Poradna: Jak se počítá exekuce na plat

Pro výpočet výše exekučních srážek ze mzdy, je určující to, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. V případě přednostní pohledávky jsou totiž exekuční srážky vyšší, než při nepřednostní pohledávce.

Dobrý den, mám exekuci na plat. Mám manžela, který si vydělává a 2 děti. Jedno mám na daně já a jedno manžel. Můžete mi napsat, kolik mi budou strhávat na exekuci, když čistý příjem mám 18000 Kč. Potřebuji to vědět, protože se mi zdá, že mi to účetní špatně počítá. Děkuji moc za odpověď

Odpověď: Jak se počítá exekuce na plat

Pro výpočet výše exekučních srážek ze mzdy, je určující to, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. V případě přednostní pohledávky jsou totiž exekuční srážky vyšší, než při nepřednostní pohledávce. U přednostní pohledávky vám zůstává jen jedna třetina mzdy nad rámec nezabavitelné částky (maximálně ale 3112 Kč). U nepřednostní pohledávky vám zůstávají dvě třetiny ze zbytku mzdy po odečtení nezabavitelného minima (maximálně ale 2×3112 Kč).

Co jsou to přednostní a co nepřednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou explicitně vyjmenovány příslušným zákonem, konkrétně se jedná o Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963, paragraf 279:

§ 279

(1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.

(2) Přednostními pohledávkami jsou

a) pohledávky výživného;

b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;

c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;

d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,

f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče

h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,

i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,

j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Nepřednostní pohledávky jsou pak všechny ostatní – typicky se může jednat o nezaplacené účty za telefon, internet, kabelovou televizi, vodu, plyn nebo třeba elektřinu. Dále sem patří všechny pohledávky za splátky půjček, úvěrů, hypotéky. Neuhrazené dluhy za kreditní kartu, nákup na splátky, nebo obecně cokoliv jiného.

Výpočet nezabavitelné částky

Uvádíte, že máte dvě děti a manžela. To, že jedno dítě kvůli daním uplatňuje manžel a jedno vy, nehraje roli. Pro výpočet nezabavitelné částky je rozhodující to, že vůči oběma dětem máte vyživovací povinnost.

Nezabavitelná částka pro jednotlivce je 6225,33 Kč. Za manžela a každé dítě se pak nezabavitelné minimum zvyšuje o 1556,33 Kč. Celková nezabavitelná částka by u vás tedy měla být 10895 Kč.

Poznámka: pokud máte pocit, že vám účetní špatně počítá srážky, je možné, že o vašem druhém dítěti neví a neuplatňuje tedy zvýšení nezabavitelné částky za obě děti, ale jen za jedno.

Výpočet exekuce na plat – nepřednostní pohledávka

Výpočet exekučních srážek u nepřednostní pohledávky by se tedy provedl takto:

 • Čistá mzda = 18000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 10895 Kč
 • Zbytek mzdy = 7105 Kč
 • Jednu třetinu zbytku dostane exekutor = 2368 Kč
 • Zbytek (2 třetiny + zbytek po zaokrouhlení) dostáváte vy = 4737 Kč
 • Čistá mzda po exekučních srážkách = 15 632 Kč

Výpočet exekuce na plat – přednostní pohledávka

U přednostní pohledávky dostává exekutor více peněz (2 třetiny ze zbytku)

 • Čistá mzda = 18000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 10895 Kč
 • Zbytek mzdy = 7105 Kč
 • Dvě třetiny zbytku dostane exekutor = 4736 Kč
 • Zbytek (1 třetina + zbytek po zaokrouhlení) dostáváte vy = 2369 Kč
 • Čistá mzda po exekučních srážkách = 13 264 Kč

Pokud by se stalo, že zbytek mzdy bude vyšší než 9338 Kč, pak vše nad tuto částku dostává exekutor, na třetiny se dělí maximálně 9338 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *