Od 1. 1. 2022 mají zaměstnavatelé nárok na náhradu za zpracování exekuce

Od začátku roku 2022, si budou moci zaměstnavatelé strhávat při exekuci paušální náklady. V roce 2022, by si tak mohli strhnout 50 Kč měsíčně na pokrytí nákladů, které jim vznikají se zpracováním exekucí. Týká se to ale jen exekucí. Na insolvence nebo výkon soudního rozhodnutí, se to nevztahuje.

Zaměstnávat dlužníka (zaměstnance) s exekucí, přináší zaměstnavatelům řadu starostí. A často i nemalé náklady. Zaměstnavatelé musí ze zákona plnit řadu povinností – poskytovat součinnost exekutorům, provádět srážky, často i složitě komunikovat s exekutory.

A také si neustále hlídat, aby vše bylo v souladu, s neustále se měnícími zákony. Zaměstnavatel totiž nese plnou zodpovědnost za to, že srážky budou vypočítány správně. Pokud nastane nějaká chyba, byť neúmyslná, doplatí na to zaměstnavatel.

Ve větších firmách pak není výjimkou, že na řešení exekucí zaměstnanců, musí být vyčleněn jeden člověk. Takže to zaměstnavateli přináší zbytečně další náklady navíc.

Výpočet exekuce v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce na plat (srážek ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

 • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem s exekucí na mzdu, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Zbytek čisté mzdy po srážkách na exekuci, může být i o několik stokorun nižší, než v předchozím roce.

Aktuální kalkulačka – výpočet exekuce v roce 2024

Od začátku roku 2022 budou mít zaměstnavatelé nárok na paušální náhradu nákladů

Od 1. 1. 2022 začne platit novela občanského soudního řádu (zákon číslo 286/2021 Sb.), která zavede možnost, aby si zaměstnavatel naúčtoval paušální náklady za zpracování exekuce.

Je diskutabilní, nakolik tato paušální náhrada, pokryje skutečné náklady zaměstnavatele s vyřizováním exekucí, ale lepší něco, než nic (jako tomu bylo doposud).

Od 1. 1. 2022, si zaměstnavatel může strhnout 50 Kč měsíčně od každého zaměstnance, u kterého provádí srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu).

Paušální náhrada za exekuce pro zaměstnavatele

Novela občanského soudního řádu (zákon číslo 286/2021 Sb.), která začne platit od 1. 1. 2022, obsahuje v paragrafu 270, ve druhém odstavci toto ustanovení:

Plátce mzdy má vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena podle § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.

Výše paušální náhrady pro zaměstnavatele, by pak měla být stanovena příslušnou vyhláškou.

V návrhu vyhlášky, kterou se stanoví výše a způsob určení paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu, je uvedeno:

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému, 50 Kč.

Paušální náhrada pro zaměstnavatele má přednost před pohledávkami

Při provádění exekučních srážek ze mzdy, se nejprve stanoví nezabavitelná částka. Zbylá část mzdy (nebo jiného příjmu), se dělí na třetiny.

Z první třetiny se uspokojují nepřednostní pohledávky. Z druhé třetiny se pak uspokojují přednostní pohledávky (pokud nejsou, pak tato druhá třetina zůstává zaměstnanci). Třetí třetina pak zůstává vždy zaměstnanci.

Paušální náhradu nákladů za vyřizování exekuce, si zaměstnavatel bude strhávat z první třetiny, před ostatními nepřednostními pohledávkami.

Paušální náhrada se bude týkat jen nových exekucí

Nově zavedená možnost, aby si zaměstnavatel účtoval náklady spojené s vyřizováním exekuce (50 Kč v roce 2022), se ale nebude týkat všech exekucí.

Možnost uplatnit paušální náklady, se bude týkat jen „nových“ exekucí, které byly zahájeny po nabytí účinnosti novely zákona – tedy až exekucí od 1. 1. 2022

Paušální náhrada se netýká insolvencí

Zaměstnavatelé musí provádět srážky z mnoha různých důvodů. Není to jenom klasická „exekuce na mzdu“ (exekuční srážky ze mzdy, platu či jiného příjmu).

Srážky mohou být prováděny i z důvodu insolvence (insolvenční srážky) nebo z důvodu výkonu soudního rozhodnutí.

Možnost uplatnění paušálních nákladů (50 Kč v roce 2022), se ale bude týkat jen exekucí. Pokud jsou prováděny srážky z důvodu insolvence nebo z důvodu výkonu soudního rozhodnutí, pak není možné uplatnit tuto paušální náhradu nákladů.

 1. Dobrý den,
  chtěla bych poprosit o radu ohledně paušální náhrady nákladů plátce mzdy, kdy tuto náhradu můžeme jako zaměstnavatel uplatnit.
  Máme exekuční příkaz od soudního exekutora
  • doručen nám byl datovou schránkou dne 24.1.2022
  • exekuční příkaz byl vystaven dne 21.1.2022
  • pověření soudního exekutora vydal: okresní soud dne 29.12.2021 pod č.j. xxxx
  • exekuční titul: elektronický platební rozkaz Okresního soudu ze dne 9.7.2021 č.j. xxxxxx

  • v tomto exekučním příkazu je už přímo odstavec o tom, že povinnému se ukládá povinnost k náhradě paušálně stanovených nákladů plátce mzdy.

  Chtěla bych se zeptat, který datum z těchto čtyř datumů by mělo být bráno jako datum zahájení exekuce.

  děkuji za odpověď

  1. Obecně v tom rozhodnutí musí být nabytí právní moci a datum doručení prvnímu plátci mzdy. To jsou rozhodné termíny.

 2. Dobrý den,
  může se zaměstnavatel rozhodnout a přistupovat k uplatnění paušální náhrady individuálně? to znamená v tíživé životní situci – např. úmrtí někomu tuto částku nestrhnout a ostatním zaměstnancům splňujícím podmínky uplatnit?
  nebo se musí postupovat naprosto stejně ke všem – to znamená buď všem nebo nikomu?
  předem děkuji za odpověď
  s pozdravem
  Iva s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *