Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy od 1. 1. 2017

Základní nezabavitelné minimum je pak 6154,67 (dvě třetiny ze součtu normativních nákladů a životního minima). A to je o 24 Kč méně než v předchozím roce.

Zajímalo by vás, jak se na začátku nového roku (tedy od 1. 1. 2017) změnily exekuční srážky? Došlo k nějaké změně, nebo je výše nezabavitelné části platu stejná jako v předchozím roce? Kolik peněz vám vlastně musí zůstat, pokud máte nějaké dluhy, a exekutor vám začne strhávat peníze ze mzdy? Na této stránce najdete podrobné informace o tom, jak je to s exekucí na mzdu v roce 2017. Najdete zde i kalkulačku, pro výpočet výše nezabavitelné části platu a exekučních srážek.

Pozor: tato kalkulačka počítá podle údajů platných v roce 2017. Pro výpočet podle aktuálních informací pro rok 2020 můžete použít novou kalkulačku: Kalkulačka: výpočet exekuce na mzdu 2020.

Výpočet exekuce z platu v roce 2017

Kalkulačka exekuce na mzdu 2017
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jaká je nezabavitelná částka při exekuci v roce 2017?

Od 1. 1. 2017 došlo k drobné úpravě částek, od kterých se odvíjí výše základní nezabavitelné částky při exekuci na mzdu. Nejprve ale co je to vlastně ta nezabavitelná částka?

V případě exekuce na plat (nebo na obdobné typy příjmů, jako je třeba starobní důchod, některé sociální dávky, jako třeba rodičovský příspěvek, nebo i další příjmy), musí dlužníkovi vždy zůstat určitá část platu (nebo obecněji příjmu).

Základní nezabavitelné minimum vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum jednotlivce. To je v roce 2017 stejné, jako v předchozím roce, a to ve výši 3410 Kč. Dále se pak vychází z toho, jaké jsou normativní náklady na bydlení (normativní náklady na bydlení v nájmu ve městě o velikosti 50 000 až 99 999 obyvatel). Ty se od 1. 1. 2017 o něco málo snížily. Zatímco v roce 2016 to bylo 5858 Kč, v roce 2017 je to 5822 Kč.

Základní nezabavitelné minimum je pak 6154,67 Kč (dvě třetiny ze součtu normativních nákladů a životního minima). A to je o 24 Kč méně než v předchozím roce. Snížení nezabavitelné částky je tedy téměř zanedbatelné.

Kolik peněz vám musí zůstat při exekuci na mzdu v roce 2017?

Kromě základní nezabavitelné částky (6154,67 Kč), můžete mít nárok i na nezabavitelnou částku za dítě nebo za manžela/manželku. Ty jsou vždy ve výši jedné čtvrtiny základního nezabavitelného minima, tedy v roce 2017 jeto 1538,67 Kč.  Takže pokud má někdo třeba dvě děti a manželku, nezabavitelné minimum bude celkem 10 771 Kč.

To však ještě nemusí být vše, co by vám při exekuci mělo zůstat. Z vaší čisté mzdy se odečte nezabavitelné minimum. A zbytek mzdy se dále dělí mezi vás a exekutora. A to podle následujících pravidel:

  • Vše co zůstane z čisté mzdy po odečtené nezabavitelných částek, a co je současně nad limit 9232 Kč dostává exekutor bez dalšího omezení
  • Zbytek mzdy – tedy buď 9232 Kč, nebo to co zůstalo po odečtení nezabavitelných částek (pokud je tento zbytek menší než 9232 Kč) se rozdělí na třetiny
  • Jednu třetinu dostáváte vždy vy
  • Další třetinu dostává exekutor v případě, že máte přednostní pohledávky, pokud nejsou, zůstává vám
  • Třetí třetinu pak dostává vždy exekutor a použije ji na úhradu pohledávek.

Příklad: Výpočet exekuce z platu v roce 2017

Pro lepší pochopení toho, jak se provádí exekuční srážky z platu, si to můžeme popsat na konkrétním příkladu.

Příklad: Pan Novák má v zaměstnání čistou mzdu 17 500 Kč. Má dvě děti a manželku a dluží bance za nesplacený úvěr (jedná se tedy o nepřednostní pohledávku). Kolik peněz by mu zůstalo při exekučních srážkách ze mzdy?

  • Základní nezabavitelné minimum = 6154,67 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky za děti a manželku = 4616,01 Kč
  • Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelného minima (17 500 – 6154,67 – 4616,01) = 6729,32
  • Jedna třetina zbytku jde na úhradu exekuce = 2243 Kč
  • Zbylé dvě třetiny dostává p. Novák, celkem mu zůstává = 15 257 Kč

Jak se zbavit exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy nařizuje buď soud, nebo pověřený exekutor. Ten pak posílá příslušní příkaz vašemu zaměstnavateli. Zaměstnavatel nemá možnost provádění exekuce odmítnout. V případě, že byste se domnívali, že jsou exekuční srážky prováděny neoprávněné nebo v chybné výši, je nutné se obracet na soud. Buď rozporovat oprávněnost exekuce, nebo požádat soud aby stanovil výši exekučních srážek.

Asi není žádný jednoduchý způsob, jak se zbavit exekuce na plat. Nepomůže vám ani změna zaměstnavatele. Asi jediný způsob, jak se případně zbavit exekuce na plat, je obrátit se na exekutora a dohodnout se sním na úhradě dlužné částky nějakým jiným způsobem. Třeba prodejem nějakého majetku, nebo si s exekutorem domluvit nějaký splátkový kalendář.

Je ale poměrně pravděpodobné, že zřejmě nebudete příliš úspěšní. Exekuční srážky z platu jsou pro exekutora „jistota“. Nějaký vámi navrhovaný splátkový kalendář, pro něj znamená značnou nejistotu, zda vůbec budete něco platit. Přece jen, do dluů jste se dostali právě tím, že jste v minulosti nedodrželi nějaký závazek.

Exekuce na plat při minimální mzdě

Z exekuce není nijak vyjmuta ani minimální mzda. Ta je aktuálně v roce 2017 ve výši 11 000 Kč. Pro tuto chvíli zanedbáme, že to je minimální hrubá mzda, a výsledná čistá mzda může být nižší (nebo v některých případech vyšší), a budeme s touto částkou počítat jako by to byla čistá mzda.

Pokud by se jednalo o bezdětného zaměstnance, který má pouze nepřednostní pohledávky, pak by mu z takové minimální mzdy v roce 2017 zůstávalo 9385 Kč. A na úhradu exekuce by šlo 1615. Pokud by ale měl přednostní pohledávku, pak by mu zůstávalo 7770 Kč a na exekuci by šlo 3230 Kč.

Pokud by se jednalo o ženatého zaměstnance se dvěma dětmi, který by měl nepřednostní pohledávku, pak by mu z minimální mzdy 11000 Kč v roce 2017 zůstávalo 10 924 Kč a na úhradu exekuce by šlo pouhých 76 Kč. Pokud by zde ale byly přednostní pohledávky, pak by mu zůstávalo 10 848 Kč a na úhradu exekuce by šlo 152 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *