Nový kompenzační bonus 2021 – nárok bude i s exekucí nebo v insolvenci

V parlamentu byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu během epidemie koronaviru COVID v roce 2021. Kompenzace se zvýší až na 1000 Kč za den (tj. za únor 2021 to bude až 28 000 Kč, za březen 2021 až 31 0000 Kč). Nárok budou mít i OSVČ s exekucí nebo v insolvenci.

V druhé polovině února 2021, navrhla vláda nový kompenzační bonus pro OSVČ (a další subjekty), zasažené epidemií koronaviru COVID. Na rozdíl od původních kompenzací schválených už na podzim 2020, nový kompenzační bonus nastavené jasné a srozumitelné podmínky. Nárok na něj tak bude mít podstatně více z těch, kdo jej potřebují.

Aktualizace 26. 2. 2021: Ve čtvrtek 25. 2. 2021 schválil návrh nového zákona o kompenzačním bonusu i Senát. Po podpisu prezidenta tedy začne platit. Podle nových podmínek, bude možné žádat kompenzaci za únor 2021 (až 28 000 Kč) a březen 2021 (až 31 000 Kč), již na začátku března.

Nové kompenzace pro OSVČ – už za únor a březen 2021

Vláda v reakci na prodlužování doby epidemie koronaviru COVID, přistoupila k velké revizi kompenzací pro OSVČ. Nově by měl být nárok na tento nový kompenzací bonus, dále pak na podporu zaměstnanosti (program Antivirus nebo jeho obdoba), a pravděpodobně i nějaká forma podpory na nájemné.

Nový kompenzační bonus bude mít podstatně rozumnější podmínky, než jak tomu bylo v průběhu podzimu 2020 a na začátku zimy 2021. Díky přísným podmínkám na kompenzace nedosáhla nemalá část z těch, kdo by je potřebovali.

U nového kompenzačního bonusu, vláda rovnou nastavila, aby byl nárok i v exekuci a v insolvenci (aby se neopakovaly zmatky, jako u původního podzimního kompenzačního bonusu).

Nárok na kompenzace podle nových podmínek, by měl být už za únor a březen 2021. Vládní návrh nového zákona byl již 18. 2. 2021 schválen Parlamentem.

Ještě je potřeba schválení i v Senátu, je ale pravděpodobné, že nový zákon začne platit již od začátku března 2021. Od března by tedy mohlo být možné, podávat žádosti i kompenzace podle nových podmínek za únor a březen 2021.

Kompenzační bonus se zvýší na 1000 Kč

Nový zákon o kompenzacích pro OSVČ, přinese zvýšení na 1000 Kč za jeden den (za únor 2021 tak bude nárok až na 28 000 Kč, za březen 2021 to může být až 31 000 Kč).

Nárok na tuto podporu budou mít jak podnikatelé (OSVČ), tak i společníci malých s.r.o. firem, nebo i lidé pracující na dohodu (DPP a DPČ).

Nově bude nárok na kompenzaci i v případě, že bude o OSVČ nařízena karanténa kvůli koronaviru COVID. Za jeden den v karanténě bude nárok až na 500 Kč. Je to podobné, jako když pro zaměstnance vláda zvýšila nemocenskou při karanténě (od března mají zaměstnanci nárok na příplatek za karanténu až 370 Kč za den).

Nárok na nový kompenzační bonus, bude při poklesu příjmu o 50%

Nové podmínky pro podporu během epidemie, se liší od toho, co bylo schváleno na podzim. To byl nárok na kompenzační bonus, jen za velmi přísných podmínek – zpravidla pouze při uzavřené nebo jinak omezené provozovně.

Nově ale bude nárok na kompenzaci, už při poklesu poptávky (po nabízených službách či výrobcích) alespoň o 50%. Nárok na nový kompenzační bonus tedy bude v případě:

a) nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,

b) karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo

e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným

Nárok na kompenzační bonus bude i v exekuci nebo insolvenci

Na nový kompenzační bonus, budou mít nárok i podnikatelé (OSVČ) či další subjekty s exekucí. Zákon je nastaven tak, že kompenzační bonus vám exekutor nesmí zabavit.

V zákoně je jasně řečeno, že tento příjem nepodléhá exekuci nebo výkonu rozhodnutí. Nevztahují se na něj tedy exekuční srážky. Nemá na něj nárok ani insolvenční správce.

(5) Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

(6) Poskytovatel platebních služeb může finanční prostředky odpovídající vyplacenému kompenzačnímu bonusu vyplatit povinnému bez ohledu na to, že je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. Tuto výplatu oznámí příslušnému orgánu provádějícímu výkon rozhodnutí nebo exekuci

Zákon přímo stanovuje povinnost, aby byl kompenzační bonus vyplacen, i když je bankovní účet postižen exekucí.

Společník firmy v insolvenci nebude mít nárok na kompenzační bonus

V novém zákonu je uvedeno, že na kompenzační bonus, nebudou mít nárok společníci firmy, která je v úpadku (v insolvenci).

(3) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 nemůže být společník společnosti s ručením omezeným, která v bonusovém období byla

a) v úpadku nebo v likvidaci nebo

b) nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Toto ustanovení, se ale týká právě jen společníků s.r.o. firem. Pro OSVČ nebo zaměstnance na dohodu (DPP a DPČ) to neplatí. Pro OSVČ je pouze podmínkou to, že nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou pole daňového zákona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *