Exekuce a sociální dávky v roce 2024

Exekutor nemůže zabavit pouze některé sociální dávky – např. porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky pěstounské péče. Jiné sociální dávky podléhají exekuci stejně jako třeba výplata ze zaměstnání.

Řada dlužníků se domnívá, že pokud nepracují (nebo pokud pracují „na černo“), pak jim exekutor nemůže nic zabavit. Tak tomu ale není. Exekutor kromě zabavení majetku a exekučních srážek ze mzdy totiž může „zabavit“ i různé další příjmy. Je pouze několik málo výjimek, kdy je daný typ příjmu před exekutorem „v bezpečí“. V tomto článku se podíváme, jaké další příjmy (mimo výplaty) může exekutor zabavit.

Nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2024

I když jsou ale prováděny exekuční srážky i z jiných příjmů, jako jsou sociální dávky, důchody, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo i další příjmy, tak stále platí stejná pravidla, jako při exekuci na mzdu (více o tom jaké je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu).

I v případě exekuce – třeba na sociální dávky – dlužníkovi musí zůstávat nezabavitelné minimum. To je od 1.1.2024 ve výši 12 705 Kč. Pokud má dlužník děti nebo manželku, tak se za každou takovou osobu nezabavitelné minimum zvyšuje o 3 176 Kč.

Exekuce na sociální dávky – co (ne)může exekutor zabavit?

Občanský soudní řád – Zákon číslo 99/1963 Sb., v paragrafu 317 určuje, které sociální dávky nemohou být zabaveny. Jedná se o tyto:

 • Dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, jednorázové dávky pomoci ve hmotné nouzi apod.)
 • Sociální dávka příspěvek na bydlení
 • Jednorázově vyplácené sociální dávky (např. porodné, pohřebné)
 • Jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče
 • Peněžité dávky sociální péče

Ostatní zde neuvedené sociální dávky, pak mohou podléhat exekuci, a exekutor z nich může provádět exekuční srážky.

Exekuce na rodičovský příspěvek 2024

Jednou ze sociálních dávek, na které si může exekutor „sáhnout“ je například rodičovský příspěvek. I když vzhledem k výši rodičovského příspěvku toho exekutor moc nezabaví – viz příklady:

Příklad exekuce na rodičovský příspěvek v roce 2024

Příklad 1: Žena samoživitelka má jedno dítě, na které dostává rodičovský příspěvek 10 000 Kč. Exekutor po ní vymáhá nepřednostní pohledávku.

 • Nezabavitelná částka je 12 704,67 Kč (za ženu) a 3176,17 Kč (za dítě) = 15 881 Kč celkem
 • Celkové nezabavitelné minimum je vyšší než rodičovský příspěvek, exekutor tedy nic zabavit nemůže

Příklad 2: Žena samoživitelka má jedno dítě, na které dostává rodičovský příspěvek ve výši 18 000 Kč. Exekutor po ní vymáhá nepřednostní pohledávku.

 • Nezabavitelná částka je 12 704,67 Kč (za ženu) a 3176,17 Kč (za dítě)
 • Nezabavitelné minimum celkem je 15 881 Kč
 • Zbytek z rodičovského příspěvku je 2 119 Kč
 • Tato zbylá částka se dělí na třetiny = 3x 706 Kč
 • Jednu třetinu dostane exekutor
 • Dvě třetiny zůstávají dlužníkovi
 • Rodičovský příspěvek po exekuci = 17 294 Kč
 • Srážka na exekuci = 706 Kč

Exekuce na mateřskou 2024

Exekuce je také možná i na „mateřskou“ (peněžitá pomoc v mateřství, PPM), která je vyplácena těhotným ženám v období před porodem a po porodu. PPM je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. Ani PPM není před exekutorem nijak ochráněna. Pro účely exekuce je to stejný příjem jako výplata – exekuční srážka se provede podle stejných pravidel.

Vzhledem k tomu, že podobně jako rodičovský příspěvek, nemusí být ani mateřská příliš vysoká, pak je možné, že z ní exekutor nebude schopen reálně nic zabavit. Zvláště, pokud by žena měla i manžela a třeba už dvě děti, pak by nezabavitelné minimum bylo ještě vyšší, než v příkladu exekuce na rodičovský příspěvek (viz výše).

Exekuce na přídavky na bydlení 2024

Jak již bylo zmíněno výše, některé sociální dávky jsou před exekutorem „v bezpečí“. Jednou z těchto dávek je i příspěvek na bydlení. Vzhledem k tomu že se jedná o účelově vázanou dávku – je určena na úhradu nákladů spojených s bydlením, pak by její zabavení exekutorem popíralo smysl této dávky. Pokud dostáváte příspěvek na bydlení, tak ten pak exekutor nesmí zabavit.

Exekuce na přídavky na dítě 2024

Z exekuce nejsou vyloučeny ani přídavky na dítě. U nich je to ale trochu složitější. Dle příslušného zákona má na přídavek na dítě nárok nezaopatřené dítě. Pokud je nezletilé tak za něj sice žádost vyřizuje rodič (resp. zákonný zástupce), stále se ale jedná o příjem určený pro dítě.

Přídavky na dítě tedy mohou být exekucí postiženy pouze v případě, že by dlužníkem bylo samo dítě. Pokud je exekuce vedena proti některému z rodičů dítěte, tak by tím přídavek na dítě neměl být postižen.

Mám nárok na sociální dávky když jsem v exekuci?

V případě, že jste v exekuci a exekutor vymáhá dlužnou částku třeba formou exekučních srážek ze mzdy, pak může dojít i k velmi výraznému poklesu vašeho příjmu. Máte v tomto případě nárok na nějaké sociální dávky nebo jinou pomoc od státu?

Velmi zjednodušeně je možné říci, že v případě, kdy se vám kvůli exekuci podstatně sníží příjem, který máte k dispozici, tak nemáte nárok na žádné speciální dávky nebo podporu. Když jste v exekuci tak si můžete podat žádost o všechny běžné sociální dávky, tak jako kdokoliv jiný.

Musíte ale počítat s tím, že nároku na většinu sociálních dávek, rozhoduje výše vašeho příjmu. A i když vy reálně dostáváte jen malou část výplaty, tak pro účely posouzení nároku na sociální dávky se vám bude započítávat celá čistá mzda před provedením exekučních srážek.

K tomu, že velkou část příjmu zabavil exekutor, a vám tak na zaplacení všech výdajů zůstane jen několik málo tisíc, se nijak nepřihlíží. Je to stejné, jako byste dostali celou výplatu a její větší část pak prohráli někde na automatech, a zůstalo vám jen několik málo tisíc korun na celý zbytek měsíce. Tím vám také nevznikne nárok na nějaké sociální dávky.

 1. Dobrý den, pobírám invalidní důchod ve výši 7 052 Kč měsíčně,z této částky platím nájemné včetně energií ve výši 4 800 Kč měsíčně ( 4 000 + 800).
  Zbývá mi 2 252 Kč.
  ČSSZ mi na základě příkazu soudního exekutora oznámila provádění srážek v případě přednostní ppohledávky ve výši 598 Kč, zbyde mi tedy 1 654 Kč měsíčně,navíc jsem diabetik a nezbyde mi na dietu.
  Nikdo nebere v potaz normativní náklady na bydlení 5 822 Kč,ani částku životního minima 3 410 Kč. V případě,že opustím bydlení,zůstanu na ulici.
  Dá se nějak tato situace řešit?

  1. Ano. Dá se to řešit na ÚP – odboru hmotné nouze. A to žádosti o příplatek na bydlení v takové výši, aby Vám zbylo životní minimum stanovené zákonem ve výši 3660 Kč/měs. + žádosti o sociální dávku NUTNOSTI DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ, které obě nelze exekučně strhávat.

 2. Dobry den. Nr vlastni vinou jsem v exekuci. Jsem starobni duchodce, těžce zdravotně postižená
  Dostávám příspěvek ns bydlení, příspěvek ns peči a příspěvek na benzin
  Prosím o sdělení zda tyto částky se započítaji do zskladu pro výpočet exekuce.
  Děkuji

  1. Příspěvek na bydlení ne, příspěvek na péči ano, příspěvek na benzín ne. Zkuste zajít na ÚP – odbor hmotné nouze a vyžádat si formulář na nutnost dietní stravy a nechte si ji vyplnit příslušným lékařem – nikoli však praktickým. Ten Vám může poradit jakou dietu potřebujete a poslat Vás ke specialistovi. Tato dávka v hmotné nouzi rovněž nepodléhá exekuci.

 3. Dobrý večer chtěla bych se zeptat byl mi zmražen účet k vůli dluhu exmanžela a vkládám si tam synovo penize je handicapován takže pobírá PNP můžou mi to exekutoři zabavit děkuji Mildorfová

  1. Ano může. Pokud syn nemá exekuce ( je čistý ), založte jeho jménem nový účet a na něj vkládejte všechny fin. prostředky. Na ten od manžela zapomeňte.

 4. Jsem sama. Zaměstnaná na hl. prac.pomer.Byvaly manžel si bral úvěr Já jako manželka spoludluznik.V manželském vyrovnání po rozvodu se bývalý manžel zavázal že veškeré pohledávky co v manželství vznikly že přebírá na sebe.Do dnešního dne se tak nestalo veškeré dluhy přešly na mě.Ja akorát zaplatím bydlení a nezbývá mi skoro nic.Da se tato situace řešit?

  1. Ano. Neposílejte žádné finance na svůj, nebo jiný exekučně postižený účet. Vše posílejte na účet exekučně nepostižitelný ( Vaše blízká osoba, např. Otec, matka, babička, dcera apod.)

 5. Dobrý večer, prosím o informaci. S manželem jsme bohužel narazili na nájemkyni, která nám přestala platit nájemné (už od května nám ho neplatí). Nájemní smlouvu jsme s ní a jejím přítelem měli sjednanou do 30.06.2021 s tím, že se jí nadále nebude prodlužovat. Ať už důvodu, že neplatila nájem, tak z důvodu, že na ni byly podávány opakované stížnosti nájemníků, kteří bydlí v bytovém domě. Zjistili jsme totiž, že na bytě žije dlouhodobě (již několik měsíců) více lidí, kteří na bytě nemají co pohledávat. Přítel tedy v bytě už nějakou dobu nebydlí, jelikož ho paní dostala do vazební věznice, ve které jsme zjistili, že se i nadále nachází. Máme tak k tomu všemu vysoké nedoplatky na vodě, energiích, atd. Nájemkyně, ačkoliv ji byla zaslána předžalobní upomínka a teď dokonce byla podána žaloba k soudu, tak byt se zbytkem své rodiny nechce opustit, pořád si jen něco vymýšlí a k ničemu to nevede. Následně jsme zjistili, že paní měla již v době nastěhování do našeho bytu i několik pravomocných exekucí.

  Jde nám o to, že nám již několik měsíců tvrdí, že si na úřadu práce zažádala o různé dávky (příspěvek na děti, bydlení, hmotnou nouzi), do dnešního dne jí ale pořád nebylo nic vyplaceno. Jak dlouho prosím takové vyplacení trvá a co všechno k tomu musí doložit?
  Dále, proč jsou vlastně dávky vypláceny nájemníkovi, když je má na potřeby bydlení? Proč nejsou vyplaceny rovnou vlastníkovi nemovitosti, který jí byt pronajímá? Z úřadu práce nás nikdo ani jednou ohledně paní nekontaktoval.

  Navíc, nechápeme, jak jí vůbec něco může být vyplaceno, když nemá platnou nájemní smlouvu. Byt a také dávky tak pobírá neoprávněně, ne? Co s tím tak můžeme dělat? Mohla by být za to nějak trestně stíhána? Někde jsme se dočetli, že jí v takovém případě hrozí pokuta ve výši 250 000 Kč. Bohužel, naše české zákony jsou nastaveny tak, že vlastník nemovitosti nezmůže nic a takový člověk, který neplatí dlouhodobě nájem s poplatky, navíc ničí byt, tak může všechno a je chráněn zákonem.

  Poprosím Vás tak o nějakou zpětnou vazbu, jakým způsobem nastalou situaci řešit. Volali jsme na úřad práce, kde jsme si všechno chtěli objasnit, bohužel nám tam ale nesdělili žádné informace.

  Je pak tedy těžké se něčeho někde dovolat.

  S manželem za ni vlastně splácíme hypotéku a za necelý měsíc očekáváme miminko, rádi bychom to tak měli vyřešené, soudy se bohužel táhnou velice dlouho.

  Předem Vám moc děkuji za veškerou pomoc, přeji hezký večer.

  Původně šla do bytu se svým přítelem, který před několika měsíci skončil ve vazební věznici. Dokud byl v bytě

 6. Dobrý den jsem samozivitelka 2deti.pracuji na hpp kolik my může exekučně strhavat z platu děkuji

  1. Při exekuci na plat, vám zůstává nezabavitelné minimum (aktuálně 14 744 Kč) a k tomu ještě jedna nebo dvě třetiny ze zbývající části čisté mzdy (podle typu exekuce).

 7. Dobrý den, mohu dostat nějaké sociální dávky, když mám půjčky, ale exekuci nemám. Jsem na ÚP a peníze dostanu až kolem 20.prosince 2022. Mám zažádáno o invalidní důchod, přiznali mi 1.stupeň. částku ještě spočitanou nemám. Takže už skoro d a měsíce nemám žádné peníze. Co v takové situaci mohu dělat
  Děkuji

 8. Dobry večer chtěla bych se zeptat v lednu 2023 by mi bude vyplacený poslední rodičovsky přípěvek v částce 25000 kč + ještě naky příspěvek na bydlení a přídavky na dětský učet … Pani na úřadě mi tvdí ze mi stoho muže exekutor vzít polovinu .. ? Mate někdo náké skušenoti prosím

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *