokud by dlužník po 3 měsíce nezaplatil ani tuto minimální splátku, tak to může být důvodem pro zrušení oddlužení. Po zrušení oddlužení, si dlužník nesmí po nějakou dobu znovu požádat o insolvenci. A také se obnoví všechny exekuce, které se pozastavily při zahájení oddlužení.

Také platí, že pokud dlužník soudu nedoloží, že bude schopen splácet alespoň tuto minimální splátku, tak mu soud nemusí schválit zahájení oddlužení.

Minimální splátka během insolvence, může být případně placena i formou dohody s nějakou třetí osobou, která se zaváže, že bude přispívat na úhradu insolvence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *