Kalkulačka insolvence 2017

Základní nezabavitelná částka v roce 2017 je 6154,67 Kč. Pokud má navíc dlužník v insolvenci nějaké děti nebo manželku, pak se toto základní nezabavitelné minimum navyšuje o dalších 1538,67 za každé dítě nebo manželku.

V případě, že se rozhodnete vyřešit své dluhy formou soudního oddlužení (insolvence), pak budete po dobu 5 roků splácet určitou část vašeho platu (nebo i jiných příjmů). V této kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik peněz vám zbude při insolvenci (nezabavitelná částka), jak vysoké splátky dluhů budete každý měsíc hradit a kolik zaplatíte celkem za dobu 5 roků.

Pozor: tato kalkulačka počítá podle údajů platných v roce 2017. Pro výpočet podle aktuálních informací pro rok 2020 můžete použít novou kalkulačku: Kalkulačka: Kalkulačka insolvence 2020.

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu – včetně všech odměn, prémií, odstupného apod. Naopak cestovní náhrady, stravné při služební cestě se do výpočtu nezahrnuje.

Kalkulačka splátek při oddlužení
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Celkové dluhy

Výpočet

Soudní oddlužení formou splátkového kalendáře

Při insolvenci může soud na návrh dlužníka rozhodnout, že oddlužení bude provedeno buďto formou zpeněžení majetkové podstaty (prodej majetku dlužníka), nebo formou splátkového kalendáře. Dle zákona je možná vždy jen jedna z těchto dvou možností.

Aby soud povolil oddlužení formou splátkového kalendáře, musí být dlužník schopen zaplatit ze svých příjmů alespoň 30% všech dluhů. Jednou z příloh návrhu na povolení insolvence pro fyzickou osobu je i přehled očekávaných příjmů v následujících 5 letech, a také přehled příjmů v posledních 3 letech. Na základě takto doložených příjmů pak soud posuzuje, zda je reálné, aby dlužník splatil alespoň část svých pohledávek.

Při insolvenci formou splátkového kalendáře jsou pak prováděny srážky ze mzdy nebo i z jiných příjmů. Podmínky pro výpočet výše splátek jsou stejné, jako u exekuce na základě přednostní pohledávky.

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2017?

Každý, kdo se rozhodne pro řešení dluhů formou insolvence, musí dopředu počítat s tím, že po dobu až 5 roků bude jeho příjem značně omezen. Bude mu zůstávat jenom nezabavitelné minimum.

Základní nezabavitelná částka v roce 2017 je 6154,67 Kč. Pokud má navíc dlužník v insolvenci nějaké děti nebo manželku, pak se toto základní nezabavitelné minimum navyšuje o dalších 1538,67 za každé dítě nebo manželku.

Poté co je určena celková nezabavitelná částka, postupuje se při výpočtu srážek dále. Pokud z čisté mzdy zůstane méně než 9232 Kč, pak se zbylá částka dělí na třetiny. Pokud zůstává více než 9232 Kč, pak se na třetiny dělí jenom částka 9232 Kč, a cokoliv, co je navíc, už jde insolvenčnímu správci.

Ze zbytku mzdy, nebo z částky 9232 Kč pak jedna třetina připadá dlužníkovi a dvě třetiny připadají insolvenčnímu správci.

Jak vypočítat srážky při insolvenci 2017?

To, jak probíhá výpočet výše srážek při insolvenci, si můžeme ukázat na těchto dvou modelových příkladech:

Příklad 1: Pan Novák je v insolvenci, má dvě děti a manželku. Jeho čistá mzda je 24000 Kč.

 • Nezabavitelné minimum = 6154,67
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 4616,01
 • Zbytek mzdy je větší než 9232 Kč = 3997 Kč zabavuje insolvenční správce
 • Jedna třetina z 9232 připadne p. Novákovi = 3077 Kč
 • Zbytek mzdy po provedení srážek = 13849 Kč
 • Měsíční splátky na insolvenci = 10 151 Kč
 • Za 5 let bude zaplaceno celkem 609 060 Kč

Příklad 2: Pan Dvořák je v insolvenci, ale žije sám, nemá manželku ani děti. Jeho čistá mzda je 24000 Kč

 • Nezabavitelné minimum = 6154,67
 • Zbytek mzdy je větší než 9232 Kč = 9613 Kč zabavuje insolvenční správce
 • Jedna třetina z 9232 připadne p. Dvořákovi = 3077 Kč
 • Zbytek mzdy po provedení srážek = 9232 Kč
 • Měsíční splátky na insolvenci = 14 768 Kč
 • Za 5 let bude zaplaceno celkem 886 080 Kč

Z výše uvedených příkladů je vidět, že výše nezabavitelného minima při insolvenci, jakož i celková výše měsíční splátky, se může lišit v závislosti na tom, kolik má dotyčný dětí apod.

Odměna insolvenčního správce při soudním oddlužení

Pozor také na to, že peníze, které jsou z platu dlužníka strženy, se všechny nepoužívají na úhradu dluhů. Část si bere insolvenční správce jako svoji odměnu a na pokrytí nákladů spojených s vedením insolvence. Konkrétně je to 750 Kč jako odměna insolvenčního správce (1125 Kč, pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů). A 150 Kč jako náhrada hotových výdajů (225 Kč u manželů). K tomu je pak případně potřeba ještě připočítat DPH.

Insolvenční správce by měl dostat všechny příjmy

Pozor také na to, že při insolvenci by měl insolvenční dostat i všechny jiné příjmy – třeba mimořádné roční odměny v zaměstnání, dědictví apod. Dle zákona má dlužník povinnost nezatajovat žádný příjem a všechny své příjmy používat na úhradu svých dluhů.

Co když očekávaný příjem nestačí na úhradu 30% dluhů?

V případě, že by vám v kalkulačce vycházelo, že ze svého příjmu nebudete ani za 5 roků schopni uhradit 30% svých dluhů, pak nemá valný smysl žádat soud o povolení oddlužení.

Jediným řešením je to, že někdo z vaší rodiny, nějaký dobrý známý apod. by se zavázal k tomu, že vám bude na úhradu insolvence každý měsíc přispívat, tak aby se dalo předpokládat, že z vašeho příjmu a z darovaných peněz budete schopni dosáhnout úhrady alespoň 30% dluhů.

Opravdu stačí zaplatit jen 30% dluhů?

Ne tak tomu není. Těch 30% uhrazených dluhů je považováno za minimum. Pokud se nedá očekávat úhrada alespoň této minimální částky, pak soud oddlužení vůbec nepovolí. Jinak je ale cílem pochopitelně to, abyste zaplatili co nejvíce ze svých dluhů. Takže to opravdu nefunguje tak, že ve chvíli kdy zaplatíte 30% tak insolvence končí. Insolvence končí až po 5 letech nebo až když je uhrazeno 100% dluhů, podle toho co nastane dříve.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *