Poradna: Pronájem bytu – trvalý pobyt nájemníka a exekuce?

Možnost provádění exekuce na majetek dlužníka není nijak podmíněna trvalým bydlištěm.

Poradna: Pronájem bytu – trvalý pobyt nájemníka a exekuce?

Dobrý den,

Pronajímám byt v Praze. Momentálně jej má pronajatý mladá rodina. Nájemnice se na mě nyní obrátila, že by chtěla pro sebe a děti trvalý pobyt v bytě.  Mám ale špatnou zkušenost s několika předchozími nájemníky. Zajímalo by mě, jak je to v případě, že svolím k trvalému pobytu. Hrozí mi něco v případě exekuce? Nebo je nějaký problém, kdyby třeba nájemníci přestali platit nájem?

Mění se něco tím, že jim odsouhlasím trvalé bydliště?

Děkuji za vaši radu.
12.7.2017

Odpověď na dotaz uživatele: Pronájem bytu – trvalý pobyt nájemníka a exekuce?

Podle příslušných zákonů, v zásadě nemáte možnost, jako majitel bytu, zakázat nájemníku, aby si v bytě zřídil trvalý pobyt. Resp. nájemník se může obrátit na příslušný úřadu (oddělení evidence obyvatel na městském úřadu dané městské části, kde se byt nachází). Zde předloží svoje osobní doklady a platnou nájemní smlouvu. Na základě toho pak na úřadu zaevidují novou adresu trvalého bydliště.

Souhlas majitele bytu by byl vyžadován pouze v případě, že by daná osoba neměla užívací právo na byt (platnou nájemní smlouvu). Současně také platí, že jako majitel bytu nemůžete ani zakázat možnost zřízení trvalého bydliště třeba v nájemní smlouvě. Podobné ustanovení v nájemní smlouvě by odporovalo zákonu a bylo by tedy neplatné.

Trvalý pobyt nájemníka a vystěhování

Na druhou stranu to, že má nájemník ve vašem bytě trvalé bydliště, mu současně nedává žádná zvláštní práva. Institut trvalého bydliště má jen evidenční charakter. Zjednodušeně řečeno, zákon vyžaduje, aby měl každý někde trvalé bydliště, a to je celé.

Z toho, kde má člověk trvalé bydliště pak vyplývá třeba nárok na některé sociální dávky, nebo se z toho odvíjí místní příslušnost pro jednání s některými úřady. Změna trvalého bydliště u vašich nájemníků, tak může mít čistě praktický důvod. Třeba proto, že potřebují dát dítě do školky v místě trvalého bydliště. Nebo, aby nemuseli jezdit řešit věci na úřady, do svého původního místa bydliště. Nebo si třeba chtějí požádat o příspěvek na bydlení. Těch důvodů je celá řada a není potřeba za tím hledat nějaká negativa.

Tím, že má nájemník trvalý pobyt, není pod nějakou zvláštní ochranou. I nadále platí ujednání v nájemní smlouvě, nebo obecná ustanovení občanského zákoníku. Pokud například nebude nájemník platit dohodnutý nájem, pak mu můžete dát výpověď a trvalý pobyt nehraje žádnou roli. I pokud by se nájemník odmítl vystěhovat, trvalé bydliště ho nijak nechrání.

Trvalý pobyt nájemníka a exekuce

Obdobné je to i v souvislosti s exekucí. Možnost provádění exekuce na majetek dlužníka není nijak podmíněna trvalým bydlištěm. Exekutor je oprávněn zajistit majetek dlužníka kdekoliv, kde je oprávněný předpoklad, že se tam nachází majetek dlužníka. Takže exekutor má právo provést zajištění majetku v bytě, i když tam nájemník nemá trvalé bydliště. A to platí i obráceně.

Trvalé bydliště ve vztahu k exekuci nic významného neznamená. Možná jen to, že pokud exekutor není schopen zjistit skutečnou adresu dlužníka, pak to „zkouší“ v místě trvalého bydliště, které se dá snadno zjistit.

Z pohledu pronajímatele, zvláště pokud v pronajímaném bytě máte nějaký svůj majetek (vybavení bytu) je vhodné, aby byl soupis tohoto majetku součástí nájemní smlouvy (například v předávacím protokole). Krom samotného soupisu, je vhodné i nafotit vybavení bytu, které je vaším majetkem. To se hodí nejenom kvůli možné exekuci, ale i s ohledem na případné poničení vybavení bytu nájemníkem.

V případě, že by došlo k exekuci na majetek, a exekutor se chtěl zabavit nějaké věci, které nejsou v majetku nájemníka, a jsou vaším vlastnictvím, pak tento soupis a fotodokumentace, může sloužit jako podklad pro vyloučení daných věcí z exekuce. Ale to je až nejzazší případ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *