Oddlužení a kompenzační bonus pro OSVČ – podléhá bonus insolvenci jako mimořádný příjem?

Názory na to, zda by měl být kompenzační bonus zahrnut do oddlužení, jako mimořádný příjem se různí. V zákoně je pouze uvedeno, že se na něj nevztahuje exekuce nebo výkon rozhodnutí. O insolvenci se přímo nehovoří. Úmysl zákonodárců je ale evidentní. Kompenzační bonus by neměl být zabaven jako mimořádný příjem.

Ani zvláštní úprava zákona 191/2020 (novelizováno zákonem 461/2020) nikde možnost nezahrnutí mimořádných příjmů do oddlužovací podstaty neuvádí a podle názoru mého právníka i mého insolvenčního správce se bohužel v případě výplaty kompenzačního bonusu jedná o mimořádný příjem do oddlužovací podstaty, který bych měl správci přiznat a ten by jej měl distribuovat poměrně věřitelům v oddlužení.

Je-li tomu opravdu tak, pak skoro všechno co dostanu, zase správci odevzdám, na rozdíl oproti exekuci.

Insolvenci mám od 1. 1. 2021, takže doplacený KB za rok 2020 se do oddlužení nepočítá, ale za leden a únor kdy již mám splátky uhrazeny, tak insolvenční správce chce dopočítávat obě splátky.

Insolvence a kompenzační bonus – jedná se o mimořádný příjem?

Máte pravdu v tom, že názory na to, zda kompenzační bonus podléhá insolvenci – zda je to mimořádný příjem, který by měl být zahrnut do majetkové podstaty – se různí.

Úmysl zákonodárců, dle mého jasně vyplývá z toho, že v zákonu o kompenzačním bonusu (ať už ten z podzimu 2020 – zákon číslo 461/2020 Sb., tak i ten aktuální – zákon číslo 95/2021 Sb.), je explicitně uvedeno, že kompenzační bonus nepodléhá exekuci nebo výkonu rozhodnutí.

Kompenzační bonus, by měl sloužit jako určitá „náhrada/kompenzace“, při výpadku běžných příjmů, z důvodů souvisejících s epidemií.

Nedávalo by tedy smysl, aby celý kompenzační bonus připadl exekutorovi nebo insolvenčnímu správci, na úhradu dluhů. Tím by byl popřen smysl této kompenzace.

V případě exekuce, je to jednoznačně ošetřeno a kompenzační bonus nemůže být zabaven. V případě insolvence, to už takto jasné není.

Kompenzační bonus by neměl spadat do oddlužení jako mimořádný příjem

Pokud by byl vyplacený kompenzační bonus zahrnut do oddlužení jako mimořádný příjem, pak by tím byl popřen smysl této kompenzace.

Souhlasím určitě s tím, že zákonodárci zapomněli upřesnit, zda kompenzační bonus podléhá nebo nepodléhá oddlužení. Mělo být explicitně uvedeno, zda se jedná/nejedná o mimořádný příjem dle § 412 insolvenčního zákona.

Osobně se domnívám, že úmysl zákonodárců je evidentní. Chápu ale, že existují opačné názory (zvláště ze strany insolvenčních správců). Vzhledem k této nejednoznačnosti, by ale o celé věci měl rozhodnout soud.

Osobně se dále domnívám, že by zde měl být uplatněn obecný právní princip, že v případě existence pochybnosti, by měla být tato pochybnost využita ve váš prospěch

Může insolvenční správce „zabavit“ kompenzační bonus?

Postup řešení takové situace, je obrátit se na insolvenčního správce, který by vám měl jednoznačně sdělit, zda se jedná nebo nejedná o mimořádný příjem (což jste již zřejmě učinil).

Pokud bude insolvenční správce považovat kompenzační bonus za mimořádný příjem, a vy s tím nebudete souhlasit, pak se ve druhém kroku musíte obrátit na soud.

Soud by měl následně vydat rozhodnutí, zda jste nebo nejste, povinen vydat kompenzační bonus insolvenčnímu správci. V případě nejasnosti ve výkladu zákona, je to právě soud, který by měl rozhodnout o tom, jak to bude.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *