Exekuce na invalidní důchod – co mi exekutor může zabavit?

Exekuční srážky z invalidního důchodu provádí přímo ČSSZ. I u invalidního důchodu, je nárok na nezabavitelné minimum (v roce 2024 je to 12 705 Kč) a dále na jednu třetinu (přednostní exekuce) nebo dvě třetiny (nepřednostní exekuce), ze zbylé části důchodu.

Dobrý den, dostala jsem se do problémů s dluhy a hrozí mi exekuce. Mám invalidní důchod, který si nechávám posílat složenkou na poštu.

Zajímalo by mě, jestli mi exekutor může zabavit invalidní důchod, když mi to nechodí do banky, ale dostávám ho v hotovosti na poště?

Můžou mi exekuci strhnout z invalidního důchodu a pak mi poslat složenkou jen nezabavitelné minimum? Nebo když mi chodí peníze složenkou na poštu, tak to exekutor nezjistí?

Děkuji za odpověď.

Co může „zabavit“ exekutor?

Exekutor má při vymáhání úhrady dlužné částky, hned několik různých možností, jak se domoci zaplacení:

 • Může nařídit exekuční srážky (a to jak z výplaty v zaměstnání, tak i z dalších příjmů – exekuce je možná i na invalidní důchod)
 • Může nařídit blokaci bankovního účtu
 • Může nařídit exekuci na majetek

Exekuční srážky z invalidního důchodu

Pokud si necháváte posílat invalidní důchod složenkou na poštu (nemáte bankovní účet, nebo jej nevyužíváte), pak to z pohledu exekuce není žádná „ochrana“.

Exekutor může velmi snadno zjistit, že jste příjemcem invalidního důchodu. A následně může předat pokyn ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení, která vám vyplácí důchod), aby prováděla příslušné srážky.

Pokud by došlo k exekuci na invalidní důchod, pak by vám byla z důchodu stržena příslušná částka (provede přímo ČSSZ) a vám by složenkou přišla už jen nezabavitelná část.

Kolik mi může strhnout exekutor z invalidního důchodu?

Výše srážky z invalidního důchodu (nebo i z jakéhokoliv jiného příjmu) se odvíjí od několika faktorů:

 • O jaký typ exekuce se jedná = u předností exekuce může exekutor zabavit více peněz (má nárok na 2/3 ze zbylé části důchodu), u nepřednostní exekuce je to méně (exekutor dostává jenom 1/3 ze zbylé části důchodu)
 • Kolik je váš důchod (nebo jiný příjem) – od začátku roku 2024 se nezabavitelné minimum poměrně výrazně snížilo, základní nezabavitelná částka, je v roce 2024 ve výši 12 705 Kč = pokud by byl váš důchod nižší než tato částka, pak exekutor nedostane nic
 • Zda máte manžela či nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost) = pokud ano, pak se za každého z nich, zvýší nezabavitelná částka o 3176 Kč

Výpočet exekuce z invalidního důchodu

Uvedeme pouze teoretický příklad výpočtu exekuce z invalidního důchodu.

Pokud by byl váš ID například 15 000 Kč, jednalo se o nepřednostní exekuci, a vy jste byla svobodná, bezdětná, pak by to vycházelo takto:

 • Invalidní důchod = 15 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Zbytek důchodu = 2 295 (1/3 je 765 Kč)
 • Srážka z důchodu na exekuci = 765 Kč
 • Zbytek důchodu k výplatě = 14 235 Kč

Pokud by to byla přednostní exekuce, pak by srážka na exekuci byla dvojnásobná (908 Kč). Pokud byste měla vyšší invalidní důchod, pak exekutor může dostat i více peněz.

Pokud byste ale měla manžela, nebo nějaké děti (ke kterým by trvala vyživovací povinnost), pak by snadno mohla nastat situace, kdy vám exekutor z invalidního důchodu nic nevezme.

Kalkulačka – výpočet exekučních srážek a nezabavitelné částky 2024

Pro výpočet exekuce – srážek i nezabavitelné částky, můžete použít aktuální kalkulačku pro rok 2024.

Výpočet exekuce je stejný, ať už se jedná o srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších příjmů (výsledek výpočtu je vždy stejný, není žádný rozdíl u různých druhů příjmu). Rozdíl je pouze mezi výpočtem u přednostní x nepřednostní pohledávky.

Zabavení peněz v hotovosti během exekuce

Při exekuci může nastat situace, kdy exekutor přijde k vám do bytu provádět soupis majetku (exekuce na majetek). V takovém případě má exekutor právo zabavit i nalezené peníze v hotovosti – musí vám ponechat pouze dvojnásobek životního minima – aktuálně v roce 2024 je to 9 720 Kč (životní minimum je v roce 2024 ve výši 4 860 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *