Exekuce a sociální dávky v roce 2021

Exekutor nemůže zabavit pouze některé sociální dávky – např. porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky pěstounské péče. Jiné sociální dávky podléhají exekuci stejně jako třeba výplata ze zaměstnání.

Řada dlužníků se domnívá, že pokud nepracují (nebo pokud pracují „na černo“), pak jim exekutor nemůže nic zabavit. Tak tomu ale není. Exekutor kromě zabavení majetku a exekučních srážek ze mzdy totiž může „zabavit“ i různé další příjmy. Je pouze několik málo výjimek, kdy je daný typ příjmu před exekutorem „v bezpečí“. V tomto článku se podíváme, jaké další příjmy (mimo výplaty) může exekutor zabavit.

Nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2021

I když jsou ale prováděny exekuční srážky i z jiných příjmů, jako jsou sociální dávky, důchody, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo i další příjmy, tak stále platí stejná pravidla, jako při exekuci na mzdu (více o tom jaké je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu).

I v případě exekuce – třeba na sociální dávky – dlužníkovi musí zůstávat nezabavitelné minimum. To je od 1.1.2021 ve výši 7872,75 Kč. Pokud má dlužník děti nebo manželku, tak se za každou takovou osobu nezabavitelné minimum zvyšuje o 2624,25 Kč.

Exekuce na sociální dávky – co (ne)může exekutor zabavit?

Občanský soudní řád – Zákon číslo 99/1963 Sb., v paragrafu 317 určuje, které sociální dávky nemohou být zabaveny. Jedná se o tyto:

 • Dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, jednorázové dávky pomoci ve hmotné nouzi apod.)
 • Sociální dávka příspěvek na bydlení
 • Jednorázově vyplácené sociální dávky (např. porodné, pohřebné)
 • Jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče
 • Peněžité dávky sociální péče

Ostatní zde neuvedené sociální dávky, pak mohou podléhat exekuci, a exekutor z nich může provádět exekuční srážky.

Exekuce na rodičovský příspěvek 2021

Jednou ze sociálních dávek, na které si může exekutor „sáhnout“ je například rodičovský příspěvek. I když vzhledem k výši rodičovského příspěvku toho exekutor moc nezabaví – viz příklady:

Příklad exekuce na rodičovský příspěvek v roce 2021

Příklad 1: Žena samoživitelka má jedno dítě, na které dostává rodičovský příspěvek 10 000 Kč. Exekutor po ní vymáhá nepřednostní pohledávku.

 • Nezabavitelná částka je 7872,75 Kč (za ženu) a 2624,25 Kč (za dítě) = 10 497 Kč celkem
 • Celkové nezabavitelné minimum je vyšší než rodičovský příspěvek, exekutor tedy nic zabavit nemůže

Příklad 2: Žena samoživitelka má jedno dítě, na které dostává rodičovský příspěvek ve výši 12 000 Kč. Exekutor po ní vymáhá nepřednostní pohledávku.

 • Nezabavitelná částka je 7872,75 Kč (za ženu) a 2624,25 Kč (za dítě)
 • Nezabavitelné minimum celkem je 10 497 Kč
 • Zbytek z rodičovského příspěvku je 1 503 Kč
 • Tato zbylá částka se dělí na třetiny = 501 Kč
 • Jednu třetinu dostane exekutor
 • Dvě třetiny zůstávají dlužníkovi
 • Rodičovský příspěvek po exekuci = 11 499 Kč
 • Srážka na exekuci = 501 Kč

Exekuce na mateřskou 2021

Exekuce je také možná i na „mateřskou“ (peněžitá pomoc v mateřství, PPM), která je vyplácena těhotným ženám v období před porodem a po porodu. PPM je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. Ani PPM není před exekutorem nijak ochráněna. Pro účely exekuce je to stejný příjem jako výplata – exekuční srážka se provede podle stejných pravidel.

Vzhledem k tomu, že podobně jako rodičovský příspěvek, nemusí být ani mateřská příliš vysoká, pak je možné, že z ní exekutor nebude schopen reálně nic zabavit. Zvláště, pokud by žena měla i manžela a třeba už dvě děti, pak by nezabavitelné minimum bylo ještě vyšší, než v příkladu exekuce na rodičovský příspěvek (viz výše).

Exekuce na přídavky na bydlení 2021

Jak již bylo zmíněno výše, některé sociální dávky jsou před exekutorem „v bezpečí“. Jednou z těchto dávek je i příspěvek na bydlení. Vzhledem k tomu že se jedná o účelově vázanou dávku – je určena na úhradu nákladů spojených s bydlením, pak by její zabavení exekutorem popíralo smysl této dávky. Pokud dostáváte příspěvek na bydlení, tak ten pak exekutor nesmí zabavit.

Exekuce na přídavky na dítě 2021

Z exekuce nejsou vyloučeny ani přídavky na dítě. U nich je to ale trochu složitější. Dle příslušného zákona má na přídavek na dítě nárok nezaopatřené dítě. Pokud je nezletilé tak za něj sice žádost vyřizuje rodič (resp. zákonný zástupce), stále se ale jedná o příjem určený pro dítě.

Přídavky na dítě tedy mohou být exekucí postiženy pouze v případě, že by dlužníkem bylo samo dítě. Pokud je exekuce vedena proti některému z rodičů dítěte, tak by tím přídavek na dítě neměl být postižen.

I když se v roce 2021, přídavky na dítě zvýší, stále se bude jednat jen o poměrně nízkou částku, u které exekuce příliš nehrozí.

Mám nárok na sociální dávky když jsem v exekuci?

V případě, že jste v exekuci a exekutor vymáhá dlužnou částku třeba formou exekučních srážek ze mzdy, pak může dojít i k velmi výraznému poklesu vašeho příjmu. Máte v tomto případě nárok na nějaké sociální dávky nebo jinou pomoc od státu?

Velmi zjednodušeně je možné říci, že v případě, kdy se vám kvůli exekuci podstatně sníží příjem, který máte k dispozici, tak nemáte nárok na žádné speciální dávky nebo podporu. Když jste v exekuci tak si můžete podat žádost o všechny běžné sociální dávky, tak jako kdokoliv jiný.

Musíte ale počítat s tím, že nároku na většinu sociálních dávek, rozhoduje výše vašeho příjmu. A i když vy reálně dostáváte jen malou část výplaty, tak pro účely posouzení nároku na sociální dávky se vám bude započítávat celá čistá mzda před provedením exekučních srážek.

K tomu, že velkou část příjmu zabavil exekutor, a vám tak na zaplacení všech výdajů zůstane jen několik málo tisíc, se nijak nepřihlíží. Je to stejné, jako byste dostali celou výplatu a její větší část pak prohráli někde na automatech, a zůstalo vám jen několik málo tisíc korun na celý zbytek měsíce. Tím vám také nevznikne nárok na nějaké sociální dávky.

 1. Dobrý den, pobírám invalidní důchod ve výši 7 052 Kč měsíčně,z této částky platím nájemné včetně energií ve výši 4 800 Kč měsíčně ( 4 000 + 800).
  Zbývá mi 2 252 Kč.
  ČSSZ mi na základě příkazu soudního exekutora oznámila provádění srážek v případě přednostní ppohledávky ve výši 598 Kč, zbyde mi tedy 1 654 Kč měsíčně,navíc jsem diabetik a nezbyde mi na dietu.
  Nikdo nebere v potaz normativní náklady na bydlení 5 822 Kč,ani částku životního minima 3 410 Kč. V případě,že opustím bydlení,zůstanu na ulici.
  Dá se nějak tato situace řešit?

 2. Dobry den. Nr vlastni vinou jsem v exekuci. Jsem starobni duchodce, těžce zdravotně postižená
  Dostávám příspěvek ns bydlení, příspěvek ns peči a příspěvek na benzin
  Prosím o sdělení zda tyto částky se započítaji do zskladu pro výpočet exekuce.
  Děkuji

 3. Dobrý večer chtěla bych se zeptat byl mi zmražen účet k vůli dluhu exmanžela a vkládám si tam synovo penize je handicapován takže pobírá PNP můžou mi to exekutoři zabavit děkuji Mildorfová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *