Kalkulačka insolvence – osobní bankrot formou splátkového kalendáře

Při osobním bankrotu (oddlužení) dochází k prodeji vašeho majetku a případně i srážkám ze mzdy, po dobu 3 nebo 5 roků. Po tuto dobu vám zůstává jen nezabavitelné minimum (7872,75 Kč v roce 2021) a jedna třetina ze zbytku mzdy. Tedy méně, než u běžné exekuce (nepřednostní).

V případě, že se rozhodnete vyřešit své dluhy formou soudního oddlužení (insolvence), pak budete po dobu 3 nebo 5 roků splácet určitou část vašeho platu (nebo i jiných příjmů). V této kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik peněz vám zbude při insolvenci (nezabavitelná částka), jak vysoké splátky dluhů budete každý měsíc splácet.

Výpočet insolvence v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet insolvenčních srážek z výplaty (z důchodu nebo i z jiných příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem v insolvenci, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Rozdíl může být i několik stokorun, oproti předchozímu roku.

Aktuální kalkulačka – výpočet insolvence v roce 2024

Insolvenční kalkulačka: Kolik peněz mi zůstanete při oddlužení v roce 2021?

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu – včetně všech odměn, prémií, odstupného apod. Naopak cestovní náhrady, stravné při služební cestě se do výpočtu nezahrnuje.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Soudní oddlužení formou splátkového kalendáře

Při insolvenci může soud na návrh dlužníka rozhodnout, že oddlužení bude provedeno buďto formou zpeněžení majetkové podstaty (prodej majetku dlužníka), nebo formou splátkového kalendáře při současném zpeněžení majetkové podstaty. K prodeji majetku dlužníka, tedy při osobním bankrotu dochází v každém případě.

Aby soud povolil oddlužení formou splátkového kalendáře, musí být dlužník schopen splácet alespoň minimální částku, která pokryje náklady exekuce a minimální splátku dluhů. Jednou z příloh návrhu na povolení insolvence pro fyzickou osobu je i přehled očekávaných příjmů v následujících 3 – 5 letech, a také přehled příjmů v posledních 3 letech. Na základě takto doložených příjmů pak soud posuzuje, zda je reálné, aby dlužník splatil alespoň část svých pohledávek.

Při insolvenci formou splátkového kalendáře jsou pak prováděny srážky ze mzdy nebo i z jiných příjmů. Podmínky pro výpočet výše splátek jsou stejné, jako u exekuce na základě přednostní pohledávky.

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2021?

Každý, kdo se rozhodne pro řešení dluhů formou insolvence, musí dopředu počítat s tím, že po dobu až 5 roků bude jeho příjem značně omezen. Bude mu zůstávat jenom nezabavitelné minimum.

Základní nezabavitelná částka je od 1.1.2021 7872,75 Kč. Pokud má navíc dlužník v insolvenci nějaké děti nebo manželku, pak se toto základní nezabavitelné minimum navyšuje o dalších 2624,25 Kč za každé dítě nebo manželku.

Poté co je určena celková nezabavitelná částka, postupuje se při výpočtu srážek dále. Pokud z čisté mzdy zůstane méně než 20 994Kč, pak se zbylá částka dělí na třetiny. Pokud zůstává více než 20 994 Kč, pak se na třetiny dělí jenom částka 20 994 Kč, a cokoliv, co je navíc, už jde insolvenčnímu správci.

Ze zbytku mzdy, nebo z částky 20 994 Kč pak jedna třetina připadá dlužníkovi a dvě třetiny připadají insolvenčnímu správci.

Jak vypočítat srážky při insolvenci 2021?

To, jak probíhá výpočet výše srážek při insolvenci, si můžeme ukázat na těchto dvou modelových příkladech:

Příklad 1: Pan Novák je v insolvenci, má dvě děti a manželku. Jeho čistá mzda je 24000 Kč.

 • Nezabavitelné minimum = 7872,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3x 2624,25 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy připadne p. Novákovi = 2751 Kč
 • Zbytek mzdy po provedení srážek = 18 498 Kč
 • Měsíční splátky na insolvenci = 5 502 Kč
 • Za 5 let bude zaplaceno celkem 330 120 Kč

Příklad 2: Pan Dvořák je v insolvenci, ale žije sám, nemá manželku ani děti. Jeho čistá mzda je 24000 Kč

 • Nezabavitelné minimum = 7872,5 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy připadne p. Dvořákovi = 5375 Kč
 • Zbytek mzdy po provedení srážek = 13 250 Kč
 • Měsíční splátky na insolvenci = 10 750 Kč
 • Za 5 let bude zaplaceno celkem 645 000 Kč

Z výše uvedených příkladů je vidět, že výše nezabavitelného minima při insolvenci, jakož i celková výše měsíční splátky, se může lišit v závislosti na tom, kolik má dotyčný dětí apod.

Odměna insolvenčního správce při soudním oddlužení

Pozor také na to, že peníze, které jsou z platu dlužníka strženy, se všechny nepoužívají na úhradu dluhů. Část si bere insolvenční správce jako svoji odměnu a na pokrytí nákladů spojených s vedením insolvence.

Konkrétně je to 750 Kč jako odměna insolvenčního správce (1125 Kč, pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů). A 150 Kč jako náhrada hotových výdajů (225 Kč u manželů). K tomu je pak případně potřeba ještě připočítat DPH – 1089 Kč včetně DPH u jednotlivce nebo 1633,50 Kč včetně DPH při společném oddlužené manželů.

Insolvenční správce by měl dostat všechny příjmy

Pozor také na to, že při insolvenci by měl insolvenční dostat i všechny jiné příjmy – třeba mimořádné roční odměny v zaměstnání, dědictví apod. Dle zákona má dlužník povinnost nezatajovat žádný příjem a všechny své příjmy používat na úhradu svých dluhů.

Co když očekávaný příjem nestačí na úhradu 30% dluhů?

Podmínka úhrady minimálně 30% dluhů platila dříve. Nyní je požadováno, abyste byli schopni platit alespoň náklady na insolvenci (1089 Kč měsíčně) a minimálně stejnou částku na úhradu dluhů, tj. minimálně 2178 Kč měsíčně. Při společném oddlužení by se jednalo o 3267 Kč měsíčně (dohromady za oba manžele).

Na konci oddlužení pak soud vyhodnotí vaši snahu. Pokud shledá, že jste vyvinuli maximální snahu o splácení dluhů, pak prohlásí oddlužení za splněné. Oněch 30% zaplacených dluhů v zákoně zůstalo, jako jedno z možných kritérií, jak hodnotit „maximální snahu“.

Opravdu stačí zaplatit jen minimální splátku?

Ne tak tomu není. Minimální splátka je ta nejmenší částka, kterou musíte platit. Pokud se nedá očekávat úhrada alespoň této minimální částky, pak soud oddlužení vůbec nepovolí. Jinak je ale cílem pochopitelně to, abyste zaplatili co nejvíce ze svých dluhů.

Takže musíte splácet tolik, kolik reálně můžete. Pokud bude možné z platu strhnout více, než je minimum, bude se strhávat více. Stejně tak musíte nahlásit všechny mimořádné příjmy navíc. A ty půjdou také na úhradu dluhů. Insolvence končí až po3 nebo 5 letech nebo až když je uhrazeno 100% dluhů, podle toho co nastane dříve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *