Placení insolvenčních srážek třetí osobou – darovací smlouva při oddlužení

Při oddlužení je nárok na nezabavitelné minimum. Srážky je možné provádět, jen pokud je příjem vyšší, než nezabavitelná částka. Minimální splátka dluhů během insolvence je 2178 Kč měsíčně. Na splátky dluhů, může přispívat třetí osoba – uzavírá se darovací smlouva, která se dokládá u soudu.

Mám dotaz k insolvenci a životním minimu.

Příjem čtyřčlenné rodiny (2 dospělí, 1 dítě do 6-ti let a jedno 7-mi leté) má životní minimum cca 14 000,- Kč. Pokud je čistý příjem rodiny cca 15000,- Kč, není asi pro insolvenci z čeho brát?

Dotaz: Lze platbu insolvenčních srážek platit třetí osobou formou dohody? Pokud ano, jak je tato dohoda pro zúčastněné strany závazná a jakou musí mít formu. Musí ta třetí osoba dokazovat soudu své příjmy?

Děkuji předem za odpověď

Životní minimum rodiny při insolvenci

Životní minimum pro rodinu, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti (jedno dítě do 6 roků, jedno dítě 6 až 15 roků), je aktuálně 14 040 Kč. Životní minimum, se naposledy zvyšovalo od 1. 1. 2023.

U této rodiny (uvedené v dotazu) se jedná o součet částek 4470 Kč + 4040 Kč + 2480 Kč + 3050 Kč (celkem 14 040 Kč).

Toto životní minimum, je důležité především v oblasti sociálních dávek. Od toho, kolik je životní minimum rodiny, se odvíjí nárok na různé sociální dávky (například přídavky na dítě, dávky pomoci ve hmotné nouzi, jako je příspěvek na živobytí, apod.).

Nezabavitelné minimum při oddlužení

U insolvence (a také i u exekuce), ale životní minimum rodiny, nemá žádný velký význam. Roli hraje pouze životní minimum jednotlivce (4860 Kč), které se používá pro výpočet nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka (stejná při oddlužení i během exekuce), se vypočítá z životního minima jednotlivce a z normativních nákladů na bydlení:

  • Aktuálně (v roce 2023) je základní nezabavitelné minimum částka 13 638 Kč
  • V případě, že druhou dospělou osobou ve vaší rodině je manželka, pak se základní nezabavitelná částka zvýší o 3409,50 Kč (platí jen pro manželku, u partnerky/přítelkyně na zvýšení není nárok)
  • Pokud jsou obě zmíněné děti vaše (máte k nim vyživovací povinnost), pak se za každé dítě nezabavitelná částka zvýší o 3409,50 Kč
  • Celková nezabavitelná částky při insolvenci může být až 23 867 Kč
  • Nezabavitelné minimum, je podstatně vyšší než životní minimum

Srážky ze mzdy během insolvence

Při oddlužení, dochází k prodeji majetku dlužníka, a obvykle i k postupnému splácení dluhů ve splátkovém kalendáři (po dobu až 5 roků).

Během insolvence mohou být prováděny srážky z příjmů – z výplaty v zaměstnání, z příjmů z nějaké brigády (DPP nebo DPČ). Srážky je případně možné provádět i z některých sociálních dávek – z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, z mateřské, z rodičovské, ze starobního nebo invalidního důchodu, apod.

Z některých příjmů ale není možné provádět srážky – jedná se o některé sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, dávky hmotné nouze, apod.

Pokud by zmíněný čistý příjem 15 000 Kč byla například výplata ze zaměstnání, a nezabavitelná částka byla 23 867 Kč, pak srážky neproběhnou vůbec.

Minimální splátka dluhů během insolvence

Aby soud povolil zahájení oddlužení, pak je nutné doložit příjmy (minulé/očekávané). Je nutné, abyste byl schopen platit alespoň minimální splátku.

Minimální splátka dluhů během insolvence, je stanovena jako dvojnásobek částky, na kterou má nárok insolvenční správce. Náklady insolvenčního správce jsou 900 Kč bez DPH, tj. 1089 včetně DPH 21%.

Minimální splátka během insolvence je tedy aktuálně 2178 Kč měsíčně. Pokud soudu nedoložíte schopnost platit alespoň toto minimum, pak oddlužení nepovolí. Pokud by tato minimální splátka nebyla zaplacena více než 3 měsíce, tak soud může zrušit již schválené oddlužení.

Placení insolvenčních srážek třetí osobou

Pro schválení oddlužení u soudu, je možné doložit darovací smlouvu, ve které se nějaká třetí osoba zaváže, že vám bude přispívat na splátky dluhů v insolvenci.

Tato darovací smlouva, může být uzavřena například na celou minimální splátku (2189 Kč měsíčně, tj. na 130 680 Kč (12×5 = 60 splátek při oddlužení na 5 roků).

Darovací smlouva, může být uzavřena i na nižší částku, nebo i na jinou dobu. Není to nějaká povinnost stanovená zákonem – jedná se o standardní občansko-právní smlouvu, ve které mohou být dojednány „libovolné“ podmínky.

Insolvenční soud má ale právo vyžadovat doložení finanční a majetkové situace dárce. To z důvodu, aby měl jistotu, že závazek v darovací smlouvě bude plněn. Pokud by „nebyly doloženy příjmy“, pak by soud nemusel k této darovací smlouvě přihlížet.

Vymáhání daru (příspěvku na splátky insolvence)

Darovací smlouva, je uzavřena mezi dlužníkem (který žádá o oddlužení) a dárcem (libovolná třetí osoba). Na základě této smlouvy, tedy nevzniká žádná zodpovědnost za dluhy dlužníka.

Insolvenční správce nebo soud, také nemůže po dárci vymáhat dar (příspěvek), ke kterému se zavázal v darovací smlouvě.

Případné vymáhání daru, by mohl iniciovat jenom dlužník. Pokud ale darovací smlouva neobsahuje nějaké ujednání pro situace, kdy by dárce neplnil svůj závazek, tak je tento dar v podstatě nevymahatelný. V praxi se tedy vymáhání takto dojednaného daru zřejmě nikdy neděje.

Pokud by dárce přestal plnit závazek (přestal přispívat na splátky insolvence), pak je takovou situaci možné řešit uzavřením nové darovací smlouvy s nějakým jiným dárcem.

Zrušení darovací smlouvy (příspěvek na splátky insolvence)

Darovací smlouvu je také možné v podstatě kdykoliv zrušit. Mělo by stačit písemné ujednání mezi dárcem a dlužníkem (opět, záleží na tom, zda je v darovací smlouvě nějaké ustanovení, které by případnému zrušení darovací smlouvy bránilo nebo ho nějak omezovalo).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *