Může být exekuce na plat a majetek současně?

Exekuce může probíhat formou srážek ze mzdy, zablokováním účtu v bance nebo zabavením a rozprodejem majetku. Exekuce může probíhat i více způsoby současně. Je tedy možný souběh exekuce na mzdu i majetek současně. Je pouze na rozhodnutí exekutora, jaký postup vymáhání zvolí.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat:

Přítel má exekuce na plat. Měl tři, všechny byly neprioritní, nebo jak se to nazývá. Pracuje, z platu mu exekuce strhávají. Jednu doplatil, nyní strhávají tu druhou v pořadí. Včera ale k němu přišli exekutoři z té v pořadí třetí exekuce a začali mu zabavovat majetek. Vůbec se s ním nebavili, ani když jim vysvětloval, že mu strhávají exekuce, ale že jsou teď už druzí v pořadí. Můžou to udělat? Dá se nějak bránit? Vždyť dluhy splácí. Děkuji za odpověď

Jak může probíhat exekuce

V příslušném zákonu (Exekutorský řád, zákon číslo 120/2001 Sb.), jsou uvedeny 3 různé základní způsoby, kterými může exekutor vymáhat zaplacení pohledávky:

  • Exekuce na účet v bance (přikázání pohledávky z účtu dlužníka nebo i jeho manžela/manželky)
  • Exekuce na mzdu (nebo případně i jiný příjem, jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, důchod, atd.)
  • Exekuce na majetek (zabavení a prodej movitých a nemovitých věcí)

Kromě těchto základní 3 způsobů, jsou pak i různé doplňkové, jako například pozastavení řidičáku, apod.

Zákon pak přímo říká, že pokud nepostačuje jeden ze způsobů exekuce, tak je možné jich provést i více, nebo všechny současně – viz paragraf 58:

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

Exekuce na mzdu a majetek současně

Takže pokud má váš přítel exekuci na mzdu, tak exekutorovi nic nebrání v tom, aby mu případně nechal ještě zablokovat účet v bance, nebo provedl soupis a následné zabavení/prodej majetku.

Chápu, že je pro něj taková situace velmi nepříjemná. Váš přítel exekuce splácí (srážkami ze mzdy) a placení se nevyhýbá (tak jako mnoho jiných dlužníků).

Na druhou stranu, zákon ukládá exekutorovi povinnost, aby pohledávku vymáhal co nejefektivněji. Zákon mu přímo dává povinnost, aby při vymáhání postupoval rychle a účelně.

Tj. exekutor, jehož pohledávka je aktuálně druhá v pořadí, a k jejímuž zaplacení by tak došlo až v nějaké budoucnosti, se pochopitelně snaží dosáhnout zaplacení této pohledávky, co nejdříve (to je i jeho povinnost). Proto zřejmě přistoupil k exekuci na majetek.

V postupu druhého exekutora, bohužel není nic nezákonného, nic proti čemu by se dalo bránit. Druhý exekutor má právo, provádět exekuci všemi způsoby, které mu umožňuje zákon.

Co může exekutor při exekuci na majetek?

V zásadě jediné, co exekutor nesmí při exekuci na majetek zabavit, je základní vybavení bytu, věci které jsou nezbytně nutné k zajištění základních životních potřeb, nebo jejichž zabavení by bylo v rozporu s morálními pravidly.

V případě exekuce na majetek, tak exekutor nesmí například zabavit základní oblečení, či obvyklé vybavení domácnosti (stůl, židle, postel, lůžkoviny, … apod.). Nesmí být zabavena případná nalezená hotovost do výše dvojnásobku životního minima (vše nad tuto částku, už ale zabavit může). Nesmí být zabaveny předměty osobní povahy (typu snubní prsten, rodinné fotografie, … apod.).

Všechny cennější věci, včetně například televize, pračky, myčky apod. už ale exekutor zabavit může.

Jak se bránit proti exekuci na majetek?

Proti postupu exekutora, při provádění soupisu majetku, se v zásadě nedá nijak bránit (pokud nedošlo k nějakému porušení zákona).

Pokud je exekuce oprávněná (není rozpor o tom, že dluh existuje a je vymáhán oprávněně), pak je souběh exekuce a mzdu a majetek současně, v souladu s tím, co exekutorovi dovoluje zákon.

Asi jediné, co se dá případně udělat, je pokusit se s exekutorem domluvit na nějakém jiném řešení – například na splátkovém kalendáři.

Tedy, že by váš přítel posílal druhému exekutorovi nějakou pravidelnou měsíční splátku, z toho co mu zbývá po srážkách ze mzdy na tu první exekuci. Aktuálně ale záleží jen na rozhodnutí druhého exekutora, zda nějakou formu splátkového kalendáře povolí nebo ne. Na začátku roku 2022, to už ale bude jinak.

Odložení prodeje věcí, zabavených v exekuci – od 1. 1. 2022

Od začátku ledna 2022, začne platit změna zákona. Nově by mělo být možné, aby exekutor odložil prodej movitých věcí, pokud se jedná o vymáhání nepřednostní pohledávky, a pokud se dlužník zaváže k tomu, že bude splácet alespoň 1500 Kč měsíčně.

Viz nové ustanovení v paragrafu 54, o odkladu exekuce:

a) vedené proti povinnému neuvedenému v § 67 odst. 1, proti kterému je zároveň vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů pro jiné pohledávky než podle § 279 odst. 2 občanského soudního řádu a v této exekuci jsou prováděny srážky, sdělí-li mu povinný písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o provedení soupisu, že bude zasílat na zvláštní účet podle § 46 odst. 5 k uspokojení pohledávky vymáhané v exekuci prodejem movitých věcí každý kalendářní měsíc peněžní prostředky ve výši druhé třetiny zbytku čisté mzdy z exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů ve výši vypočtené v kalendářním měsíci předcházejícím kalendářnímu měsíci, v němž byl exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů doručen plátci mzdy nebo jiných příjmů, nejméně však ve výši 1500 Kč,

Ukončení exekuce během „Milostivého léta“ 2021/2022

Aktuálně také probíhá tzv. „Milostivé léto“ (až do 28. ledna 2022), kdy je případně možné dosáhnout ukončení exekuce, pokud by byla zaplacena jistina (základní dluh). Podrobnější informace k milostivému létu, najdete například zde.

  1. Dobrý den, žiju z přítelem v jedné domácnosti podotýkám nejsme manželé. Je mu v práci udělaly srážku ze mzdy i když vím že ta exekuce je na mě.Moje otázka zní zda tohle exekutor ze zákona může mu sebrat ty peníze které já dlužím exekutorovi i když spolu nejsme manželé. Co sem se ptala lidí tak říkaly že na peníze mu můžou pouze šáhnout v případě když by byl semnou ženatý a že se mám na tohle zeptat. Možná se nák změnil zákon ale já kvůli tomu mám doma peklo a nevím jak takovou situaci mám řešit. Můžete mi nějak poradit jak postupovat jak se to dá řešit děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *