Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy od července 2020

Základní nezabavitelné minimum je od července 2020 ve výši 7771,5 (tři čtvrtiny ze součtu normativních nákladů a životního minima). A to je o 863,5 Kč více než do 30.6.2020.

Zajímalo by vás, jak se na začátku července 2020 (tedy od 1. 7. 2020) změnily exekuční srážky? Došlo k nějaké změně, nebo je výše nezabavitelné části platu stejná jako v předchozím roce? Kolik peněz vám vlastně musí zůstat, pokud máte nějaké dluhy, a exekutor vám začne strhávat peníze ze mzdy?

Na této stránce najdete podrobné informace o tom, jak je to s exekucí na mzdu v roce 2020. Najdete zde i kalkulačku, pro výpočet výše nezabavitelné části platu a exekučních srážek.

Výpočet exekuce z platu v roce 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jaká je nezabavitelná částka při exekuci od července 2020?

Od 1. 7. 2020 dochází k větší úpravě částek, od kterých se odvíjí výše základní nezabavitelné částky při exekuci na mzdu. Nejprve ale co je to vlastně ta nezabavitelná částka?

V případě exekuce na plat (nebo na obdobné typy příjmů, jako je třeba starobní důchod, některé sociální dávky, jako třeba rodičovský příspěvek, nebo i další příjmy), musí dlužníkovi vždy zůstat určitá část platu (nebo obecněji příjmu).

Základní nezabavitelné minimum vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum jednotlivce. To se od 1.4.2020 zvýšilo na částku 3860 Kč. Dále se pak vychází z toho, jaké jsou normativní náklady na bydlení (normativní náklady na bydlení v nájmu ve městě o velikosti do 50 000 obyvatel). Ty se od 1. 1. 2020 ve výši 6502 Kč.

Základní nezabavitelné minimum je pak 7771,5 Kč (tři čtvrtiny ze součtu normativních nákladů a životního minima). A to je o 863,5 Kč více než do 30.6.2020. Zvýšení nezabavitelné částky je tak od července docela výrazné.

Kolik peněz vám musí zůstat při exekuci na mzdu od července 2020?

Kromě základní nezabavitelné částky (7771,5 Kč), můžete mít nárok i na nezabavitelnou částku za dítě nebo za manžela/manželku. Ty jsou vždy ve výši jedné třetiny základního nezabavitelného minima, tedy od července 2020  je to 2590,5 Kč.  Takže pokud má někdo třeba dvě děti a manželku, nezabavitelné minimum bude celkem 15 543 Kč.

To však ještě nemusí být vše, co by vám při exekuci mělo zůstat. Z vaší čisté mzdy se odečte nezabavitelné minimum. A zbytek mzdy se dále dělí mezi vás a exekutora. A to podle následujících pravidel:

  • Vše co zůstane z čisté mzdy po odečtené nezabavitelných částek, a co je současně nad limit 20 724 Kč dostává exekutor bez dalšího omezení
  • Zbytek mzdy – tedy buď 20 724 Kč, nebo to co zůstalo po odečtení nezabavitelných částek (pokud je tento zbytek menší než 20 724 Kč) se rozdělí na třetiny
  • Jednu třetinu dostáváte vždy vy
  • Další třetinu dostává exekutor v případě, že máte přednostní pohledávky, pokud nejsou, zůstává vám
  • Třetí třetinu pak dostává vždy exekutor a použije ji na úhradu pohledávek.

Příklad: Výpočet exekuce z platu od července 2020

Pro lepší pochopení toho, jak se provádí exekuční srážky z platu, si to můžeme popsat na konkrétním příkladu.

Příklad: Pan Novák má v zaměstnání čistou mzdu 17 500 Kč. Má dvě děti a manželku a dluží bance za nesplacený úvěr (jedná se tedy o nepřednostní pohledávku). Kolik peněz by mu zůstalo při exekučních srážkách ze mzdy?

  • Základní nezabavitelné minimum = 7771,5 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky za děti a manželku = 3 x 2590,5 = 7771,5 Kč
  • Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelného minima (17 500 – 7771,5 – 7771,5) = 1957 Kč
  • Jedna třetina zbytku jde na úhradu exekuce = 652 Kč
  • Zbylé dvě třetiny dostává p. Novák, celkem mu zůstává = 16 848 Kč

Jak se zbavit exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy nařizuje buď soud, nebo pověřený exekutor. Ten pak posílá příslušní příkaz vašemu zaměstnavateli. Zaměstnavatel nemá možnost provádění exekuce odmítnout. V případě, že byste se domnívali, že jsou exekuční srážky prováděny neoprávněné nebo v chybné výši, je nutné se obracet na soud. Buď rozporovat oprávněnost exekuce, nebo požádat soud aby stanovil výši exekučních srážek.

Asi není žádný jednoduchý způsob, jak se zbavit exekuce na plat. Nepomůže vám ani změna zaměstnavatele. Asi jediný způsob, jak se případně zbavit exekuce na plat, je obrátit se na exekutora a dohodnout se sním na úhradě dlužné částky nějakým jiným způsobem. Třeba prodejem nějakého majetku, nebo si s exekutorem domluvit nějaký splátkový kalendář.

Je ale poměrně pravděpodobné, že zřejmě nebudete příliš úspěšní. Exekuční srážky z platu jsou pro exekutora „jistota“. Nějaký vámi navrhovaný splátkový kalendář, pro něj znamená značnou nejistotu, zda vůbec budete něco platit. Přece jen, do dluů jste se dostali právě tím, že jste v minulosti nedodrželi nějaký závazek.

Exekuce na plat při minimální mzdě

Z exekuce není nijak vyjmuta ani minimální mzda. Ta je aktuálně v roce 2020 ve výši 14 600 Kč. Pro tuto chvíli zanedbáme, že to je minimální hrubá mzda, a výsledná čistá mzda může být nižší (nebo v některých případech vyšší), a budeme s touto částkou počítat jako by to byla čistá mzda.

Pokud by se jednalo o bezdětného zaměstnance, který má pouze nepřednostní pohledávky, pak by mu z takové minimální mzdy v roce 2020 zůstávalo 12 324 Kč. A na úhradu exekuce by šlo 2276. Pokud by ale měl přednostní pohledávku, pak by mu zůstávalo 10 048 Kč a na exekuci by šlo 4 552 Kč.

Pokud by se jednalo o ženatého zaměstnance se dvěma dětmi, který by měl nepřednostní pohledávku, pak by mu z minimální mzdy 14600 Kč v roce 2020 zůstávalo vše. Nezabavitelné minimum u dvou dětí a manželky (15 543 Kč) přesahuje výši mzdy (14 600 Kč). Pokud by měl zaměstnanec čistou mzdu 14 600 Kč, pak mu exekutor nemůže od července 2020 nic zabavit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *