Poradna: Exekuce a věcné břemeno na doživotní užívání nemovitosti

Při exekuci na dům (a při prodeji v exekuční dražbě), zůstává zachováno původní věcné břemeno doživotního užívání. Pro dluhy osoby s doživotním věcným břemenem, ale nemůže být zabavena nemovitost. Exekuce se může týkat pouze majetku dlužníka.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s možnou exekucí u věcného břemene. Tchán mého syna má v domě (který patří dětem), doživotní věcné břemeno a dělá dluhy.

Nehrozí jim exekuce? Může jim exekutor zabavit dům nebo něco jiného? A pokud ano, dá se nějak bránit, nebo s tím něco dělat?
Děkuji za odpověď

Věcné břemeno na doživotní užívání nemovitosti

Věcné břemeno na doživotní bydlení v bytě/domě (užívání nemovitosti), je poměrně často využívaným nástrojem, pokud rodiče (či prarodiče), chtějí předat nějakou nemovitost další generaci.

Při tomto procesu obvykle dochází ke změně vlastníka. Původní majitel zpravidla přestává být vlastníkem, a má zachováno pouze doživotní právo užívat danou věc (dům, byt či jiný majetek).

Exekuce u osoby s doživotním věcným břemenem

Pokud by taková osoba (s věcným břemenem doživotního užívání), měla nějaké dluhy a hrozila exekuce, pak se postup exekutora příliš neliší, od jakékoliv jiné situace.

Exekutor má více možností, jak postupovat při vymáhání dluhů:

  • Může nařídit exekuční srážky – zde například z důchodu – taková exekuce se nijak netýká jiných osob
  • Může nařídit exekuci na účet v bance – opět se týká pouze samotného dlužníka (pouze ve specifických případech, může dojít k exekuci na účet manželky (společný dluh), nebo jiné osoby (velmi výjimečně))
  • Může nařídit exekuci na majetek – viz dále

Exekuce na majetek a věcné břemeno

Při exekuci na majetek, je exekutor oprávněn „zabavit“ majetek dlužníka v podstatě „kdekoliv“ (kde má dlužník nějaký majetek).

Exekuce tedy není omezena jenom na místo trvalého bydliště. Exekutor může zasáhnout kdekoliv, kde se domnívá, že má dlužník nějaký majetek.

Exekutor může přijít do domu, kde má dlužník věcné břemeno a doptávat se na jeho majetek. Následně může přistoupit k exekučnímu soupisu věcí (některé věci ale exekutor nesmí zabavit).

Pokud je daná nemovitost užívána i dalšími osobami, pak je na nich, aby uplatnili příslušné výhrady, proti exekučnímu soupisu. Exekutor může požadovat doložení vlastnictví (potvrzení, nákupní doklad, faktura nebo jiná forma doložení, že nějaká věc je majetkem jiné osoby a ne dlužníka).

Záleží ale na rozhodnutí exekutora, zda danou věc vyřadí z exekučního soupisu nebo ne. Pokud ne, pak je dalším krokem písemné uplatnění námitky, a poté vylučovací žaloba u soudu.

Exekutor ale nemůže zabavit celou nemovitost. Věcné břemeno dává pouze právo k užívání daného domu. Nejedná se ale o majetek dlužníka, a tak nemůže být zabaven a prodán v exekuční dražbě, kvůli dluhům dlužníka.

Exekuce na nemovitost a věcné břemeno

Pokud by se jednalo obrácenou situaci – kdy dluhy způsobí majitel nemovitosti, a dojde k prodeji domu v exekuční dražbě, pak to na věcné břemeno doživotního užívání nemá vliv.

Nový majitel (ten kdo koupí dům v exekuční dražbě), by musel i nadále respektovat existující věcné břemeno. Osoba s věcným břemenem, by dále měla garantováno právo doživotního bydlení (či jiného užívání nemovitosti).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *