Na co si dát pozor při oddlužení – kdy může soud zrušit insolvenci?

Jaké jsou nejčastěji chyby při oddlužení? Musíte nahlásit soudu všechny dluhy a veškerý majetek. Nesmíte nic zatajovat nebo odklánět. Během oddlužení nesmíte tajit žádné příjmy nebo pracovat načerno. Jinak vám hrozí, že soud oddlužení (insolvenci) zase zruší.

Insolvence (oddlužení, osobní bankrot) bývá řadou dlužníků vnímána, jako spásná cesta, jak se zbavit velkých dluhů. Mnoho z nich si ale oddlužení poněkud idealizuje. Oddlužení není nijak snadný a rozhodně to není jednoduchý proces, jak se zbavit dluhů.

Podmínky pro insolvenci jsou velmi přísné. Nejenom, že musíte splnit řadu podmínek, aby vám soud oddlužení schválil. Je zde i řada podmínek a povinností, které musíte plnit po celou dobu insolvence. Jinak hrozí, že soud oddlužení zruší, a vy byste byli zase na začátku.

V tomto článku se podíváme na nejčastější chyby, které mohou oddlužení ohrozit.

Výpočet insolvence v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro výpočet insolvenčních srážek z výplaty (z důchodu nebo i z jiných příjmů).

Nezabavitelné minimum 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
  • Nezabavitelná částka za vyživované osoby = 3 176 Kč

Lidem v insolvenci, bude v roce 2024, zůstávat o něco méně peněz. Rozdíl může být i několik stokorun, oproti předchozímu roku.

Aktuální kalkulačka – výpočet insolvence v roce 2024

Pozor na špatně sepsanou žádost o oddlužení

Vůbec nejvíc chyb při insolvenci vzniká už v samotné žádosti. Již nějakou dobu platí, že návrh na oddlužení (insolvenci) by měla podávat jen nějaká „oprávněná osoba“. Mezi ně patří především advokáti, notáři, soudní exekutoři, insolvenční správci nebo akreditované osoby/společnosti, které schválilo ministerstvo.

Za žádost o oddlužení se platí, ale maximální částka je omezena zákonem:

  • Za žádost o oddlužení jednotlivce, tak můžete zaplatit maximálně 4000 Kč bez DPH(tj. 4 840 Kč s DPH).
  • Pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů, pak se platí maximálně 6000 Kč bez DPH (tj. 7 260 Kč s DPH).

V žádosti o oddlužení musíte uvést celou pravdu a nic nezatajovat. Musí zde být uvedeny všechny vaše dluhy. To je hodně důležité.

Pokud by soud zjistil, že jste v žádosti o oddlužení zatajili nějaké dluhy nebo majetek, mohl by to vyhodnotit tak, že žádostí o oddlužení sledujete nějaký nepoctivý záměr a oddlužení by vám nedovolil.

Pozor na zatajování nebo odklánění majetku

Při oddlužení nesmíte zatajit svůj majetek. Týká se to jak veškerého majetku, který máte před zahájením oddlužení, tak i všech příjmů, které budete mít v průběhu oddlužení. Vše musíte nahlásit soudu nebo pověřenému insolvenčnímu správci.

Leckoho by mohlo napadnout, že by před začátkem oddlužení nebylo špatné, převést veškerý cenný majetek na jinou osobu. To by ale byla velká chyba.

Jedna z povinností insolvenčního správce je prověřit, že jste v poslední době (před zahájením insolvence), nemanipulovali se svým majetkem.

Má možnost zneplatnit všechny darovací nebo kupní smlouvy až jeden rok dozadu. V případě, že byste něco „prodali“ nebo darovali příbuznému, tak to může insolvenční správce zneplatnit až 3 roky zpětně.

Navíc by pak hrozilo i možné trestní stíhání, pro podezření na podvod. Takže manipulovat s majetkem v době před zahájení oddlužení, se určitě nevyplatí.

Pozor na zatajování příjmu nebo práci načerno

Během oddlužení splátkovým kalendářem (insolvenčními srážkami), jsou prováděny srážky z příjmu dlužníka. Insolvenční srážky se vztahují na různé příjmy – výplatu, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, na důchod, na mateřskou, rodičovskou apod.

Výše srážek při insolvenci se vypočítá stejně, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky. Zůstane vám jen nezabavitelné minimum (viz aktuální nezabavitelná částka při insolvenci) a jedna třetina ze zbytku mzdy. Pro výpočet srážek můžete použít i naši insolvenční kalkulačku.

Při oddlužení vám tak po dobu 3 nebo 5 roků zůstává jen opravdu málo peněz. Leckoho by tedy napadlo, že výhodnější je být formálně nezaměstnaný a pracovat načerno. To ale není dobrý nápad. Ani to, kdybyste si v práci domluvili, že budete dostávat jen minimální mzdu a zbytek bokem v hotovosti „na ruku“.

Pokud se o tom insolvenční správce dozví, pak je vysoká pravděpodobnost, že soud následně oddlužení zruší a vy budete tam, kde jste byli před oddlužením.

Po celou dobu insolvence máte podle zákona povinnost vyvinout maximální možné úsilí k tomu, abyste uhradili své dluhy. Pokud byste se vyhýbali zaměstnání, nebo zatajovali svoje příjmy (nebo je záměrně snižovali), tak to pro soud může být důvodem ke zrušení insolvence.

Pozor na jakékoliv nové dluhy

Pokud jste v insolvenci, tak je téměř jisté, že vám nikdo peníze nepůjčí. Všechny finanční společnosti (banky i ty nebankovní) mají zakázáno půjčovat peníze lidem v insolvenci. To ale nezaznamená, že byste nemohli během insolvence udělat nějaké nové dluhy.

Třeba když nebudete platit nájem, platby za telefon, elektřinu, nebo cokoliv jiného. Pokud ale v průběhu insolvence uděláte nějaké nové dluhy, pak to pro soud bude znamenat, že jste „nenapravitelní“ a oddlužení může opět zrušit.

Během insolvence je tedy nutné, co nejvíce snížit svoje příjmy. Mít jen takové výdaje, jaké si při omezeném příjmu můžete dovolit. Pokud by náhodou došlo k nějakému problému, tak o všem ihned informovat insolvenčního správce.

U dluhů a exekucí to platí obecně, u insolvence dvojnásobně – základem je otevřeně komunikovat a nic nezatajovat. Pokud se ze svých dluhů opravdu chcete dostat, musíte se snažit. Pět roků je dlouhá doba. Pokud ale budete plnit všechny povinnosti spojené s oddlužením, pak budete mít za pár roků pokoj a budete moci začít znovu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *