Na kompenzační bonus mají nárok i OSVČ v insolvenci a další změny

Podmínky pro nárok na kompenzační bonus během epidemie koronaviru COVID se průběžně mění. Nově byla schválena možnost získat tuto podporu i pro podnikatele s insolvencí. Zvažuje se i zmírnění podmínek (nárok by mělo více subjektů) nebo i zvýšení kompenzační bonusu.

Od podzimu 2020, mohou podnikatelé (OSVČ), zasažení omezeními spojenými s „bojem“ proti epidemii koronaviru COVID, žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč na jeden den. Kromě kompenzačního bonusu, může být nárok i na další podporu.

Zákon, který řeší kompenzační bonus za podzim 2020 a začátek roku 2021 (zákon číslo 461/2020 Sb.), ale v původním znění obsahoval ustanovení, že subjekty v úpadku (insolvenci), na tuto podporu nemají nárok. Viz paragraf 5:

(2) Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být osoba, která v bonusovém období

a) byla v úpadku nebo

Docházelo tak k velmi paradoxní situace, kdy OSVČ (nebo zaměstnanci na dohodu) s exekucí, kompenzační bonus dostat mohli. A ten navíc nepodléhal zabavení (exekuci). Ale lidé s insolvencí, na něj neměli nárok.

Nově mají na kompenzační bonus nárok i OSVČ s insolvencí

Znění zákona, a to že na kompenzační bonus nemají nárok podnikatelé v insolvenci, kritizoval i veřejný obhájce práv (ombudsman).

Na základě této kritiky, vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu. Ta byla následně 22. ledna 2021, schválena v parlamentu.

Změna zákona, poté postoupila k projednání do Senátu. Ten ale v návrhu zákona provedl změny, a vše vrátil zpět do parlamentu. Změny ze Senátu se sice netýkají nároku na kompenzační bonus pro lidi v insolvenci (na tom panuje všeobecná shoda). Ale znamená to další zdražení při schvalování.

Senát se snaží prosadit jiné změny v oblasti kompenzačního bonusu. Například zvýšení kompenzačního bonusu, nebo i změnu podmínek – aby mělo na tuto podporu nárok více podnikatelů.

Změnu tedy bude muset znovu projednat parlament. Takže bude ještě nějakou dobu trvat, než změna začne definitivně platit.

Žádost o kompenzační bonus je možné podat již nyní

I když změna zákona ještě nebyla definitivně schválena, žádost je možné podávat už nyní. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Žádosti o podporu je možné zasílat již nyní, s tím že budou vyřízeny až po té, co novela zákona nabude účinnosti.

Podnikatel bude mít dva měsíce na to, aby si od nabytí účinnosti podal žádost o kompenzační bonus. Ta bude platit zpětně, až do října. A to i za období, kde již byla ukončena možnost podávat žádosti.

K podání žádosti o podporu pro podnikatele během epidemie koronaviru COVID, je možné použít online formulář, který je k dispozici na webu finanční správy zde. Prostřednictvím tohoto online formuláře, je možné žádat o všechna kompenzační období naráz.

Kdo má nárok na podporu pro podnikatele během epidemie

Jen připomínáme, že podmínky pro nárok na kompenzační bonus, nejsou zcela ideální. Nárok na tuto podporu během epidemie získá, jen menší část podnikatelů (OSVČ).

Nárok je jen za konkrétní kalendářní dny, kdy se na podnikatele (či jiný subjekt) vztahovalo nějaké přímé omezení (povinnost uzavřít provozovnu, prodejnu či jiné zařízení, nebo alespoň omezit jeho činnost).

Nárok mohou mít i podnikatelé, kteří jsou schopni doložit, že až 80% svých služeb nebo výrobků či zboží, dodávají někomu, na koho se vztahuje obdobné omezení. A že tyto služby nebo výrobky, nejsou schopni bez větších omezení nabídnout jinde.

Podmínky jsou tedy nastaveny tak, že nemalá část podnikatelů na tuto podporu nedosáhne.

Změna podmínek u kompenzačního bonus

Podmínky pro kompenzační bonus se ale postupně mění. Nedávno získali možnost žádat o kompenzační bonus i taxikáři. Ti původně nesplňovali to, co požaduje zákon.

Již v prosinci byl také schválen možný souběh kompenzačního bonusu a dalších forem podpory. Nyní je tedy možné mít nárok na kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ, nebo na podporu COVID Nájemné či podporu pro zaměstnavatele z programů Antivirus.

Stále se také mluví o možném zvýšení kompenzačního bonusu. Ten je aktuálně ve výši 500 Kč za jeden den. Navrhuje se jeho zvýšení o jednu třetinu na 667 Kč.

Další zvažovaná změna je ta, že podnikatelé, kteří splňují podmínky pro nárok na kompenzační bonus, by měli odpuštěno placení zdravotního a sociálního pojištění. A to za období leden až červen 2021. V tomto období by OSVČ (splňující nárok na kompenzační bonus) nemuseli platit minimální zálohy.

  1. Bohužel žádné kompenzační bonusy podnikatelům OSVC v insolvenci finanční správy NEVYPLACI.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *