Přiznání invalidního důchodu během insolvence – nárok na zkrácení oddlužení na 3 roky

Invalidní důchodce, který má nárok na invalidní důchod II. nebo III. stupně, může mít oddlužení zkráceno jen na 3 roky. Kratší doba insolvence se týká jenom případů, zahájených až od druhé poloviny roku 2019. Na zkrácenou insolvenci je nárok, jen pokud je invalidní důchod pobírán celou dobu oddlužení.

Dobrý den, mám insolvenci s nejnižší splátkou (jako nemajetný). Insolvence mi byla schválena v době pobírání invalidního důchodu I. stupně.

Po roce placení insolvence, mi byl v důsledku zhoršení zdravotního stavu, přiznán invalidní důchod II. stupně.

Je možné požádat o zkrácení doby insolvence z 5 roků na 3 roky? A pokud je toto zkrácení možné, jakým způsobem si o něj můžu požádat?

Děkuji za odpověď

Jak dlouho trvá insolvence – kdy jen nárok na zkrácení oddlužení?

Podle aktuálních podmínek, může insolvence končit za různě dlouhou dobu. Je několik možností, kdy končí insolvence:

  • Za 5 roků u většiny „běžných“ dlužníků
  • Za 3 roky, pokud je zaplaceno alespoň 60% dluhů
  • Za 3 roky, pokud se jedná o invalidního nebo starobního důchodce
  • Za 3 roky, pokud většina dluhů vznikla před 18 rokem
  • Dříve, pokud dojde k zaplacení 100% dluhů

Pro určení toho, jak dlouho bude trvat oddlužení, je ale současně podstatné i to, kdy insolvence začala. Insolvenční zákon, se v uplynulých letech několikrát měnil.

Poslední velká změna, byla v polovině roku 2019. Insolvence, které byly zahájeny před touto změnou, mohou dobíhat podle původních podmínek (které například nezahrnovaly zkrácenou dobu na 3 roky).

Zkrácení oddlužení (insolvence) na 3 roky v roce 2024

Aktuálně se také projednává další velká změna – zkrácení oddlužení jen na 3 roky pro všechny dlužníky.

Zkrácením insolvence, se nyní zabývá parlament. Jestli a až bude tato změna schválena, tak by se zřejmě týkala jenom nových případů oddlužení (zkrácená doba by mohla platit od poloviny roku 2024 (nebo až od začátku roku 2025)).

Zkrácená doba oddlužení na 3 roky pro invalidní důchodce

Pokud vaše oddlužení začalo v době od 1. 7. 2019, tak se již řídí zněním zákona, které obsahuje i možnost zkrácené doby oddlužení, pro invalidní nebo starobní důchodce.

Konkrétně se jedná o ustanovení v paragrafu 412a, odstavec 4 (insolvenční zákon, zákon 182/2006 Sb.):

(4) Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

Zkrácení oddlužení na 3 roky – nárok na invalidní důchod v průběhu insolvence

Z výše uvedené citace insolvenčního zákona vyplývá, že na kratší dobu oddlužení je nárok jen u invalidních důchodců ve II. nebo III. stupni. Pro invalidní důchodce v I. stupni, platí stejné podmínky, jako pro všechny „běžné dlužníky“.

V zákonu je současně rovněž uvedeno, že na zkrácenou dobu (na 3 roky), je nárok jen v případě, že:

  • na invalidní důchod (II. nebo III. stupeň), byl nárok už před podáním návrhu na zahájení insolvence.
  • nárok na invalidní důchod (II. nebo III. stupeň), je nárok po celou dobu oddlužení

Pokud vám vznikl nárok na invalidní důchod II. stupně až během oddlužení, pak to pro vás neznamená žádnou změnu. Vaše oddlužení bude pokračovat dále, podle původních podmínek. Na zkrácenou dobu insolvence pro invalidní důchodce nárok nemáte.

Insolvence by pro vás měla trvat 5 roků, a po celou dobu máte povinnost platit alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně). A případně i více (pokud byste měl mimořádné příjmy, apod.).

Podobné by to bylo i v situace, kdy by byl nárok na invalidní důchod II. nebo III. stupně na začátku insolvence, ale následně by nárok na tento důchod zanikl (úplné dobrání invalidního důchodu nebo snížení na I. stupeň během oddlužení). V takovém případě, by insolvence také nekončila po 3 letech, ale až za 5 roků.

  1. Může mi insolvencni spravce zacit ztrhavat invalidni důchod? Do konce insolvence mam ještě 9 měsíců a byl mi uznán druhy stupen invalidniho důchodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *