Exekuce v místě trvalého bydliště dlužníka – jak se bránit?

Exekutor má nejenom možnost, ale přímo povinnost zajistit majetek dlužníka, tam kde se tento majetek skutečně nachází.

Dobrý den, chtěla jsem se prosím zeptat. Moje babička má ještě dvě vnučky a jedna z nich má velké dluhy. Měla před několika lety hospodu, která zkrachovala, ale ona dluhy nesplácí. Bohužel má trvalé bydliště na adrese babičky. Bojíme se, aby na byt nebyla vystavena exekuce. Může se tohle stát?

Moc děkuji za odpověď. Děkuji Barbora Ř.
10.4.2020

Odpověď: Exekuce v místě trvalého bydliště dlužníka

Na úvod je nutné říci, že trvalé bydliště dlužníka není pro exekutora až tak podstatné. Podstatné je to, kde dlužník skutečně pobývá. Trvalé bydliště je určitý relikt z minulosti, který má spíše jen administrativní charakter. Řada lidí žije trvale mimo místo, kde má vedený trvalý pobyt. To, že má někdo někde trvalé bydliště, z hlediska vztahu k majetku nic neznamená.

Pro exekutora není trvalé bydliště rozhodující

Exekutor má nejenom možnost, ale přímo povinnost zajistit majetek dlužníka, tam kde se tento majetek skutečně nachází. Pokud má někdo trvalé bydliště na Městském úřadu, a myslí si, že ho to ochrání před exekucí, tak se mýlí. Exekutor je oprávněn konat vůči majetku dlužníka i mimo místo jeho trvalého pobytu. Pokud se exekutor (oprávněně) domnívá, že dlužník bydlí někde jinde a tam má svůj majetek, může provést exekuční soupis majetku i kdekoliv jinde, mimo trvalé bydliště dlužníka.

Takže pokud má vnučka vaší babičky u ní v bytě pouze trvalý pobyt, ale fakticky bydlí někde jinde, pak to pro vaši babičku nemusí být ohrožení.

Je ale pochopitelné, že trvalé bydliště je pro exekutora snáze dohledatelné, než zjišťovat, kde dlužník doopravdy bydlí. Takže se často stává, že se exekutor obrací na místo trvalého pobytu dlužníka, i když ten tam již fakticky roky nežije.

Zrušení trvalého pobytu je možné i bez souhlasu dané osoby

Řešením takové situace může být zrušení trvalého bydliště. Pokud je vaše babička majitelka bytu, nebo zde má uzavřenou nájemní smlouvu, pak má možnost vaší vnučce zrušit trvalý pobyt. Za předpokladu, že vnučka není spolumajitelkou bytu nebo není uvedená na nájemní smlouvě, pak je zrušení trvalého bydliště velmi snadné.

Stačí se obrátit na místní Městský úřad (oddělení evidence obyvatel) a tam podat návrh na zrušení trvalého pobytu. Současně je potřeba doložit, že se daná osoba (vnučka) v místě trvalého pobytu dlouhodobě nezdržuje. Mělo by stačit čestné prohlášení, že vnučka v bytě déle než 3 měsíce nežije.

Na základě toho by pak měl městský úřad rozhodnout o zrušení trvalého bydliště. Pak už by exekutor neměl vůbec důvod obtěžovat vaši babičku.

Trvalé bydliště nezakládá žádný vlastnický vztah k bytu

Jinak exekuce přímo na byt vaší babičky by přicházela v úvahu pouze v případě, že by vnučka byla majitelkou/spolumajitelku. Jinak exekuce na danou nemovitost možná není. Samotné trvalé bydliště nezakládá žádné vlastnické právo na byt. I když tam má vnučka trvalé bydliště, tak byt není její a exekutor na něj v žádném případě nemá právo.

Jediné co by eventuálně mohlo hrozit, je mobiliární exekuce (zabavení vybavení bytu). Pokud tam má vnučka trvalé bydliště, mohl by exekutor konat na základě domněnky, že tam má i nějaký majetek (vybavení bytu). Pak by se ale babička mohla bránit vylučovací žalobou. Zrušením trvalého pobytu by se těmto starostem měla s největší pravděpodobností úplně vyhnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *